Jdi na obsah Jdi na menu

Přivítání nového roku 2013

Nový rok přišly na jindřichohradecké náměstí Míru oslavit desítky lidí. Nenechaly si ujít tradiční novoroční ohňostroj. Tomuto slavnostnímu vyvrcholení předcházela videoprojekce mapující uplynulý rok a tradiční novoroční pozdrav starosty města Stanislava Mrvky, který na prahu nového roku spoluobčanům popřál mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Po úvodním slovu starosty města se nad Jindřichovým Hradcem rozzářila obloha.

Na hladký průběh oslav dohlíželi strážníci jindřichohradecké městské policie a jednotka jindřichohradeckých dobrovolných hasičů, která po odpálení ohňostroje zkontrolovala a ochladila vodou odpalovací místo a jeho okolí. 

Fotografie zde

Požární asistence na hokejovém utkání Česko - Lotyšsko

Ve dnech 3. a 4. dubna 2013 bylo v našem městě odehráno na zimním stadionu mezistátní hokejové utkání, a to zápasy ČESKO - LOTYŠSKO, na kterých naše jednotka zabezpečila požární asistenci. Před začátkem prvního utkání Euro Hockey Challenge ČESKO - LOTYŠSKO proběhl slavnostní ceremoniál, při kterém byl jindřichohradecký stadion přejmenován na Zimní stadion Jana Marka.

Vzpomínková slavnost na Františka Peltána

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec byla oslovena Městem Jindřichův Hradec o spolupráci při oslavách 100. výročí narození Františka Peltána. Oslava se uskutečnila dne 6. dubna 2013 před rodným domem v ulici 9. května. naší prácí bylo technické zajištění akce - uzavírky ulic společně s městskou policií a dva členové odebírali květiny na rohu ulic 9. května a Družstevní určené pro slavnostní akt.

Fotografie zde

Menší oprava na zásahovém vozidle TATRA 

V měsíci dubnu byla na zásahovém vozidle TATRA T 148 CAS 32 provedena nová STK. Před tímto však následovala menší úprava rezivějících prahů vlastními silami dvou členů jednotky. Při této úpravě došlo i k přezutí pneu u druhého zásahového vozu RENAULT MÁSTER.

Fotografie zde

Vyhlášení soutěže v plavání na čas 4 x 25 m

Od září do dubna již druhým rokem využívali členové jednotky služeb plaveckého bazénu, a to každé pondělí, kdy zdokonalovali svou fyzickou kondici k následným tréninkům na soutěže v požárním útoku. Zpestřením letošního plavání bylo vyhlášení soutěže o drobné ceny, a to plavání na čas 4 x 25 m. Vše soutěž splnili s přijatelnými výsledky.

 obrazek-2.jpg

 

Zabudování LED osvětlení do zásahového vozidla Renault Master

Ve čtvrtek 11. dubna 2013 se zabudovalo LED osvětlení do zásahového vozidla Renault Master. Toto osvětlení bude jednotce fungovat k lepší orientaci uvnitř vozu ve večerních hodinách atd... Na této montáži se podíleli dva naši členové, kteří jsou zároveň autoři tohoto nápadu. Chlapům za dobrou myšlenku a montáž děkujeme.

Fotografie zde

Kurz první pomoci

Dne 13. dubna 2013 proběhl v klubovně SDH kurz první pomoci, kdy členové jednotky byli proškoleni pracovnicemi ČČK Jindřichův Hradec.

Fotografie zde 

Kurz nositelů dýchací techniky

Dne 15. a 16. dubna 2013 se ze tří členů zúčastnil jen jeden člen zásahové jednotky, a to Jan Dvořák, kurzu nositelů dýchací techniky. Kurz se zkládal z teoretické přípravy ukončené ověřovacím testem. Praktickou část tento člen absolvoval v polygonu HZS Tábor. Jan Dvořák kurz úspěšně dokončil, obdržel certifikát a stal se tak oprávněným nositelem dýchací techniky, což mu umožňuje zasahovat v zakouřených prostorech.

 

Den otevřených dveří v Husqvarně Jany Dvořákové (propagace SDH a JSDH města Jindřichův Hradec)

Dne 17. - 18. dubna 2013 pořádala paní Jana Dvořáková ve své firmě Husqvarna den otevřených dveří. Paní Dvořáková oslovila naší jednotku o propagaci našeho vybavení zakoupené právě u zmiňované firmy. Jednotka zde propagovala rozbrušovací motorovou pilu a řetězovou motorovou pilu zn. Husqvarna. Paní Dvořáková je i naším sponzorem, za což jí velice děkujeme.

Fotografie zde

Mytí silnice v obci Políkno a dovoz vody do bazénu

Naše jednotka byla požádána obecním osadníkem panem Jiřím Prokešem z obce Políkno o umytí silnice od zimního posypu. Naše jednotka panu Prokešovi vyhověla a ve čtvrtek 25. dubna 2013 vyjela s cisternou CAS 32 T 148 umývat silnici do obce Políkno. Na tomto umývání se podíleli strojníci z naší jednotky v rámci výcviku a absolvování cvičných jízd s cisternou CAS 32 T 148. Poté ještě dovezli vodu do bazénu.

Fotografie zde

Pálení čarodějnic 2013

Poslední dubnový den se již podruhé uskutečnilo pod jindřichohradeckým gymnáziem pálení čarodějnic s doprovodným programem. Každý, kdo přišel v převleku čarodějnice byl za svůj kostým náležitě odměněn, panovala veselá nálada, opékaly se vuřty, tančilo se na hudbu, jejíž takty udával Michal Arnošt. O velkou vatru se postarali naši členové jednotky, o zapálení ohně se postaral osobně starosta města Stanislav Mrvka.

Akci pořádalo Město Jindřichův Hradec ve spolupráci s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec.

Fotografie zde

Uctění památky sv. Floriána

Dne 3. května 2013 v 16.15 hodin došlo k uctění památky a položení květin našimi členy u sochy sv. Floriána v obchodně-medicínském centru sv. Florián.

Fotografie zde

Cvičení humanitárních jednotek 2013

O víkendu 3. - 5. května 2013 se v krásné jihočeské krajině u Strmilova uskutečnilo cvičení humanitárních jednotek. Toto cvičení pořádala Humanitární jednotka ČČK České Budějovice nejen pro své členy, ale i pro členy ostatních humanitárních jednotek v Jihočeském kraji a pro členy místních skupin (SDH STrmilov, SDH Jindřichův Hradec). Jednalo se o terénní cvičení, zaměřené na bližší seznámení jednotlivých členů humanitárních jednotek, na nácvik nouzového ubytování, předvedení a vyzkoušení evidence v evakuačním centru, procvičení týmové spolupráce, orientace v terénu, komunikaci přes vysílačky i velení. 

Ti, kteří na cvičení zavítali, měli možnost zapojit se do řady rozličných aktivit, při nichž spolu s ostatními díky efektivní spolupráci a komunikaci plnili různé úkoly. Tento zážitkový víkend kromě ukázky možností humanitární jednotky v rámci nouzového ubytování pomohl vytvořit a upevnit kontakty mezi zúčastněnými, ukázal důležitost velení a jistě tak přispěje k efektivnější činnosti humanitárních jednotek při cvičeních i případných mimořádných událostech.

Fotografie zde

Dokaž, co umíš

Ve středu 17. května 2013 proběhl již 39. ročník okresní soutěže mladých zdravotníků Českého červeného kříže a Mladých záchranářů Hasičského záchranného sboru Jindřichův Hradec. 

Žáci z jindřichohra­deckého regionu soutěžili v pěti disciplínách. A to v poskytnutí první pomoci při různých typech poranění jako například tepenném či žilním.

Transportovali raněného na nosítkách, rovněž ošetřovali zlomeniny různého charakteru. Dále soutěžili v dopravním testu, znalostech o návykových látkách a jejich škodlivosti na lidský organismus a v neposlední řadě pak procvičili znalosti z hasičské problematiky jako odbornou přípravu mladého hasiče nebo stříkání z proudnice na terč.

Na preventivně – výchovné akci se podílí 39. rokem Policie ČR, nyní Územní odbor J. Hradec, Dopravní inspektorát, HZS a SDH J. Hradec a hlavně Oblastní spolek ČČK.

Celkem 12 pětičlenných družstev soutěžilo v 5 disciplinách. Děti na těchto stanovištích měly za úkol vyplnit dopravní test a správně zodpovědět otázky týkající se jízdy křižovatkou.

Fotografie zde

Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál (zahájení cyklistické sezóny)

V sobotu 18. května 2013 Jindřichohradecký pedál otevřel turistickou sezónu v Jindřichově Hradci. O tom, že je velmi oblíbenou cyklistickou akcí, organizátory přesvětčilo konečné číslo počtu účastníků 727.

Start a cíl byl na jindřichohradeckém letišti, kde na malé i velké cyklisty čekal bohatý doprovodný program. Nejdelší trasa byla 52 km, nejkradší pak 10,5 km. Téměř na závěr sportovního dne starosta města Stanislav Mrvka společně s místostarostou Bohumilem Komínkem losovali výherce a předávali jim rozmanité ceny. Hlavní cenu, kterou bylo jízdní kolo, si odnesla paní Rita Škodová.

Děkujeme všem, kteří svou účastí přispěli k vytvoření nového rekordu a zároveň tak přispěli k příjemné atmosféře celého dne.

Akci Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál pořádalo město Jindřichův Hradec ve spolupráci s Cykloteamem Jindřichův Hradec, Jihočeským aktivem BESIP, Dopravním inspektorátem Policie ČR, Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec, Oblastním spolkem Českého červeného kříže a za mediální podpory Hitrádia Faktor, Týdeníku Jindřichohradecka, Regionálního týdeníku 5+2 dny Jindřichohradecko a Jindřichohradecké televize. Na doprovodném programu se dále podíleli Jindřichohradecké místní dráhy a Česká pojišťovna. Poděkování náleží i sponzorům, kteří tuto jarní vyjížďku podpořili věcnými odměnami do soutěží pro děti a moderátorovi DJ Michalu Arnoštovi.

Fotografie zde

Dětský den POLICIE na Břeskáči

V sobotu 25. května 2013 se od 13 hodin uskutečnil na pistolové střelnici v Dolním Skrýchově další dětský den mezinárodní policejní asociace IPA, která ho již popáté pořádala s Nezávislým odborovým svazem Policie ČR pro rodiny policistů a zaměstnanců. Děti tak mohly mezi plněním soutěžních disciplín, mezi již tradiční ukázky patřilo předvedení policejní a hasičské služební techniky, policejní výzbroje i výstroje pořádkové služby, kterou si mohli nejmenší účastníci i dospělí vyzkoušet. Nechyběla také ukázka speciálních protipožárních obleků a vděčné stříkání na cíl pod dozorem dobrovolných a profesionálních hasičů. Pěkné počasí bylo ideální také pro ukázky služebních psů a Klubu vojenské historie 29. pěší pluk Plk. J. J. Švece spojených se střelbou z dobových zbraní. Celé odpoledne proběhlo ve velice příjemné atmosféře a i když si některé děti navzájem ukazovali hrozivě vypadající zranění nejrůznějších částí těla, tak šlo pouze o ta naaranžovaná od maskérky Českého červeného kříže.

Fotografie zde

Celodenní zájezd do Prahy na téma ,, Historie a součastnost pražských hasičů

26. května 2013 se členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec zúčastnili tématického zájezdu do Prahy. Zájezd byl na téma " Historie a součastnost pražských hasičů ". První návštěva nás zavedla do muzea Policie ČR, kde je výstava ke 160. výročí založení pražských hasičů. Zde jsme si prošli nejenom výstavu hasičů, ale i ostatní části muzea a Ti starší si zavzpomínali na roky vojny a jiní, kdy sloužili u policie.

Další zastávka byla naplánovaná na 12.30, a to k hasičům na Letiště Václava Havla. Vstup na letiště předcházela kontrola ochranným rámem a kontrolou osobních věcí jako bychom odlítali na dovolenou. Po odbavení nás odvezl autobus k hasičům, kde nás čekal odborný výklad k technice, prostředkům a k službě jako celku. Zde se nám asi nejvíce líbila přednáška a následná ukázka hasícího auta PANTER v akci. Náš velitel si prošel protiplynovou službu, která ho zajímala nejvíce z jeho povolání. Ostatní si prohlédli i cvičný polygon a operační středisko. Po rozloučení s hasiči na letišti jsme se odebrali na pražskou čtvrť Krč, kde nás čekala poslední návštěva. Návštěva stanice HZS hl. m. Praha stanice č. 6 Krč. Při příjezdu na stanici nám jednotka odjela k zásahu na čerpání vody. To nám nevadilo, protože se nás ujal šikovný příslušník, který zůstal na stanici na další výjezd. Ochotně nám ukázal techniku, vybavení i nám zodpověděl naše dotazy. Tato stanice je předurčena na potápění a proto i její vybavení k tomu odpovídá.

I když celý den pršelo a teploty byli nižší než je obvyklé na měsíc květen tak se nám zájezd zamlouval. Touto cestou chceme poděkovat směně B HZS hl. m. Praha stanice Krč, průvodkyní a hasičům na Letišti Václava Havla za výklad a ukázku techniky.

Fotografie zde

Dobrovolní hasiči z Jindřichova Hradce byli darovat krev

Dne 29. května 2013 v ranních hodinách se členové zásahové jednotky města J.Hradec zúčastnili darování krve na transfúzním oddělení polikliniky v Jindřichově Hradci.

Den dětí na sídlišti Vajgar

Ve středu 29. května 2013 byl na sídlišti Vajgar uspořádán místní organizací KSČM dětský den. Za příznivého počasí byly pro děti připraveny soutěže, skákací hrad a členové naší jednotky si pro děti připravili překážkovou dráhu a stříkání z hadic na kuželky. Za splnění úkolů dostali drobné odměny. 

Fotografie zde

Dětský branný den města Jindřichův Hradec

Žáci prvního stupně všech jindřichohradeckých základních škol se zúčastnili organizované akce v podobě dětského branného dne, který byl uspořádán ve čtvrtek 30. května. Stejně jako v loňském roce se dětský den konal v Žižkových kasárnách, kde si děti mohly například prohlédnout venkovní prostory, zbraně, vojenskou techniku, lezeckou stěnu a vidět přílet a odlet vojenského vrtulníku. Na posádkovém cvičišti byla mimo jiné k vidění ukázka poslušnosti policejních psů. Děti měli možnost vyzkoušet si, jak se sedí na policejí motorce, či ve voze městské policie. Svá stanoviště měli i členové Oblastního spolku Českého červeného kříže Jindřichův Hradec, kde si děti mohly vyzkoušet poskytnutí první pomoci nebo ve stánku informačního střediska si mohli obohatit své vědomosti o historii města. Ve stanovišti Městské policie Jindřichův Hradec si mohli děti zastřílet ze vzduchovky.Hodně radosti přinesl dětem i skákací hrad. Své stanoviště měli i členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů společně s profesionálními hasiči z Jindřichova Hradce.

Fotografie zde

Den dětí na zimním stadionu

V neděli 2. června 2013 byl Nadačním fondem společnosti RBB Invest a.s. na zimním stadionu pořádán dětský den. Celou show pro děti uváděl známý český zpěvák Standa Hložek střídavě s klaunem Proužkem a klaunicí. Pro děti byly připraveny soutěže, po splnění úkolú čekali na děti drobná odměna. Členové naší jednotky byli požádáni o požární asistenci, kdy dohlíželi na pořádek a bezpečnost na akci.

Fotografie zde

Otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice v Políkně

Sbor dobrovolných hasičů v Políkně spolu s městem Jindřichův Hradec uspořádali v pátek 21. června 2013 slavnostní otevření nově zrekonstruované hasičské zbrojnice v Políkně. V rámci investiční akce byla provedena celková rekonstrukce objektu včetně zastřešení, půdní vestavby, instalací a úprav okolí. Oslava byla zahájena přestřižením pásky, poté měli přítomní možnost zhlédnout vystavenou historickou stříkačku a také si mohli prohlédnout prostory nové hasičárny. K dobré náladě hrála dechová hudba. Toho slavnostního otevření se zúčastnil Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec, který na tuto akci byl pozván.

Fotografie zde

Městské hry s rádiem BLANÍK

V sobotu 22. června 2013 byl v Jindřichově Hradci významný den. Tento den se nesl v duch her pro děti a známých zpěváků. Návštěvníci této akce měli možnost během celého odpoledne na Masarykově náměstí zhlédnout vystoupení artistů, aerobiku, Martina Maxy, Šárky Rezkové, Tomáše Löbla a Janka Ledeckého. V Husových sadech se děti mohly vyřádit na trampolíně, vymalovat si obrázek z omalovánek Jindřichova Hradce, poskládat puzzle, zajezdit na koloběžce, anebo mimo jiné zaházet na bránu. Program byl opravdu pestrý a nechyběl ani křest nové frekvence 105,1 rádia Blaník pro Jindřichův Hradec.

Fotografie zde

Požární asistence na činohře Dva na koni, jeden na oslu

V pátek a v sobotu 5. a 6. července se od 21.30 hodin na třetím nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci odehrála divadelní komedie Oldřicha Daňka "Dva na koni, jeden na oslu" v podání Jindřichohradecké činohry. V režii Josefa Nechutného se na třetím nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci představili : Miloslav Krejsa, Adam Tomek, Antonín Kaška, Jiří Langer, Pavel Körner, Ladislava Ratajová, Hana Proxová, Andrea Černá, Pavel Pudil, Michal Palaugari, Adéla Ratajová, Karel Oupor.

Na této činohře čtyři členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec zabezpečovali požární dozor.

Jarošovská šlapka 2013

Při vzpomínání na letošní devátý ročník cyklistického závodu Jarošovská šlapka si každý účastník nejspíše jako první vybaví horko a sucho, v jejichž duchu se tento ročník nesl. Sobota 27. července 2013 sice nebyla úplně nejteplejší den z celého týdne, ale vyplnila se předpověď která slibovala 36°C. I přesto se na start dlouhé trati postavilo 122 závodníků a na start krátké o 15 minut později 141 závodníků. Část členů a členek SDH Jindřichův Hradec na tomto závodě zajišťovali uzavírání silnic na trase závodu a pomoc před startem. Ještě před tímto závodem tyto členové a členky zajišťovali svou pomoc (stavění stanu, navážení stolů a lavic) na oslavu Dne města Jindřichův Hradec.

Oslava Den města Jindřichův Hradec

V letošním roce slaví Jindřichův Hradec 720 let od doby, kdy se objevila první písemná zmínka o Jindřichově Hradci jako o městě. Oslavy začaly v pátek 26. července večerním velmi úspěšným koncertem pod širým nebem kapely THE BACKWARDS na III. nádvoří Státního Hradu a zámku, který byl zakončený patnáctiminutovým videomappingem. Tentokrát se promítalo na Španělské křídlo. Dva členové naší jednotky zde zabezpečovali požární dozor.

V sobotu 27. července byl slavnostně zahájen DEN MĚSTA 2013 na náměstí Míru. Novou knihu Jindřichův Hradec - Pod střechami domů pokřtil hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a starosta města Stanislav Mrvka. Den města pokračoval programem pro velké a malé v prostorách Státního hradu a zámku, historickým průvodem městem, kterého se zúčastnilo i vedení města a vrcholem dne byl večerní pochodňový průvoda ohňostroj nad rybníkem Vajgar. Pochodňového průvodu se zúčastnili i členové a členky SDH Jindřichův Hradec. Členové naší zásahové jednotky zde zajišťovali požární dozor.

Fotografie a videa z oslav zde

Dobrovolní hasiči z Jindřichova Hradce opět navštívili táborníky v Dolním Radíkově

Dne 16. srpna v odpoledních hodinách odjelo 13 členů a členek do Dolního Radíkova, kde se konal letní dětský tábor pořádaný městem Jindřichův Hradec. Hasiči a hasičky připravili malým táborníkům táborák a společně s nimi si opekli buřty. Po setmění naši členové připravili dětem noční stezku odvahy. Všechny děti stezku zvládly a dostaly odměnu v podobě drobného dárku.

V sobotu po snídani na děti čekala překážková dráha. Druhou disciplínou bylo stříkání na terč. Tato disciplína je u dětí velice oblíbená a v teplém počasí všichni toužili po osvěžení. 

Když se děti vydováděly na překážkové dráze a dostatečně osvěžily vodou, předvedli naši členové ukázku záchrany tonoucího člověka. Do ukázky se zapojil i Český červený kříž, jehož členky přijely také z Jindřichova Hradce.

Fotografie zde

Stavění stanu pro letní kino v Děbolíně 

Dne 19. srpna 2013 byli členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec v obci Děbolín stavět stan, který má jednotka k dizpozici. Stan bude sloužit pro účely letního kina v této obci.

Fotografie zde

Požární asistence na operetě "Netopýr" 

Sobotní večer 24.srpna 2013 patřil, jak jistě všichni víte, opernímu představení Netopýr, které se odehrálo za velmi příznivého počasí na třetím nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. 

Dva naši členové zásahové jednotky na této akci dohlíželi na požární dozor.

Bourání stanu po letním kinu v Děbolíně

Dne 25. srpna 2013 v dopoledních hodinách naši členové uklízeli stan v Děbolíně. Stan sloužil pro účely letního kina. Diváci mohli letní kino navštívit od 21. srpna, když se každý večer hrál jiný film. 

Město dětem aneb karnevalový park

Jako každý rok, tak i letos město Jindřichův Hradec pořádalo v sobotu 31. srpna od 13.00 hodin v Husových sadech pro děti všech věkových skupin veselé rozloučení s prázdninami, v letošním roce s názvem „Město dětem aneb karnevalový park“.

Celodenní program byl zahájen již v ranních hodinách dětským rybářským závodem na řece Nežárce, která protéká městským parkem. Po ukončení rybaření, které bylo určeno pro děti do 15 let, začalo ve 13:00 hodin vlastním programem a slavnostním zahájením. Pak již děti soutěžili, malovali, zpívali, zhlédli různá představení a pohádky. Na organizaci této akce se spolu s městem Jindřichův Hradec opět podíleli dětské, zájmové, či sportovní organizace a různá občanská sdružení, které v Jindřichově Hradci působí a pracují s dětmi. Ty připravili pro děti soutěže, disciplíny, hry, sportovní aktivity a ukázky své činnosti. V letošním roce se děti i jejich rodiče mohli zúčastnit kejklířských vystoupení, obdivovat obživlé sochy, zatančit si s tančícími chůdaři při jihoamerických rytmech, zúčastnit se lovu obřího pavouka a desetinohého draka.

Živo bylo nejen v parku, ale také v kině, kde se celé odpoledne promítalo pásmo filmů „Za kamarády z televize“. Filmové pásmo složené z těch nejznámějších Večerníčků: Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, Víla Amálka, O makové panence a motýlu Emanuelovi a O Rumcajsovi. 

Fotografie  zde

Dobrovolní hasiči z Jindřichova Hradce byli darovat krev

Dne 4. září 2013 v ranních hodinách se členové zásahové jednotky města J.Hradec zúčastnili darování krve na transfúzním oddělení polikliniky v Jindřichově Hradci.

Stavění stanu pro pivní slavnosti  

Dne 6. září 2013 byli členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec na Tyršově stadionu v J. Hradci stavět stan, který má jednotka k dizpozici. Stan bude sloužit pro účely pivních slavností v J.Hradci.

Bourání stanu po pivních slavnostech

Dne 7. září 2013 v dopoledních hodinách naši členové uklízeli stan na Tyršově stadionu v J. Hradci. Stan sloužil pro účely pivních slavností. 

Okolo jížních čech 2013

Druhý ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu Okolo jižních Čech 2013, který se uskutečnil 5. až 8. září (Tour of South Bohemia) byl vrcholem cyklistické sezony v České republice. Na startu se sešlo 22 profesionálních stájí včetně několika národních týmů. Během 4 dní prověřilo závodníky více než 500 km zvlněného terénu. Každá ze čtyř etap měla svá specifika a nabízela prostor, jak skvělým individuálním, tak i týmovým výkonům.

Závod měl 4 etapy

• 1 Etapa – Třeboň – Nová Bystřice (53 km)

• 2 Etapa – Týn nad Vltavou – Milevsko (143 km)

• 3 Etapa – Trhové Sviny – Tábor (181 km)

• 4 Etapa – Písek – Jindřichův Hradec (140 km)

Závod Okolo jižních Čech 2013 (5. - 8. 9. 2013) byl silniční etapový závod vypsaný pro kategorie závodníků ELITE a zařazený do kalendáře UCI EUROPE TOUR kategorie UCI 2.2.

I. etapa závodu se jela z Třeboně do Nové Bystřice. II. etapa začínala v Týně nad Vltavou a končila v Milevsku, III. nejdelší etapa startovala v Trhových Svinech a končila v Táboře a poslední IV. etapa se startem v Písku dojela do cíle v Jindřichově Hradci, kde také probíhalo vyhlášení vítězů celého etapového závodu. V každém městě byl pro diváky připraven doprovodný program. Slavnostní představení jednotlivých týmů se uskutečnilo ve čtvrtek 5. 9. 2013 od 19.00 hodin na náměstí Míru v Jindřichově Hradci.

Zkus být hasičem, policistou, záchranářem

V sobotu 14. září se od 13:00 hodin uskutečnil v areálu Hasičského záchranného sboru IV. ročník prezentace práce složek Integrovaného záchranného systému. K vidění byla technika složek IZS, zásah na hořící auto, šetření policie u dopravní nehody a ošetření zraněných. Návštěvníci neváhali a přišli se podívat a vyzkoušet práci záchranářů. Celá akce se konala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly a starosty města Jindřichův Hradec Stanislava Mrvky. Hlavním partnerem akce byla Jaderná elektrárna Temelín. Moderátorem akce byl Michal Arnošt.

Fotografie zde 

Drakyáda s DDM Jindřichův Hradec

Článek bude vložen.

Stavění stanu pro svatováclavské slavnosti v Děbolíně

Dne 27. října 2013 byli členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec v Děbolíně stavět stan, který má jednotka k dizpozici. Stan bude sloužit pro účely svatováclavských slavností v Děbolíně.

Fotografie zde

Brigáda na ostrově rybníka Vajgar

Dne 28. října 2013 od 9.00 hodin ráno se sešli členové SDH Jindřichův Hradec, aby na žádost starosty provedli po roce opět údržbu veřejné zeleně na ostrově rybníka Vajgar, především polámané stromy po letních bouřkách. Dále byl odstraněn strom pod dětským hřištěm na Nábřeží Ladislava Stehny.

Fotografie zde

Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál (ukončení cyklistické sezóny)

Oblíbená akce s příhodným názvem Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál završila cyklistickou sezonu v celém Jihočeském kraji. Na trasy dlouhé 54, 29 a 12 kilometrů se 5. října 2013 vydalo celkem 545 účastníků z Jindřichohradecka, Táborska a Písecka a vytvořili tak rekord podzimních výšlapů. Nejdelší trasu ujelo 162 účastníků, což je rekord na nejdelší trati.

Oba starty zahájil starosta města Stanislav Mrvka v parku pod gymnáziem, spolu s ním kratší trasy odstartoval hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Společně se pak vydali na dvanáctikilometrovou trasu. Během odpoledne si účastníci mohli vyzkoušet horolezeckou stěnu, malování na obličej, střílení na branku u stanoviště florbalového týmu, překonání malé házenkářky v bráně a další soutěže. Překvapením odpoledne bylo pouštění žlutých a modrých balonků štěstí s přáním. Každý účastník obdržel při registraci diplom, díky kterému po dojezdu opět pod gymnázium mohl vyhrát okamžitě v malé tombole nebo později při slosování o hlavní cenu, kterou bylo horské kolo. To si s velkou radostí domu odvezla paní Dana Peštáková.

Děkujeme všem účastníkům za výbornou atmosféru a těm, kteří poslali svůj balonek k nebi, přejeme, ať se jim jejich přání brzy vyplní.

Fotografie zde

Dětské odpoledne s ODS v Dolním Skrýchově

Místní sdružení ODS ve spolupráci s SDH Jindřichův Hradec a SDH Dolní Skrýchov uspořádalo v neděli 6. října 2013 od 14.00 hodin zábavné odpoledne v Dolním Skrýchově na louce při pravém břehu řeky Nežárky. Počasí nám na říjen neobvykle přálo, děti si mohli zasoutěžit, za splnění dostali sladkou odměnu. Odpolednem provázel oblíbený moderátor Michal Arnošt. Členové SDH Jindřichův Hradec předvedli návštěvníkům zábavného odpoledne ukázky v požárním útoku a zajišťovali občerstvení.

Fotografie zde

Kolegové z HZS Jindřichův Hradec navštívili Záchranný útvar HZS ČR ve Zbirohu

Ve dnech 10. - 11. října 2013 navštívili vybraní profesionální hasiči ze stanice Jindřichův Hradec Záchranný útvar HZS ČR ve Zbirohu, aby zde absolvovali náročný výcvik ve flashover kontejneru.

Flashover kontejner, tedy trenažér, je soubor prvků sestavených do systému, který dovoluje simulovat reálné podmínky při požáru v uzavřeném prostoru - backdraft, rollover a flashover. Jde o systém sestavený z běžných ISO kontejnerů, ve kterých mohou jednotky požární ochrany nacvičovat taktiku a vedení zásahu při požárech v podmínkách celkového vzplanutí.

Fotografie zde

Brigáda nad garážemi u kolejí VŠE

Dne 12. října 2013 byla provedena údržba veřejné zeleně, především ořez větví a spadlého shnilého listí, a to nad garážemi u kolejí VŠE.

Fotografie zde

Brigáda výjezdové jednotky SDH města Jindřchův Hradec

Skončilo léto a na těchto stránkách nastal neobvyklý klid, protože zkrátka není o čem moc psát. U Sboru dobrovolných hasičů se v poslední době moc činnosti nevykazuje. Členům po sobě začalo být smutno a tak si na neděli 27. října 2013 domluvili brigádu. Na programu dne bylo přezutí zásahového auta Renault Master do zimní obuvi a jeho umytí. Byla provedena údržba techniky. Členové sportovního družstva připravili na zimní spánek hadice sloužící k soutěžení. Po práci chlapci prohodili mezi sebou pár slov a vyrazili domů na nedělní oběd.

Fotografie zde

Připoměli jsme si 95. výročí vzniku samostatného státu

Letos je to již 95 let od vzniku samostatné Československé republiky a my jsme na toto významné výročí nezapomněli ani v Jindřichově Hradci. Tradiční pietní akt byl zahájen 28. října 2013 po deváté hodině ranní položením kytic u Památníku letců, kde krátce pohovořil Vladislav Burian z Klubu historie letectví. Vzpomínková akce pokračovala od deseti hodin v Jakubských sadech, kde pronesl projev starosta města Stanislav Mrvka. 

Akce byla pořádána městem Jindřichův Hradec ve spolupráci s 44. lehkým motorizovaným praporem, Klubem výsadkových veteránů 44. lehkého motorizovaného praporu, Československou obcí legionářskou - Jednotou bratra Stanislava Berana a Klubem historie letectví Jindřichův Hradec.

Fotografie budou vloženy.

Dohasná 2013

V sobotu 9. listopadu 2013 v ranních hodinách odjeli hasiči a hasičky na Tokániště. Určitě neměli v plánu celý víkend prosedět na sudem piva a mnoho lahvemi tvrdého alkoholu. Během dvou víkendových dnů byl na programu výcvik výjezdové jednotky, tzn. obsluha motorových pil a práce s dýchací technikou. Dále školení výjezdové jednotky v první pomoci. Poté přišla na řadu zábava v podobě sportovních her. Ve večerních hodinách se zhodnotil uplynulý rok a až poté mohl na řadu přijít džbánek zlatavého moku nebo sklenka vína. Všichni naši členové a členky si dohasnou užili a vrátili se plni energie. 

Fotografie zde

Balíčkování na pekelně zábavné odpoledne

Dne 28. listopadu 2013 členové a členky SDH Jindřichův Hradec ve své klubovně připravovali balíčky pro děti na pekelně zábavné odpoledne. 

Pekelně zábavné odpoledne 2013

Dne 1. prosince 2013 se společně na náměstí Míru sešli čerti s Mikulášem a několika anděly. Přilákaných návštěvníků bylo tolik, že na náměstí se v určitých chvílích nedalo doslova ani hnout. Na dětské návštěvníky čekalo několik soutěží, mohli si zdarma se svými rodiči ochutnat čertovský čaj, poslechnout vánoční písničky od dětí z mateřských i základních škol, pohladit osla nebo zahrát karty s čerty. Na každého dětského návštěvníka čekal balíček se sladkostmi za odvahu, kterou projevil při setkání s pekelnými bytostmi. Po sedmnácté hodině měl slavnostní projev starosta města Ing. Stanislav Mrvka. Přesně v 17:15 byl po jeho odpočítání rozsvícen vánoční strom na náměstí Míru. Po tomto slavnostním okamžiku následovalo pěvecké vystoupení Josefa Vágnera. Ten před zaplněným náměstím zazpíval jak vánoční koledy tak i písničky ze svého repertoáru. 

Obrovské poděkování patří všem, kteří nedělní odpoledne strávili s námi! Děkujeme!

Fotografie zde

Čertovské odpoledne u dětí v Klokánku

5. prosince chodí čerti, andělé a Mikuláš. I skupinka v tomto složení zavítala tento den do jindřichohradeckého Klokánku. Naši členové už každoročně navštěvují děti, které nemohou žít ve svých rodinách. Od Sboru dobrovolných hasičů dostaly děti igráčky s příslušenstvím, Kinder vajíčka s překvapením a plyšového Soptíka. Spolu s hasiči do Klokánku dorazilo i vedení města. To darovalo dětem DVD přehrávače a na přání osušky a ručníky. Mezi dárky samozřejmě nemohly chybět adventní kalendáře.

Fotografie zde

Školení obsluh motorových pil

Dne 7.prosince 2013 od 8.00 hodin proběhlo ve školící místnosti HZS Jčk ÚO Jindřichův Hradec školení obsluh motorových pil. Školení se zúčastnili i dva naši členové výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec. Byli to členové : Vladimír Pavlík ml. a Škrabálek Jiří.