Jdi na obsah Jdi na menu

Oslavy 140. výročí založení SDH Jindřichův Hradec

Čelit ohni, spojit své síly v boji proti nebezpečnému živlu, který ohrožuje životy, zdraví a majetek lidí. S takovým úmyslem byl v Jindřichově Hradci v roce 1872 založen sbor dobrovolných hasičů. Jeho součástí členové si dne 28. července připoměli 140. výročí této události.

Oslavy výročí hasiči zahájili velkolepým průvodem městem s muzikou, hasičskými vozy i historickým hasičským povozem taženým koňmi a to na trase od základny v Jarošovské ulici, přes Masarykovo náměstí, Panskou ulicí aý na náměstí Míru. A právě tady se odehrála drtivá většina programu zahrnující např. vystoupení dechové hasičské kapely z Nové Bystřice, přehlídku požární techniky, ukázky požárních zásahů dobrovolných hasičů z Kamenice nad Lipou, Políkna, Novosedel nad Nežárkou, ukázku HZS Územního odboru Jindřichův Hradec společně s rakouskými hasiči z partnerského města Dobersberg, slavnostní žehnání a předání praporu SDH města Jindřichův Hradec, soutěže pro děti. O předání a ostužkování praporu jindřichohradeckým dobrovolným hasičům se postaral starosta Stanislav Mrvka za účasti předsedy senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha. Organizátoři oslav měli připravené také jedno velké překvapení. Odehrála se zde opravdová hasičská svatba pod širým nebem.

Součástí celodenního programu byl také pokus o vytvoření rekordu s názvem ,,Zlatá růže v poli modrém, vzpomeň na Jindřichův Hradec v dobrém,, .

Snahou pořadatelů byl vytvořit za pomoci cca 500 návštěvníků oděných do triček v červené, žluté a modré barvě znak pánů z Hradce a symbol města - zlatou pětilistou růži v modrém poli. Triko získal každý účastník od organizátorů při registraci těsně před konáním rekordu a zůstal mu na památku. Pořadatelé pokusu o rekord věřili, že se z patřičného množství lidí podaří poskládat nejkrásnější a nejslavnější symbol Jindřichova Hradce, který byl zvěčněn na leteckém snímku. Nad regulérností pokusu opět dohlížel komisař Agentury Dobrý den Pelhřimov.

Obyvatelům a návštěvníkům města se podařilo vytvořit na náměstí Míru největší živou pětilistou růži. Komisař z Agentury Dobrý den potvrdil ustanovení nového českého rekordu, který vznikl za účasti 487 dobrovolníků.

Organizátoři akce velmi děkují všem účastníkům !

Fotografie zde 

Výlet vodnickým parním vláčkem Českou Kanadou

V sobotním sluném odpoledni 4. srpna 2012 pořádalo město Jindřichův Hradec v  rámci TOP týdne výlet vodnickým parním vláčkem, kde průvodčí byla opravdová vodnice, a jedny z pasažérů byly vodníkovy pomocníčci. Vláček plný cestujících měl konečnou stanici v Albeři, kde už na děti čekali jindřichohradečtí dobrovolní hasiči, zastupitelé města Jindřichův Hradec, dobrovolníci z Českého červeného kříže a vodníci se spoustou soutěží a odměn. K příjemné atmosféře sobotního odpoledne hrála country skupina pana Kubáta.

Fotografie zde

Jindřichohradečtí dobrovolní hasiči byli opět darovat krev

Dne 15. srpna 2012 v raních hodinách se členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec opět zúčastnili darování krve na transfúzním oddělení polikliniky v Jindřichově Hradci.

Zúčastněný členové : Beran Lubomír, Beran Dušan, Bušta Zdeněk a Neubauer Jaroslav.

Dobrovolní hasiči z Jindřichova Hradce opět navštívili táborníky v Dolním Radíkově

Dobrovolní hasiči z Jindřichova Hradce, jako každoročně, přijeli dne 17. a 18. srpna 2012 prezentovat svoji práci na dětský tábor v Dolním Radíkově. Děti i dospělí měli možnost vidět, jak pracují. Velkému zájmu se těšili dobrovolní hasiči, kteří dětem předvedli ukázku zásahu záchrany tonoucího pomocí raftu na rybníku Horní Hamr. Zástupce velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů Jaroslav Neubauer dětem komentoval celý zásah včetně oznámení na tísňovou linku hasičů, kde oznamovatelku skvěle zahrála členka SDH Jindřichův Hradec Kateřina Svobodová. Dále připoměl nutnost jak se těmto věcem vyvarovat a jak se v takové chvíli zachovat a zavolat hasiče. Po této ukázce se táborníci přesunuli na louku vedle rybníka, kde si ověřily své znalosti z požární ochrany a to formou splnění úkolů v předem připravené disciplíně, kterou pro ně připravili členové hasičské jednotky. Po splnění všech disciplín obdržel každý účastník drobné dárky jako omalovánky, rozvrhy hodin, pastelky či sladkosti a jiné. Své stanoviště si připravili i členky Českého červeného kříže z Oblastního spolku Jindřichův Hradec, které s dětmi pohovořili o problematice dětských úrazů způsobené a to nejen o prázdninách. Dětem byly předvedeny i ukázky první pomoci, o které se postarali právě ČČK z Jindřichova Hradce.

Fotografie zde

Stavění stanu pro letní kino v Děbolíně 

Dne 20. srpna 2012 byla jednotka sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec v obci Děbolín stavět vojenský stan, který má jednotka k dispozici. Stan zde bude sloužit pro vydávání občerstvenív rámci letního kina v této obci.

Fotografie zde

Námětové cvičení v areálu KLOKÁNEK (Fond ohrožených dětí)

Dne 25. srpna 2012 ve 14 hodin přerušil poklidné odpoledne v našem městě (části Radouňka) hluk hasičských sirén. Naštěstí se nejednalo o skutečný zásah, ale o námětové cvičení vyhlášené pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec.

Úkolem cvičení konaném v areálu KLOKÁNEK byla pro naší jednotku, doprava vody na požářiště, evakuace osob, uhašení požáru a předání místa zásahu.

Při námětovém cvičení se prověřoval : dojezdový čas jednotky, činnost jednotky na čerpacím stanovišti a při hašení, funkčnost všech strojů použitých při cvičení, vlastní činnost jednotky, velení u zásahu, spojení a komunikace u zásahu, správná činnost při evakuaci osob a následném ošetření.

Za JSDH města Jindřichův Hradec se cvičení zúčastnili : J. Neubauer, V. Pavlík ml., Z. Bušta, L. Bušta, M. Mikulec, V. Lejsek, T. Müller a J. Škrabálek.

Velitelem cvičení byl velitel družstva JSDH města Jindřichův Hradec Michal Kubeš.

Pozorovatelem a hodnotitelem námětového cvičení byl velitel JSDH města Jindřichův Hradec Lubomír Beran.

Fotografie z námětového cvičení pro naší jednotku pořídili členové SDH Jindřichův Hradec Kateřina Svobodová a Jakub Mužík.

Po skončení námětového cvičení následovalo zábavné odpoledne pro děti z tohoto zařízení. Na programu byla např. překážková dráha, stříkání z proudnic, opékání buřtů u ohýnku, skotačení z hasiči atd. Po opečení buřtů předali členové JSDH města Jindřichův Hradec vedoucí tohoto zařízení Emílii Popelkové věcné dary pro děti.

Fotografie zde

Město dětem aneb z pohádky do pohádky

Stejně jako každý rok si i letos město Jindřichův Hradec připravilo pro děti všech věkových skupin veselé rozloučení s prázdninami. To letošní se uskutečnilo v sobotu 1. září a neslo název „Město dětem aneb z pohádky do pohádky“.

Celodenní program byl zahájen již v ranních hodinách dětským rybařským závodem na řece Nežárce (pod bývalou Vojenskou správou). Po ukončení rybaření, které bylo určeno pro děti do 15 -ti let, začal vlastní program slavností, a to ve 13 hodin slavnostním zahájením v prostorách městského parku.

Pak už děti soutěžili, malovali, zpívali, zhlédli různá představení, které jim předvedlo sdružení Chůdadlo cz, své vystoupení předvedla skupina historického šermu Jindřich, Cirkus Sacra a Divadlo Kvelb.

V kině KD Střelnice se celé odpoledne promítali dětské filmy - Krtkova pohádková dobrodružství.

Na organizaci této akce se spolu s městem Jindřichův Hradec opět podíleli i dětské zájmové či sportovní organizace a různá občanská sdružení, která v Jindřichově Hradci působí a pracují s dětmi.

Fotografie zde 

Asistence při konání cyklistických závodů ,, Okolo jižních Čech 2012 ,,

V neděli 9. září se v Jindřichově Hradci pořádal cyklistický závod pod názvem ,,Okolo jižních Čech,, , který byl součástí největšího seriálu závodů silničních kol v ČR. Účast závodníků byla veliká a i terén, kterým se během závodu projíždělo, nebyl jednoduchý.

Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec zajišťovali na trase Nová Bystřice - Jindřichův Hradec v obci Kunžak, Střížovice, Blažejov, Bílá a Políkno zabezpečení závodu a koordinovali dopravu v úseku závodní trati.

img_2623.jpg 

dojezd do cíle v Jindřichově Hradci

Ukončení léta 2012 na Bobelovce

V sobotu 15. září 2012 byli členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec pozváni do Sportcentra Bobelovka na ukončení léta 2012, kde si pro děti připravili překážkovou dráhu, za splnění si děti odnesli drobné odměny. Do Sportcentra jsme zváni na začátek a ukončení sezóny. Vždy máme pro zúčastněné nějaké zpestření z hasičského dění, tentokrát byla ukázka zásahu, a to uhašení ohně pomocí práškového hasícího přístroje. Dále byl jedním z členů představen zásahový oblek ,, SRŠEŇ ,, , který slouží při zásazích odchytu bodavého hmyzu. 

Organizátoři měli připravenou soutěž v pojídání houskových knedlíků s omáčkou, a to kdo jich sní nejvíce v čase 10 minut. Celkem se do soutěže přihlásilo 9 soutěžících, mezi nimi i 3 členové jednotky, a to Milan Mikulec, Tomáš Müller a Lukáš Bušta. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie, a to soutěžící, kteří se zúčastňují podobných soutěží, kde byl známý jedlík Miloslav Helebrand. Naši členové v kategorii amatérů si vedli velice dobře, kdy se Milan Mikulec umístil na prvním místě s počtem 45 snědených knedlíků, druhý byl Tomáš Müller s počtem 38 snědených knedlíků. Lukáš Bušta byl na sedmém místě s počtem 15 knedlíků.   

Fotografie zde  

Den železnice 2012 

V sobotu dne 22. září 2012 se na nádraží ČD a JHMD konal Den železnice. Členové naší jednotky byli požádáni o postavení stanu pro účely propagace města a organizaci. Pro děti byly připraveny soutěže, ukázka depa JHMD a.s. , ukázka modelového kolejiště, kinematovlak, vláček Hráček, ukázka HZS J. Hradec, děti mohli navštívit dopravní kancelář, kde byli seznámeni s obsluhou vlaků pomocí počítače. Za splnění úkolů si odnesli drobné odměny.

Fotografie zde

Jindřichohradecký pedál 2012 – podzim

V sobotu 6.10.2012 byla Městem Jindřichův Hradec ve spolupráci s místními organizacemi, a to Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec, Oblastním spolkem Českého červeného kříže Jindřichův Hradec, Cykloteamem Jindřichův Hradec a JHMD a.s. uspořádána podzimní cyklistická vyjížďka Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál, která byla rozdělena do tří tras. Za příjemného podzimního počasí se na trasy vydalo celkem 437 účastníků. Start a cíl této vyjížďky tentokrát organizátoři zvolili v jednotném místě, kterým bylo prostranství vedle hřiště v parku  pod Gymnáziem Vítězslava Nováka. Zde na návštěvníky čekal doprovodný program - soutěže pro děti, které uspořádali členové jednotky – skákání v pytlích, slalom na kolech mezi kužely, malování křídami na chodník, dále byl pro děti připraven skákací hrad, trampolína, malování na obličej, ukázka první pomoci a jízdy na ponících. Členové jednotky zajišťovali pro návštěvníky i pohoštění.

Fotografie zde

Dohasná 2012

Konec sezony jsme zakončili 13.-14. října 2012 opět v Novém Vojířově. Zde se konal výcvik výjezdové jednotky a to: nositelů dýchací techniky, kurz první pomoci, obsluhy motorové pily a seznámení všech členů jednotky s přenosnou motorovou stříkačkou zn. TOHATSU. Strojníci si procvičili jízdu v zručnosti na předem připravených stanovištích. Po výcviku jsme se přesunuli  do penzionu Medvědí paseka, kde jsme se ubytovali a poobědvali. Po obědě přišli na řadu sportovní hry v podání nohejbalu a fotbalu. Poté přišla na řadu odměna v podobě sauny a kulečníku. Vířivka byla vzhledem poruše na elektroinstalaci mimo provoz. A večer už přišlo na řadu výborné maso opečené na grilu a také nechybělo trochu dobrého piva. Zhodnotili jsme úspěšnost tohoto roku a řádně jsme ji zapili.

Jak se říká ,,srandy kopec". Pokračovali jsme dál, jedli, pili, zpívali a bavili se a i teď, když se kdekoli sejdeme a začneme si povídat o této akci, hodnotíme ji jako velmi vydařenou. Tak za rok si ji možná zopakujeme.

Fotografie zde

Jindřichohradečtí dobrovolní hasiči cvičili lezecký kurz sebezáchrany na cvičné věži

Dobrovolní hasiči z Jindřichova Hradce v neděli 21. října 2012 cvičili sebezáchranu na laně z cvičné věže.

„Součástí výcviku bylo i nouzové spuštění, takzvaná sebezáchrana slaněním z výšky“.

15_11_07-12.jpg


Techniku nacvičovali pod vedením lezeckého instruktora HZS JčK ÚO Jindřichův Hradec Josefa Lamače. „Součástí výcviku bylo správné jištění na cvičné věži, jak nakotvit lana, jak se nouzově spustit z cvičné věže ve výšce a jak jistit spouštějícího hasiče“. Postupně si tuto techniku vyzkoušeli všichni zúčastnění hasiči.

Fotografie zde

Odborné zaškolení „Nouzové zásobování pitnou vodou“

Dne  24. října 2012 proběhlo za aktivní účasti TESLA ve městě České Budějovice odborné zaškolení připravenosti Pohotovostní složky Odborné sekce Služby nouzového zásobování vodou a vybraných subjektů v součinnosti se Správou státních hmotných rezerv. Cílem zaškolování bylo řešení krizových situací vyvolaných nedostatkem pitné vody v důsledku vzniklých mimořádných událostí organizační složkou systému nouzového zásobování vodou obyvatelstva. Tohoto zaškolování se zúčastnila společnost TESLA – Technologie úpravy vody jako dodavatel přepravitelných úpraven vody, bezpečnostní tajemník Jihočeského kraje, zástupci ze Správy státních hmotných rezerv, Hasičský záchranný sbor, Jednotky sboru dobrovolných hasičů měst a obcí a další přidružení zástupci a organizace.

Hlavní částí programu byla ukázka Nouzového zásobování pitnou vodou za využití přepravitelných úpraven VIWA společnosti TESLA. Tato ukázka se uskutečnila na parkovišti pod Dlouhým mostem u řeky Vltavy  v Českých Budějovicích. Jako první byla účastníkům předvedena v provozu přepravitelná úpravna vody VIWA 5 HLS. Poté byla uvedena do provozu přepravitelná úpravna vody VIWA 5 STANDARD, novinka VIWA 2 MF OFFROAD pro ukázku úpravy vody z povrchového zdroje řeky Vltavy včetně plnící linky PET lahví VIWA PACK 750 a vyfukovací linky PET lahví VIWA BLOW. Po zajímavé demonstraci úpraven vody na vodu pitnou v chodu byla zajištěna malá ochutnávka vyrobené pitné vody přímo na místě a byly zodpovězeny dotazy k předvedeným zařízením.

Fotografie zde

Exkurze v úpravně vody na Lanštejně

Dne 18. listopadu 2012 se členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec zúčastnili exkurze v úpravně vody na Lanštejně nedaleko Starého města pod Lanštejnem. Odjezd byl v 8:30. Úpravna pitné vody se nachází pod hrází vodní nádrže Lanštejn.

Nejprve nás vedoucí provozovny pan Jiří Dvořák informoval o historii úpravny. Potom jsme měli možnost nahlédnout, jakými procesy musí voda projít, než nám poteče doma z kohoutku.

Voda je zde upravována ve dvou stupních: Nejprve je voda zadržována v přehradě, kde dochází k usazování nečistot. Poté, už v úpravně, se do ní přidává srážedlo, nebo-li koagulant. Zde se užívá síran železitý. To je první stupeň úpravy vody. Ve druhém stupni se voda provzdušňuje a prochází pískovými filtry. Nakonec dochází k dezinfekci (hygienickému zabezpečení vody) chlórem nebo jeho sloučeninami, aby byly zničeny nežádoucí mikroorganismy.  
Poté, co jsme si prohlédli jednotlivé úseky úpravy vody, šli jsme se podívat na hráz přehrady.

Myslím, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že exkurze pro nás byla velice přínosná a zajímavá. Prožili jsme velmi zajímavé a poučné dopoledne a to rozhodně stálo za to.                                                               

Fotografie zde 

Požární asistence na koncertě Věry Špinarové

Dne 20. listopadu  2012 se v jindřichohradeckém kulturním domě Střelnice konal koncert Věry Špinarové

Naše jednotka byla požádána o požární dozor pořádající agenturou. Této asistence se z naší jednotky zúčastnil Lubomír Beran, Dušan Beran, Vladimír Pavlík ml., Lukáš Bušta, Milan Mikulec a Jakub Mužík.

Koncert proběhl v rámci sektoru PO bez závad a to i přes vysokou návštěvnost. Naše jednotka opustila kulturní dům Střelnice jednu hodinu před půlnocí.

Jindřichohradečtí dobrovolní hasiči opět darovali krev

Dne 21. listopadu  2012 v raních hodinách se členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec opět zúčastnili darování krve na transfúzním oddělení polikliniky v Jindřichově Hradci.

Zúčastněný členové : Beran Lubomír, Beran Dušan, Neubauer Jaroslav a prvodárce Milan Mikulec.

Pozvání k partnerským kolegům do rakouského Dobersbergu

Dne 21. listopadu 2012 se někteří členové sboru zúčastnili velmi významné návštěvy u rakouských kolegů v Dobersbergu.

V prostorách hasičského sboru města Dobersberg probíhal Den dýchací techniky. V zasedací místnosti bylo možné shlédnout prezentaci dýchací techniky a vybavení pro mnoho variant událostí  počínaje výcviky, zásahy na likvidaci nebezpečných látek až po požáry. Z hlediska získávání zejména praktických zkušeností je výcvik rakouských hasičů propracován do nejmenších detailů.

Potom již následovalo slavnostní ukončení návštěvy volnou zábavou s našimi rakouskými kolegy. Při ní jsme si s hostiteli pohovořili a popřáli do Nového roku 2013. Ochutnali jsme také místní dobroty a pivo.

Byl to celkem zajímavý a poučný den, ale dlouhá cesta k domovu už volala, tak jsme se rozloučili, naši přátelé nám popřáli šťastný návrat a my vyrazili k domovu.

Fotografie zde

Jindřichohradeckým dobrovolným hasičům byla představena TATRA Terrno

Dne 25. listopadu 2012 se členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec  zúčastnili v areálu HZS Jčk ÚO Jindřichův Hradec představení nového vozidla CAS TATRA Terrno, které přijeli ukázat členové Sboru dobrovolných hasičů Těmice. Tímto by jsme chtěli poděkovat za ukázku své Tatry chlapům z SDH Těmice. Chlapi ještě jednou děkujem.

Fotografie zde

Pekelné odpoledne u KD Střelnice

V neděli 2. prosince 2012 uspořádali členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec společně s Městem Jindřichův Hradec u kulturního domu Střelnice na Masarykově náměstí již tradiční Pekelné odpoledne pro místní děti. Zahájení pekelného odpoledne pro místní děti. Zahájení pekelného odpoledne bylo naplánováno na 14.00 hod.

Pro děti byl připraven bohatý program, při kterém si děti mohly dosyta zasoutěžit a také si zatančit. Vrcholem nedělního odpoledne pak byl příchod Mikuláše s andělem a tlupou čertů. Děti se museli prezentovat básničkou, či písničkou, aby přesvětčili Mikuláše, že si sladkou odměnu zaslouží. Všem se to podařilo, i když nějaké ty slzičky ukáply. Ale čerti byli pod stálou kontrolou Mikuláše, takže to nakonec všechno dobře dopadlo a čerti neměli důvod některé z dětí odnést do pekla. K vidění bylo také opravdové peklo a pekelnou atmosféru dokreslila svými známými písničkami zpěvačka Heidi Janků.

Odměnou pro hasiče byla radost místních obyvatel, kterí se na Mikuláše těšili celý rok.

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci pekelného odpoledne tak i na přípravě Mikulášských balíčků. Celkem hasiči společně s Informačním střediskem Jindřichův Hradec a odborem kanceláře starosty města Jindřichův Hradec připravili 800 balíčků.

Fotografie zde

Mikulášská nadílka v Klokánku

Ve středu 5. prosince 2012 navštívilo vedení města Jindřichův Hradec spolu s čerty, anděly a Mikulášem jindřichohradecký Klokánek, aby dětem předali dárečky, ve kterých se ukrývaly potřebné věci jako ručníky, lůžkoviny a osušky. Některé děti se bály, jiné si hrály na velké hrdiny a ty nejstatečnější čertům zazpívaly písničku nebo řekly básničku. Mikulášskou besídku se pro děti z tohoto zařízení rozhodli uspořádat, stejně jako v loňském roce, členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec ve spolupráci s odborem kanceláře starosty.

Fotografie zde