Jdi na obsah Jdi na menu

Přivítání nového roku 2014

Příchod nového roku jsme společně s občany přivítali ve středu 1. ledna 2014 na náměstí Míru. Po zhlédnutí krátké videoprojekce za děním v našem městě v uplynulém roce 2013, kterou připravila jindřichohradecká televize a tradičním projevu starosty města Stanislava Mrvky, který na prahu nového roku spoluobčanům popřál mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti byl z městské věže odpálen slavnostní ohňostroj a nad Jindřichovým Hradcem se rozzářila obloha. Na průběh oslav dohlíželi strážníci jindřichohradecké městské policie s jednotka jindřichohradeckých dobrovolných hasičů, která po odpálení ohňostroje zkontrolovala odpalovací místo a jeho přilehlé okolí.

 

Fotografie zde

 

 

Shromáždění představitelů SDH a starostů SH ČMS okresu Jindřichův Hradec 

V sobotu 1. února 2014 bylo v našem městě pořádáno Shromáždění představitelů SDH a starostů okrsků SH ČMS okresu Jindřichův Hradec, které se konalo v sále DDM v Růžové ulici. Naši členové SDH se pro toto shromáždění podíleli přípravou a poté úklidem sálu. 

 

Přidělání držáků dýchací techniky ve voze Tatra T 148 CAS 32

V měsíci lednu 2014 se dva naši členové Lubomír Beran a Vladimír Pavlík ml. pustili do přidělání držáků dýchacích přístrojů, které jsou nově zabudovány v sedačkách mužstva ve voze Tatra T 148 CAS 32. Čili od února 2014 máme v tomto vozidle dýchací přístroje Saturn S5. Doufáme, že je budeme využívat jen při výcviku. A kdž je budeme muset použít na ostro, tak doufejme že nám usnadní naší nelehkou práci.

 

Fotografie zde

 

Modernizace přívěsného vozíku PPS 12 pro potřeby sportovních družstev SDH J. Hradec

Asi tak v září loňského roku se rozhodla místní JSDH vyřešit nevyhovující situaci s umístěním PPS 12. Vzhledem k faktu, že JSDH se nepodařilo starého přívěsu nějak zbavit, bylo nutné vyřešit tuto situaci alternativním způsobem.

V říjnu loňského roku se tak členové JSDH rozhodli přistoupit k modernizaci zastaralého vozíku sloužícího k uložení zásahového vybavení. Ten byl až doposud kvůli nedostatku místa v hasičské garáži umístěn v garáži Vysokoškolských kolejích, kde ale bez průběžné údržby vytrvale chátral. Proto když byl na schůzce JSDH přednesen návrh na opravu a přestavbu vozíku, členové jej jednohlasně odsouhlasili.

Koncem října loňského roku se tedy členové pustili do příprav a vozík začali modernizovat a upravovat, dle potřeb pro sportovní družstva. Modernizace vozíku pro sportovní družstva našeho sboru, už jde do finále a během února bude dokončen a uveden do provozu.

Členové sportovních družstev SDH J. Hradec ukážou svůj vyhotovený vozík ve své plné kráse na nejbližší soutěži či pořádané akci.

 

Fotografie zde

 

Brigáda u městské plovárny

Na žádost Služeb Města Jindřichův Hradec si dobrovolní hasiči v sobotu 22. února 2014 naplánovali brigádu v rámci výcviku s motorovými pilami u městské plovárny v Denisově ulici, aby odstranili vyvrácený strom spadlý do rybníka Vajgar. 

 

Fotografie zde

Jindřichohradečtí dobrovolní hasiči oslavili páté výročí

Pět let od svého zřízení oslavila 1. dubna 2014 Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec. K tomuto výročí poděkovali za jejich dosavadní činnost členům výjezdové jednotky radní města Jindřichův Hradec.

Členové zásahové jednotky obdrželi z rukou starosty města Stanislava Mrvky drobné dárkové předměty a pamětní list.

hasici_a_radni.jpg

Na společné fotografii: zleva nahoře: Pavel Vejvar, Stanislav Beran, Lubomír Beran, Vladimír Pavlík, Stanislav Mrvka, Jaroslav Neubauer, Dušan Beran, Jiří Pravda, Jana Říhová, Karel Přibyl. zleva dole: Radim Staněk, Kateřina Svobodová, Lukáš Bušta.

 

Více fotografií z této akce zde

 

Stavění a bourání stanu pro akci ,,Do práce na kole,,

Dne 26. dubna 2014 byli členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec na parkovišti Na Parkánech stavět stan, který má jednotka k dispozici. Stan sloužil organizátorům akce ,,Do práce na kole,, . V odpoledních hodinách tento stan přijeli členové jednotky zbourat.

Fotografie zde

 

Pálení čarodějnic 2014 

Historicky třetí pálení čarodějnic v parku pod gymnáziem v Jindřichově Hradci proběhly 30. dubna 2014. Čarodějnice ve městě se stávají pomalu, ale jistě akcí, kterou navštívilo hned několik desítek lidí. Pálení čarodějnic je neobvyklá, ale velmi oblíbená událost, která má své prameny již v dávné historii. Mnoho našich návštěvníků nemělo možnost trávit pálení čarodějnic někde u ohně mimo Jindřichův Hradec a proto jsme se rozhodli Vám přiblížit atmosféru pálení čarodějnic i do našeho města. Čarodějnice ve městě pod gymnásiem nebyli jen o zapálení ohně, na kterém je upálena čarodějnice. Akce byla zaměřena hlavně pro rodiny s dětmi a krásnou atmosféru. Pro děti byly zajištěny různé soutěže, diskotéka pod vedením zkušeného moderátora Michala Arnošta, opékání buřtů. Ve 20 hodin byl slavnostně zapálen oheň starostou města J.Hradec p. Ing. Stanislavem Mrvkou a pravé čarodějnické rajdění začalo....

 

Fotografie zde

 

Uctění památky sv. Floriána

Dne 2. května 2014 v 16.30 hod. došlo k uctění památky a položení květin našimi členy u sochy sv. Floriána v obchodně-medicínském centru sv. Florián v Růžové ulici.

Fotografie zde

 

Válečné pohřebiště na městském hřbitově dostalo novou podobu

Město Jindřichův Hradec ukončilo rekonstrukci válečného pohřebiště na městském hřbitově v úterý 6. května 2014 dopoledne důstojnou vzpomínkovou akcí.

Po úvodním slovu moderátora se ujal proslovu starosta města Stanislav Mrvka, poté pohovořil vážený host, kterým byl předseda Senátu PČR Milan Štěch. S krátkou řečí vystoupil další významný host, zástupce ministerstva obrany Imrich Vetrák. Po reprodukované hudbě „Amazing grace“ zazněly tři salvy vojáků čestné stráže Armády ČR a P. Ivo Valášek znovu vysvětil válečné pohřebiště. Vlastní akt pokládání věnců a květin se uskutečnil k hrobům z období I. světové války, k Památníku kříže z kóty 363 od Cebrova 1916, Pomníku obětem válek 19. století a k Pomníku obětem II. světové války. Na závěr akce zazněla státní hymna České republiky. Poté se účastníci akce přesunuli na Vojenský útvar 44. lehkého motorizovaného praporu Generála Josefa Ereta Jindřichův Hradec a zapsali se do pamětní knihy města Jindřichův Hradec a pamětní knihy 44. lehkého motorizovaného praporu. Jedním z významných hostů byl také zástupce vojenského a leteckého přidělence Ruské Federace v České republice mjr. Alexander Fedyaev.

Na této vzpomínkové akci se podíleli i členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec, kteří přebírali věnce a kytice od pozvaných hostů a roznesli je k patřičným pomníkům a následně při kladení je předali patřičným osobám.

 

Fotografie zde 

 

Lampionový průvod

Ve středu 7. května 2014 se konal v našem městě lampionový průvod, který byl zakončen ohňostrojem na nábřeží L. Stehny. Na průběh lampionového průvodu dohlíželi dva členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec Jakub Mužík a Jaroslav Neubauer.

 lampionovy-pruvod.jpg

Celodenní zájezd do Rakouska

8. května 2014 se členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec zúčastnili tématického zájezdu v Rakousku. Zájezd byl na téma " Pozvání od partnerských hasičů z Dobersbergu do hasičské školy v Tullnu a hasičské firmy ROSENBAUER ". První návštěva nás zavedla do města Dobersberg kde na nás čekali před svou hasičárnou místní hasiči. Po uvítání s našimi partnerskými kolegy následovala prohlídka jejich hasičské stanice s návštěvou hasičského muzea právě zmiňovaných hasičů z Dobersbergu. Poté následovalo společné foto a odjezd do města Tulln, kde na nás čekala prohlídka hasičské školy. Tato zastávka byla naplánovaná na 10.30 hod. Po příjezdu se nás ujal hasič z místní hasičské školy. A začala prohlídka školy, kde na nás čekal odborný výklad k areálu školy, technice, prostředkům a jiným se kterým se škola potýká. V areálu školy jsme si prošli různá stanoviště, které mají studující k dispozici ať už to : Simulace autonehody nákladních aut, Vodní nádrž o hloubce 6 metrů, kde cvičí třeba nehodu osobního auta ponořeného v této nádrži, 27 m cvičnou věž s výtahem a lezeckou stěnou, Budovu pro cvičení na povodně, závaly, požár, únik plynu,  Cvičební tunel, obchod, benzinovou stanici, obchodní sklady, statek s dobytkem, Cvičební vagóny. Nechyběla ani prohlídka zásahové techniky, internátu, různých učeben a operační středisko. Po prohlídce následoval chutný oběd. Po rozloučení a společným fotem s hasiči ze školy následovalo poděkování za vynikající prohlídku s odborným výkladem a předáním drobných darů od nás. Pak už jsme se odebrali k autům a následoval přesun do města Neidling, kde nás čekala prohlídka výrobce hasičských aut (montují zde menší auta, větší se dělají ve městě Linz). Tato zastávka byla plánovaná na 14.30 hod. Po příjezdu se nás ujal ředitel firmy ROSENBAUER , který nás seznámil z firmou jak už to s výrobky, výrobou atd…Ochotně nám ukázal techniku, vybavení a chod firmy i nám zodpověděl naše dotazy. Po prohlídce jsme se společně ze zmiňovaným ředitelem vyfotili a předali jsme mu drobný dar. Po rozloučení s ředitelem firmy ROSENBAUER jsme se opět odebrali k autům a následoval odjezd s partnerskými hasiči z Dobesbergu zpět. Cestou zpět jsme měli poslední zastávku. A to pohoštění v jedné rakouské hospůdce ve vesničce Kleinzwettl, kde jsme ještě společně povečeřeli a pohovořili s hasiči z Dobersbergu. V cca 19 hod. jsme se rozloučili poděkovali za milé pozvání, předali drobný dar a vydali jsme se k domovu.

Touto cestou chceme ještě jednou poděkovat hasičům z Dobesbergu za milé pozvání a zprostředkování návštěvy hasičské školy v Tullnu a Firmy ROSENBAUER, překladatelce za skvělý překlad a pevné nervy s mládeží, hasičům z hasičské školy v Tullnu za skvělý výklad a prohlídku školy a řediteli firmy ROSENBAUER za výklad a ukázku techniky s prohlídkou firmy. 

 

Fotografie zde

 

Dokaž, co umíš 2014

Ve sportovním areálu pod Gymplem se dne 14. května 2014 uskutečnilo okresní kolo soutěže "Mladý záchranář - dokaž, co umíš", kterou pořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže Jindřichův Hradec ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, Policií ČR a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec. Soutěže se zúčastnily družstva v mladších a starších kategorii základních škol.

Soutěž zahájil starosta města J. Hradec Ing. Stanislav Mrvka za účasti dalších pozvaných hostů. V závěru dětské soutěže proběhlo vyhodnocení.

Můžeme konstatovat, že okresní soutěž ,, Mladý záchranář – dokaž co umíš“, splnila svůj účel - děti prokázaly dobrou připravenost a zábavnou formou rozšířily své současné znalosti.

 

Fotografie zde

 

Stavění stanů pro potřeby HZS Jindřichův Hradec

Dne 14. května 2014 členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec stavěli stany v areálu HZS Jindřichův Hradec. Stany sloužili pro účely konání krajské soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Druhý den po skončení soutěže tyto stany členové jednotky opět uklidili.

Fotografie zde

 

Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál (zahájení cyklistické sezóny)

V sobotu 17. května byla opět zahájena turistická sezóna v Jindřichově Hradci společně cyklistickou vyjížďkou.

Ve znamení rekordů se nesly oba loňské cyklistické výšlapy s názvem Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál. Zatímco jarní akce u příležitosti zahájení turistické sezóny ve městě nad Vajgarem se v květnu 2013 zúčastnilo 727 lidí, na podzim téhož roku šláplo do pedálů při společném ukončení sezóny v Jindřichově Hradci a v celém Jihočeském kraji celkem 545 účastníků. Čísla, která v dosavadní historii této oblíbené akce neměla obdoby, jsou samozřejmě velkou motivací pro organizátory při přípravách obou letošních cyklistických vyjížděk. 

První z nich byla v sobotu 17. května 2014. Oproti předchozím ročníkům byli pro zájemce tentokrát přichystány jen dvě trasy. Ti odvážnější a zdatnější, kterým by snad chyběla v minulosti nejnáročnější a nejdelší trasa č. 3, mohli absolvovat klidně obě kratší trasy.

Zahájení a výdej účastnických diplomů probíhal na parkovišti Správy a údržby silnic v Jarošovské ulici.

Kratší z výšlapů v délce cca 13 km startoval ve 14.00 hodin. Trasa vedla z Jindřichova Hradce směrem na Dolní Skrýchov, Břeskáč, Radouňku, Drahýšku, Dolní Radouň, dále k vlakové zastávce v lese u Jarošova nad Nežárkou, na Horní Skrýchov a Dolní Skrýchov. Tato trasa byla vhodná i pro pěší.

Již o hodinu dříve, tedy úderem 13té hodiny, se na delší trasu měřící cca 37 km mohli vydat zájemci o náročnější cyklistický výšlap.  Z Jindřichova Hradce se opět vydali na Dolní Skrýchov a Břeskáč, dále pokračovali na Studnice, Lodhéřov, Drahýšku, Dolní Radouň, Kostelní Radouň, Horní Radouň, Okrouhlou Radouň, kopec Kubalov, Karlov, směrem k Hájence Lovětín a přes Horní Skrýchov do Dolního Skrýchova.

Cílovou stanicí pro obě trasy byla tentokrát louka za Penzionem Vlastimil Houška v Dolním Skrýchově. Tady bylo kromě občerstvení připraveno pro účastníky bohatý doprovodný program: tým silniční bezpečnosti BESIPu, auto a cyklo trenažéry, dětské dopravní hřiště, stanoviště PČR J. Hradec, soutěže a hry pro děti (ČČK, SDH J. Hradec, TJ Házená J. Hradec). Moderátorem celé akce byl Michal Arnošt. Od 17.00 hodin všechny přítomné bavila kapela Výkyvná sekce

Zhruba v 16.30 hodin proběhlo slosování účastnických diplomů o hodnotné ceny, tou hlavní bylo i tentokrát jízdní kolo.

Akci Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál pořádalo město Jindřichův Hradec ve spolupráci s Cyklistickým klubem RBB Invest Jindřichův Hradec, Sborem dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec, Jihočeským aktivem BESIP, Dopravním inspektorátem Policie ČR, Oblastním spolkem Českého červeného kříže, TJ Házená J. Hradec a za mediální podpory Hitrádia Faktor, Týdeníku Jindřichohradecka, Regionálního týdeníku 5+2 dny Jindřichohradecko, Jindřichohradecké televize a měsíčníku Žurnál krásné články. Této spolupráce si organizátoři akce velmi váží a tímto všem děkují. Poděkování náleží i sponzorům, kteří tuto jarní vyjížďku podpořili věcnými odměnami do soutěží pro děti.

 

Fotografie zde

 

Dětský den POLICIE na Břeskáči

V sobotu 24. května 2014 se od 13 hodin uskutečnil na pistolové střelnici v Dolním Skrýchově další dětský den mezinárodní policejní asociace IPA, která ho již pošesté pořádala s Nezávislým odborovým svazem Policie ČR pro rodiny policistů a zaměstnanců. Děti tak mohly mezi plněním soutěžních disciplín, mezi již tradiční ukázky patřilo předvedení policejní a hasičské služební techniky, policejní výzbroje i výstroje pořádkové služby, kterou si mohli nejmenší účastníci i dospělí vyzkoušet. Nechyběla také ukázka speciálních protipožárních obleků a vděčné stříkání na cíl pod dozorem dobrovolných a profesionálních hasičů. Pěkné počasí bylo ideální také pro ukázky služebních psů a Klubu vojenské historie 29. pěší pluk Plk. J. J. Švece spojených se střelbou z dobových zbraní. Celé odpoledne proběhlo ve velice příjemné atmosféře a i když si některé děti navzájem ukazovali hrozivě vypadající zranění nejrůznějších částí těla, tak šlo pouze o ta naaranžovaná od maskérky Českého červeného kříže.

 

Fotografie zde

 

Dětský den v Dolním Skrýchově

Místní sdružení Dolního Skrýchova ve spolupráci s SDH Jindřichův Hradec a SDH Dolní Skrýchov uspořádalo v neděli 25. května 2014 od 14.00 hodin dětský den v Dolním Skrýchově na louce při pravém břehu řeky Nežárky. Počasí nám přálo, děti si mohli zasoutěžit, za splnění dostali sladkou odměnu. Odpolednem provázel oblíbený moderátor Michal Arnošt. Během dětského dne předvedli členové SDH Jindřichův Hradec ukázky v požárním útoku a členové SDH Dolní Skrýchov ukázku záchrany tonoucího z řeky Nežárky.

 

Fotografie s videi zde

 

Exkurze prvňáčků 2. ZŠ - družiny ZUŠ Jindřichův Hradec u HZS a JSDH Jindřichův Hradec

Exkurze u profesionálních a dobrovolných hasičů, která proběhla 28. května, byla pro prvňáčky 2. ZŠ – družiny ZUŠ Jindřichův Hradec opravdovým zážitkem. Každý prvňáček se mohl posadit za volant hasičského vozu, navléknout si nehořlavou kombinézu s helmou, prohlédnout si různé přístroje, které umožní hasičům vyprostit například z havarovaného auta člověka. Samozřejmě nechybělo zpuštění sirén a houkaček. Z exkurze šli nejen kluci ale i některé holčičky s přesvědčením, že být hasičem je úžasná věc a s odhodláním, že  se jím také jednou stanou. Exkurze se vydařila, neboť prvňáčci si odnášeli všechny důležité informace z oblasti prevence před mimořádnými událostmi a drobný dárky, které od hasičů dostali. Na oplátku prvňáčci hasičům věnovali obrázky, které sami nakreslili.

 

Obrázky od dětí zde

 

Postup Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec do vyšší kategorie PO

Dne 29. května 2014 Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec postoupila z kategorie JPO V do kategorie JPO III/1, což pro jednotku znamená pokrytí většího zásahového obvodu.

V letošním čtvrtletí naše jednotka řešila závažná rozhodnutí v návaznosti na funkčnost jednotky v operačním řízení. V operačním řízení došlo vzhledem k zařazení naší jednotky do kategorie JPO III/1 z minulých let (co jsme byli JPO V) ke změnám v požárně poplachovém plánu Jihočeského kraje, kde byla naše jednotka zařazena v souvislosti se změnami do plošného pokrytí a vyjíždí tak při vzniku mimořádné události i mimo katastrální území města – což klade vysoké nároky na akceschopnost techniky a členů zásahové jednotky. Proto také byla vylepšena Tatra T 148 CAS 32 o kropící lištu. O změnu se postaral velitel jednotky společně s hlavním strojníkem jednotky Vladimírem Pavlíkem ml. 

V rámci organizačního řízení jsme byli nuceni řešit nepříjemnou situaci týkající se disciplíny a chování u členů, kteří se podstatnou měrou podíleli či podílejí na rozvoji naší jednotky, ale bohužel jejich chování vůči sobě podstatnou měrou ovlivnilo morálku a chuť ostatních členů jednotky. Je potřeba si uvědomit, že působíme v organizaci, kde jsou nastoleny pevné řády, stanovy, podle nichž se musíme řídit a mít na zřeteli rozhodnutí vedoucích funkcionářů SDH. Neskrývám osobní hluboké rozhořčení nad těmito událostmi a apeluji na členy, aby našli vůči sobě více tolerance a vzájemné spolupráce, vždyť pří výkonu v naší práci – při řešení mimořádných událostí a záchranně životů to bez těchto atributů nelze.

Samozřejmě zde patří velký dík veliteli jednotky Lubomíru Beranovi, hlavnímu strojníkovi Vladimíru Pavlíkovi ml., Kateřině Svobodové a mnoho dalších členů, kteří tomu obětují spoustu úsilí a volného času.

 

Fotografie a videa vylepšené tatry zde

 

Stavění stanu pro pořádání dětského dne JHMD 

Dne 30. května 2014 v dopoledních hodinách byli členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec na nádraží Jindřichohradeckých místních drah stavět stan, který má jednotka k dispozici. Stan bude sloužit pro účely pořádání dětského dne JHMD. Poté v odpoledních hodinách přijeli členové JSDH města Jindřichův Hradec stan opět zbourat.

 

 

img_0178.jpg

 

 

Požární asistence na divadelním představení v KD Střelnice 

Sobotní večer 30. května 2014 patřil, divadelnímu představení, které se odehrálo v Kulturním domě Střelnice v Jindřichově Hradci. 

Tři naši členové zásahové jednotky na této akci dohlíželi na požární dozor.

 

Schůzka členů, příprava na soutěž, seznámení s účinnémi hrázemi na ochranu před povodněmi

V neděli 1. června 2014 se sešli členové Sboru dobrovolných hasičů ve své klubovně, kde zahájili krátkou schůzi, kde se seznámili s novinkami a novými akcemi, které je čekají v nastávajícím měsíci. Po krátké schůzi se členové sportovního družstva dali trénink na, kterým mezi sebe přivítali dva nové chlapce, kteří by měli zájem u SDH. Chlapci si vyzkoušeli rozhazovat hadice, které budou na některých soutěžích rozhazovat. O ukázku a cenné rady se podělili z dalšími členy sportovního družstva, kteří přispěli svými zkušenostmi ať už to David Bušta co by proudař ve sportovním družstvu tak Milan Mikulec (rozdělovač) a trenér sportovního družstva Jiří Škrabálek. Na závěr tréninku byli členové seznámeni a zacvičeny na nově zakoupené účinné hráze na ochranu před povodněmi, se kterými bude jednotka disponovat.

 

Fotografie poskytla naše členka Martina Velíšková.

 

Fotografie s videi zde

 

 

Požární asistence na Václavu Neckáři ze skupinou Bacily 

V pátek 6. června 2014 se konal v našem městě 1. den Dne Města, který byl zakončen koncertem Václava Neckáře ze skupinou Bacily. Na průběh koncertu dohlíželi tři členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec Lubomír Beran, Vladimír Pavlík, Jan Dvořák a Zdeněk Bušta.

neckar.jpg

 

Požární asistence na Dni Města

V sobotu 6. června 2014 se konal v našem městě 2. den Dne Města, který byl v rámci oslav a zábavy. Oslavy druhého dne zakončila skupina ABBA STARS revival svým koncertem. Na průběh oslav a večerního koncertu dohlíželi členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec Mikulec Milan, Mikulcová Eva, Škrabálek Jiří, Kubeš Michal, Bendová Petra.

abba.jpg

 

Stavění stanu pro potřeby multižánrového hudebního festivalu - ŽIVÝ HRADEC
 

Dne 21. června 2014 členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec stavěli stan v parku pod gymnáziem V. Nováka. Stan sloužil pro účely konání multižánrového hudebního festivalu – ŽIVÝ HRADEC. Tento hudební festival se konal celý víkend. Druhý den po skončení hudebního festivalu tento stan členové jednotky opět zbourali a uklidili.

 

Požární asistence na Jindřichohradeckém symfonickém koncertě

V neděli 22. června 2014 se na Státním hradě a zámku v Jindřichově Hradci konal symfonický koncert, který pořádal Jindřichohradecký symfonický orchestr. Na průběh koncertu dohlíželi dva členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec Kubeš Michal a Bušta Lukáš.

 

Stavění stanu pro pořádání akce MICHÁLEK CUP 2014 

Dne 27. června 2014 v odpoledních hodinách byli členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec v areálu sportcentra na Bobelovce stavět stan, který má jednotka k dispozici. Stan sloužil pro účely pořádání X. ročníku tradičního turnaje v malé kopané. Poté 29. června v odpoledních hodinách přijeli členové JSDH města Jindřichův Hradec stan opět zbourat.

 

Miss and Mister Deaf World and Europe 2014

Ve čtvrtek 24. července 2014 se v našem městě konala World Fasion show 2014. Večerní program začal filmem Historie Jindřichova Hradce. Na třetím nádvoří zámku se sešly čtyři stovky lidí, aby zhlédly módní přehlídku neslyšících finalistů, kteří umě chodili po mole na vibrace z hudby. Někteří dokonce i tančili. Zúčastnili se také Miss Deaf World 2014 Lýdia Svobodová ze Slovenska, Mister Deaf World 2014 Francouz Jean-Marie Bourdon, evropská miss neslyšících Olivera Lozicová ze Srbska a David Spiess z Rakouska, který získal titul Mister Deaf Europe 2014. V doprovodném programu zazpívala Česká Miss 2010 Jitka Válková a muzikálový zpěvák Jakub Hübner. Vrcholem večera bylo předvedení národních krojů, které si účastníci přivezli ze svých zemí. Měli jsme možnost vidět na padesát různých krojů z celého světa. Naši členové a členka Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec pro tuto módní přehlídku postavili na III. nádvoří pro návštěvníky lavičky a po skončení opět uklidili.

miss.jpg

 

Hradečáci páru měli, další rekord překonali !

26. července se v Jindřichově Hradci odehrál další pokus o vytvoření rekordu. V minulých letech se povedlo vytvořit rekord v počtu Bílých paní na jednom místě a rekord v největší živé pětilisté růži. Letos byli Hradečáci a turisté na konci července na náměstí  Míru vytvořit nejdelší živý vlak. Pokus o rekord s názvem Hradečáci páru mají, další rekord překonají byla, stejně jako v případě rekordu s pětilistou růží, barevná trička. Ta každý účastník dostal zdarma na památku. Vyrobeno bylo 500 ks a byli ve dvou barvách, zelená a černá. Na začátku živého vlaku byla velká papírová maketa lokomotivy, kterou vyrobili žáci jindřichohradecké Základní umělecké školy Vítězslava Nováka, a za ní se právě střídali zelené lidské vagonky a černé spojnice mezi nimi. Rekord symbolicky odkazoval na místní raritu – jindřichohradeckou úzkokolejku.

Díky všem zúčastněným jsme vytvořili v Jindřichově Hradci nový rekord a náš společný pokus nakonec ozdobí nejnovější vydání České knihy rekordů. Živý vláček tvořilo 488 účastníků, byl 58,6 metrů dlouhý a 2,5 široký. 

Celé odpoledne zpříjemnila svou zvučnou muzikou skupina Klaret ze Stráže nad Nežárkou, o občerstvení se postaral náš skvělý Sbor dobrovolných hasičů a o zformování vláčků vynikající tým dobrovolníků. Akce by se neobešla také bez členů jindřichohradeckého Českého červeného kříže.

Děkujeme všem, kdo se na akci jakkoliv podíleli.

 

Fotografie zde

 

Léto u vody v aquaparku

V sobotu 2. srpna 2014 se v jindřichohradeckém aquaparku uskutečnila akce pro děti a dospělé s příhodným názvem Léto u vody. Odpoledne plné zábavy zahájil v jednu hodinu po poledni starosta města Stanislav Mrvka.

Děti házely míčkem, skákaly v pytli, jezdily slalom na koloběžkách a stříkaly hadicemi na cíl. O doprovodný program se postarali vojáci střelbou z airsoftových zbraní, policisté ukázkou techniky a výcvikem psů, členové červeného kříže předvedli, jak správně ošetřit raněného a poskytnout první pomoc a dobrovolní hasiči se pochlubili svou technikou. Prosluněným odpolednem provázel Michal Arnošt.

 

Fotografie zde

 

Stavění stanu v Dolní Radouni

Dne 14. srpna 2014 byli členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec v obci Dolní Radouň stavět stan, který má jednotka k dispozici. Stan bude sloužit pro účely radouňského Open air festivalu v této obci.

 

Stavění stanu pro letní kino v Děbolíně 

Dne 18. srpna 2014 byli členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec v obci Děbolín stavět stan, který má jednotka k dispozici. Stan bude sloužit pro účely letního kina v této obci.

 

Dobrovolní hasiči z Jindřichova Hradce opět navštívili táborníky v Dolním Radíkově

V pátek dne 22. srpna v odpoledních hodinách odjelo 10 členů jednotky SDH města Jindřichův Hradec do Dolního Radíkova, kde se konal letní dětský tábor pořádaný městem Jindřichův Hradec.. Po setmění naši členové připravili dětem noční stezku odvahy. Všechny děti stezku zvládly a dostaly odměnu v podobě drobného dárku.

V sobotu po snídani na děti čekala překážková dráha. Druhou disciplínou bylo stříkání na terč. Tato disciplína je u dětí velice oblíbená zvláště v teplém počasí.

Když se děti vydováděly na překážkové dráze a dostatečně postříkali vodou, předvedli naši členové ukázku hašení pomocí pěnového smáčedla. 

 

Fotografie zde

 

Požární asistence na operetě "Nabucco" 

Sobotní večer 23.srpna 2014 patřil, jak jistě všichni víte, opernímu představení Nabucco, které se odehrálo na třetím nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. 

Dva naši členové zásahové jednotky na této akci dohlíželi na požární dozor.

 

Stavění stanu na oboře v Radouňce 

Dne 29. srpna 2014 byli členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec na oboře v obci Radouňka stavět stan, který má jednotka k dispozici. Tři členové zůstali na hasičské stanici kde smotali a uklidili hadice.

 

Celodenní výlet na PYROCAR 2014

Na poslední prázdninovou sobotu si jindřichohradečtí dobrovolní hasiči a hasičky naplánovali výlet na přibyslavské letiště, kde se konal PYROCAR. Jednalo se o čtvrtý ročník největšího setkání požárních automobilů. Z jindřichohradecké hasičárny vyjela necelá dvacítka hasičů a hasiček. Návštěvníci PYROCARu měli možnost prohlédnout si přes 300 hasičských aut. K vidění byla různá technika a vybavení pro hasiče. Celý den probíhaly různé ukázky, soutěže a doprovodný program. Téměř každý z jindřichohradeckého  dobrovolného sboru si odvezl drobné dárky a vzpomínkové předměty.

Fotografie zde

 

Okolo jížních Čech 2014

Jindřichův Hradec hostil třetí ročník cyklistického závodu s názvem ,,Okolo jížních Čech." Závodníci ve čtvrtek 4. září odjeli první etapu. Po 184 km absolvovali slavnostní zahájení a představení jednotlivých týmů na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Jindřichohradeckou bránu a lavičky na tuto akci připravili členové Sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec.

V pátek 5. září pět členů Sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec vypomohlo s uzavíráním silnic v Nové Bystřici.

V neděli 7. září v poledne se sešli členové a členky Sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec ve své klubovně. Poté společně odjeli do centra města. Na Masarykově náměstí u Kaštánku postavili velkou městskou nafukovací bránu, kde byl cíl velkého závodu Okolo jížních Čech. Poté se naši členové rozmístili na křižovatky po trase závodu, která vedla městem a uzavřením ulic se postarali o hladký průjezd závodníků.

 

Fotografie zde

 

Požární asistence na Jindřichohradeckém státním hradě a zámku pro účely filmařů

V pondělí 15. září a v úterý 16. září 2014 se na Státním hradě a zámku v Jindřichově Hradci natáčel film "CÍSAŘ". Na průběh natáčení filmu dohlíželi čtyři členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec. V pondělí Beran Lubomír a Bachorík Miroslav. V úterý Mikulec Milan a Škrabálek Jiří.

 

Přípravy na setkání zasloužilých hasičů Jihočeského kraje v Jindřichově Hradci

Ve středu 17. září se sešli členové Sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec před Domem dětí a mládeže v Růžové ulici. V sále Domu dětí a mládeže připravili stoly na čtvrteční setkání zasloužilých hasičů Jihočeského kraje. A po této akci se členové opět sešli a vše důkladně uklidili.

 

V. ročník ukázek práce IZS

Areál jindřichohradeckého Hasičského záchranného sboru v sobotu 20. září ožil adrenalinem, napětím, ale také zábavou. Uskutečnil se zde již pátý ročník ukázek Integrovaného záchranného systému.

Akci zahájil jednou hodinou po poledni starosta města Jindřichův Hradec Stanislav Mrvka. Návštěvníci mohli vidět například ukázku Zdravotnické záchranné služby, vyprošťování lidí z havarovaných vozidel, hašení požáru historickou stříkačkou, slaňování z automobilového žebříku a jiné. Na závěr přišla ukázka dopravní nehody, kdy bylo vozidlo zastaveno pomocí zastavovacího pásu a následně poté se vznítilo. Přivolaní hasiči auto uhasili pomocí pěny, která měla velký úspěch hlavně u dětí.

Během odpoledne navštívil akci také předseda Senátu PČR Milan Štěch a hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, pod jehož záštitou se akce uskutečnila.

 

Fotografie zde

 

Stavění stanu pro letní kino v Děbolíně 

Dne 26. září 2014 byli členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec v obci Děbolín stavět stan, který má jednotka k dispozici. Stan bude sloužit pro účely Svatováclavské slavnosti v této obci. A po této slavnosti se členové opět sešli a vše důkladně uklidili.

 

Oslavy vzniku samostatného československa

Vznik samostatného československého státu si připomněli jindřichohradečtí představitelé města, politici a zájmové organizace (mezi nimi i členové SDH města Jindřichův Hradec) položením květin a věnců k Památníku letců na nábřeží a k památníkům v Jakubských sadech, kde atmosféru zpestřil svým nádherným zpěvem Pěvecký sbor Smetana.

Akci pořádalo město Jindřichův Hradec ve spolupráci s 44. lehkým motorizovaným praporem v Jindřichově Hradci, Československou obcí legionářskou - Jednotou bratra Stanislava Berana, Klubem historie letectví a Klubem výsadkových veteránů při 44. lehkém motorizovaném praporu v Jindřichově Hradci.

 

Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál (ukončení cyklistické sezóny)

Nedělní odpoledne 5. října 2014 patřilo v Jindřichově Hradci malým i velkým cyklistům. V parku pod gymnáziem byl odstartován starostou města Stanislavem Mrvkou tradiční podzimní Jindřichohradecký pedál.

Tentokrát se po stopách Emy Destinnové vydalo 453 účastníků, mezi nimž byl také hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Obě trasy začínaly ve 13.00 hodin. Již po hodině dojížděli první nadšenci, kteří si zvolili krátkou trasu, také mnozí z toho důvodu, aby si mohli užít zábavný program, který pro ně byl přichystaný v cíli a opéct buřty na ohni. Celé odpoledne hrála místní kapela BB kvartet.Ihned po dojezdu měli všichni možnost zkontrolovat si svá čísla na účastnických diplomech a vyhrát tak jednu ze 70 cen z malé tomboly. V půl páté došlo na slosování velké tomboly, kde hlavní cenou bylo horské kolo, které si odvezla domů paní Jana Tůmová z Kunžaku.

Akci pořádalo město Jindřichův Hradec ve spolupráci s SDH Jindřichův Hradec a OS ČČK Jindřichův Hradec.

 

Fotografie zde

 

Stavění stanu na psím cvičáku v obci Radouňka

Dne 17. října 2014 byli členové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec v obci Radouňka (psí cvičák) stavět stan, který má jednotka k dispozici. Stan sloužil pro účely kynologického spolku v soutěži krásy německých ovčáků. A po této soutěžii se členové opět sešli a vše důkladně uklidili.

 

Přezutí pneumatik na vozidle Renault Máster

Dne 31.října 2014 se čtveřice našich členů Lubomír Beran, Vladimír Pavlík ml., Lukáš Bušta a Jiří Škrabálek pustili do přezutí z letních pneu na zimní pneu u našeho zásahového vozidla Renault Máster. Těmto členům pomáhali i naši dva  nejmenší hasiči Vládík s Tobíkem Pavlíků.

 

Dohasná 2014

Konec sezony jsme zakončili 1.- 2. listopadu 2014 opět na Tokáništi. Zde se konal výcvik výjezdové jednotky a to: obsluhy motorové pily v rámci přípravy dřeva pro základnu. Po výcviku jsme se přesunuli  na základnu DDM Tokániště v obci Rapšach, kde jsme se ubytovali a poobědvali. Po obědě přišli na řadu sportovní hry v podání nohejbalu, fotbalu a basketbalu. Poté přišla na řadu odměna v podobě vyhřívaného bazénu. V podvečerních hodinách se všichni sešli u stolu aby zhodnotili uplynulý rok, a až poté mohl na řadu přijít džbánek zlatavého moku nebo sklenka vína se spoustou jídla v podobě řízečků, guláše, kolen a pro milovníky sladkého i nějaké ty buchty a zákusky. Druhý den si strojníci procvičili obsluhu přenosné motorové stříkačky zn. TOHATSU a to, když jejich úkolem bylo vysát vodu z vyhřívaného bazénu o 1 metr. Pak už přišel na řadu úklid základny, oběd  a odjezd zpět do Jindřichova Hradce.

 

Brigáda nad garážemi u kolejí VŠE

Dne 17. listopadu 2014 byla provedena brigáda členy SDH Jindřichův Hradec , došlo především k úpravě a úklidu svých garáží, zametení spadlého shnilého listí, a to i nad garážemi u vysokoškolských kolejí. Po završeném úklidu byla ještě v klubovně SDH Jindřichův Hradec naplánovaná krátká schůzka s občerstvením.

 

Fotografie  zde

 

Společenský večer ČČK pro dárce krve

První společenský večer se pořádal 28. listopadu 2014 v kulturním domě Střelnice v Jindřichově Hradci. Byl učen pro dárce krve, jejich partnery a členy ČČK .

Společenský večer pro dárce krve a jejich příznivce. Již I. ročník Společenského večera uspořádal OS ČČK Jindřichův Hradec dne 28. listopadu 2014 v kulturním domě Střelnice Jindřichův Hradec

Zaplněný sál Střelnice se bavil celý večer. Dárcům hrála skupina Klaret. Na úvod se představily děti z 3. základní školy po kterých  vystoupily slečny z Fitka EDEN. Společenský večer moderoval Michal Arnošt.

 

Fotografie zde

 

Pekelně zábavné odpoledne s rozsvícením vánočního stromu

Ač se to na první pohled zdá být neuvěřitelné, Vánoce už pomalu, ale jistě klepou na dveře. První adventní neděle letos připadala již na poslední listopadový den, a právě v neděli 30. 11. 2014 od 15.00 hodin se tak konala akce s názvem „Pekelně zábavné odpoledne“.

Děti i rodiče se mohli stejně jako v předchozích letech těšit na příchod čertů,andělů a Mikuláše, kteří se na náměstí Míru starali o zábavu. Na dětské návštěvníky čekalo vystoupení společnosti Chůdadlo. Své obrázky, přání nebo obavy mohli děti nakreslit a napsat do Pekelné knihy hříchů, která byla na stánku, kde si zároveň vyzvedli pekelnou kartičku. Na ty, co měli pekelné štěstí, čekalo drobné překvapení. Součástí programu byla i soutěž o nejhezčí vánoční stromeček. Na jindřichohradecké základní a mateřské školy doputovali stromky z městských lesů. Žáci stromečky nazdobili a dopravili na samotnou akci, kde byli vánoční symboly na pódiu vystaveny. Autorům nejhezčího z nich předal odměnu starosta města. Moderátorem a průvodcem celého odpoledne byl Michal Arnošt. Návštěvníci se mohli v rámci Pekelně zábavného odpoledne samozřejmě i občerstvit. Nechyběl ani pekelně dobrý čaj z kotlíku. Vrcholem odpoledního čertovského rejdění byla ďábelská ohňová show.

Program však nekončil, společně cca od 17.00 hodin došlo k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu.

Zábavné odpoledne pořádalo :

Město Jindřichův Hradec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec a Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Jindřichově Hradci.

Mediální partneri: Týdeník Jindřichohradecka, Jindřichohradecký deník, Jindřichohradecká televize, měsíčník Žurnál, Týdeník 5plus2 Jindřichohradecko a Hitrádio Faktor.

 

Fotografie zde

 

Čertovské odpoledne u dětí v Klokánku

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 v podvečer navštívili čerti, anděl a Mikuláš jindřichohradecký Klokánek. Překvapivě s nimi přišel také dráček Soptík. Některé děti se bály, jiné si hrály na velké hrdiny a ty, co byly nejstatečnější, čertům zazpívaly písničku nebo řekly básničku.

Mikulášskou besídku každoročně pořádají pro děti z tohoto zařízení členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec ve spolupráci s odborem kanceláře starosty. Město Jindřichův Hradec věnovalo dětem věcný dar v podobě lůžkovin a dobrovolní hasiči dětem předali hry a DVD filmy s pohádkami.

 

Fotografie zde