Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Historie Sboru dobrovolných hasičů v Jindřichově Hradci

 

naxera.jpg

27. 4. 1872 - vznik sboru. Zakladatel a první starosta sboru byl JUDr. Václav Naxera. První hasičská zbrojnice sídlila v Havlíčkově ulici.

30. 8. 1872 - požár porostu ve směru na Blažejov, zúčastnilo se 34 hasičů.

24. 9. 1872 - první veřejné cvičení

23. 11. 1872 - velké námětové cvičení v lesíku na Pražském předměstí jindřichohradeckého sboru.  Jeho členům se podařilo lokalizovat požár za tři hodiny. Na místě měli čtyři stříkačky. Ve své první zkoušce obstáli. Za včasné uhašení věnoval sboru hrabě Jaromír Černín 250 zlatých. Toho roku byly vydané dva dokumenty: Stanovy sboru a tzv. Pořádek při hašení požáru v J. Hradci.

21. 6. 1873 - působnost sboru byla veliká. Dochovaly se záznamy o požáru v Novosedlích, kde jednotka zasahovala.

29. 8. 1873 - požár stodoly v Horním Skrýchově

30. 1. 1875 - první ples Sboru dobrovolných hasičů v J. Hradci. Podle historických záznamů byl velkolepý.

5. 9. 1875 - první sjezd jihočeských hasičů byl právě v J. Hradci a přítomno bylo 400 mužů

11. 6. 1876 - požár v jindřichohradeckém pivovaru

13. - 14. 8. 1876 - první zemský sjezd českého hasičstva v Praze za předsednictví dr. Naxery a za účasti 800 zástupců z 88 sborů Čech. Takovou měl vážnost dr. Naxera a jindřichohradecký hasičský sbor v Čechách.

1876 - založení hasičské hudby, kapelník p. Neuwirth

27. 4. 1878 - požár brány mezi II. a  III. nádvořím zámku

1882 – k 10. výročí založení sboru vzniká jindřichohradecku župa. Původní jméno bylo:  Župní hasičská jednota na východě českém. Pak se přejmenovala na Hasičská župa Jindřichohradecká- Jindrov č. 28. Prvními činovníky byli: předseda  JUDr. Václav Naxera z J. Hradce, náměstek J. Brdlík ze Žirovnice, jednatel J. Holč, pokladní Fr. Hrudička a další přísedící. V župě se sdružovalo 9 sborů, které měly 478 členů.

30. 11. 1884 - požár čtyř selských usedlostí

24. 1. 1885 - požár stodoly  Drahejška u Německé Radouně

12. 7. 1885 - taneční zábava v zahradě Třeboňské pivnice za účasti hasičské a vojenské hudby. Výnos z akce putoval na nákup hasičské stříkačky.

8. 5. 1886 - požár chalupy č. p. 40 a dvou přilehlých objektů v J. Hradci

16. 10. 1886 - požár udírny v Panské ulici u pana Švarce


1. 1. 1887 - požár sudu s petrolejem v Jarošovské ulici


28. 11. 1890 - povodně. Ustanoveny hlídky hasičů. Hrozilo velké nebezpečí zřícení mostu U malíře. Hasiči dostali nové cvičiště na Jungmanově třídě (dnešní střední odborná škola). 

10. 4. 1892 - velký požár v Německém Malíkově, kde lehlo popelem 75 stavení,  3 lidé uhořeli, 7 lidí bylo popáleno, 3 lidé byli přidušeni. Dále bylo usmrceno 28 kusů hovězího dobytka, 4 vepři, 4 ovce a drůbež. Je to jeden z velkých požárů, kde hasiči z J. Hradce zasahovali.

5. 10. 1895 - zakoupena parní stříkačka firmy Smékal. Následující den zkouška stříkačky za Lišným dvorem u Gabrielovy lávky.

27. 8. 1897 - slavnost k 25. výročí vzniku SDH - starosta sboru JUDr. Václav Naxera, jednatel F. Enengl, velitel Josef Holč.

23. 10. 1899 - požár pronajaté stodoly na Nežárce a první zmínka o žhářích v J. Hradci.

27. 1. 1900 - hrozí velké  nebezpečí povodní, ustanoveny hasičské hlídky

24. 7. 1904 - velké sucho, požár 617 sáhu louky od parního vlaku J. Hradec - N. Bystřice

22. 4. 1908 - požár lihovaru Lišný dvůr.

1908 - zakoupena první lezecká věž. Byla postavena na cvičišti v Jungmanově třídě.

29. 12. 1908 - velký smutek pro sbor hasičský a pro město. Umírá Dr. Václav Naxera, velitel, starosta města a sboru.

22. 5. 1914 - požár domu za kostelem u pana Záhoře.

12. 3. 1915 - povodně

29. 8. 1916 - požár parní pily firmy STEIN v Jarošovské ulici

1920 - rada města uvažuje o zakoupení automobilové stříkačky PRAGA od firmy SMÉKAL

19. 11. 1923 - vydané směrnice k hasičské hudbě

1928 - Sbor se z Havlíčkovy ulice stěhuje do ulice Růžové, číslo popisné 41/ II.  Tady pak měl na dlouhá léta zázemí a dokonce i služební byty. Do ulice byla přemístěna lezecká stěna, která zde vydržela až do roku 2000. Za tu dobu prodělala několik oprav a technického vylepšení.

18. 8. 1929 - byla zakoupena automobilová stříkačka PRAGA

21. 7. 1931 - dar pro jindřichohradecké hasiče od komerčního rady Bohumila Šindlera,  hasičský vůz značky TATRA.

21. 8. 1931 - sbor k darovanému vozu kupuje agregát-dvoukolovou stříkačku značky HOLEČEK

1932 - oslavy 60. let trvání SDH v J. Hradci,
velitel sboru František Exner 1931- 1941

velitel sboru Vilém Singer 1937-1938
starosta sboru Čeněk Kohoušek  1937

1933 - vybudování cvičného altánu. Stavbu provedl architekt Bohumil Kasal. Kapelníci hasičské hudby V. A. Dvořák, K. Prášek, J. Mareček, A. Kopta

1945 - sbor postupně nabírá síly a pomáhá při obnově města nad Vajgarem

1946 – 1950 - velitel a starosta sboru Čeněk Kohoušek
jednatel a kronikář F. Jeníček
starosta MUDr. Bezecký
velitel Jan Zamrzla

7. 4. 1950 - požár domu v Gottwaldově ulici (dnešní Jarošovská) naproti Zahradní restauraci

1951 - konají se tzv. vyhledávací závody, z nichž do krajského kola postoupilo družstvo SDH J. Hradec. Obsadilo druhé místo.

1953 - v krajské soutěži hradecká jednotka vybojovala první místo

1959 - oprava fasády a výměna oken na hasičském domě

10. 1. 1969 - do funkce velitele SDH J. Hradec byl jmenován Ladislav Šenkýř

1. 5. 1971 - tehdejší velitel SDH v J. Hradci Ladislav Šenkýř , na návrh Krajské inspekce požární ochrany a radou ONV, jmenován do funkce velitele Okresního veřejného požárního útvaru. Má za úkol vybudovat profesionální požární jednotku jak po stránce personální, tak materiální, technické a odborné.

1972 - začíná naplno pracovat profesionální útvar požární ochrany, kam přešla většina členů SDH. Poslední technika, kterou sbor vlastnil, se převádí na profesionály. Jednalo se o vozidlo PRAGA  ERENA  s namontovaným čerpadlem o výkonu 1,600 l /min. V zadní části nástavby byla přenosná stříkačka PS-8. Dále bylo převedeno vozidlo ZIL 130 CAS 16.  I když se členové SDH stali profesionály, pořád zůstali i řádnými členy SDH J. Hradec. V tomto domě sídlí i Okresní sdružení SDH (dříve se tomu říkalo: hasičská župa). V tomto roce se historie rozchází na dvě části: profesionální a dobrovolnou. Právě dobrovolníci se pomalu dostávali do útlumu, co se týče výjezdů k požárům. Ale na poli kulturních činností byli stále aktivní. Sboru zůstaly historické stříkačky, které má dodnes. Požární ochranu zabezpečovala vedle profesionálů také jednotka SDH n. p JITKA, která má také bohatou historii.

1982 - koná se velké cvičení na náměstí v J. Hradci. Organizují ho profesionální požárníci, kteří tak oslavují 110. výročí SDH

1990 - SDH J. Hradec navazuje spolupráci s rakouskými hasiči z Dobersbergu. Navzájem se navštěvují a společně provádějí námětová cvičení a kulturní akce. V říjnu odjíždějí členové SDH J. Hradec na návštěvu Rakouska.           

31. 5. 1991 - první velké cvičení s rakouskými a českými hasiči na státní hranici

28. 9. 1991 - soutěž v požárním sportu: Memoriál Bohumila Modráčka. Pořadatelé Správa a útvar Sboru PO, ZSDH Jitka a.s., SDH J. Hradec 

1991 - do sboru přicházejí mladí hasiči, kteří se hned aktivně zapojují do práce, jsou mezi nimi:  Josef Lamač, Lubomír Beran, Dušan Beran.

24. 4. 1992 - oslavy 120. let SDH. Poděkování dlouholetým členům, jsou to: Karel Měkuta, Zdeněk Hanuš a Ladislav Tůma.

26. 6. 1992 - vrcholí oslavy 120. výročí tzv. spanilou jízdou a ukázkami na náměstí Míru. Dochází také k postupné privatizaci textilní továrny JITKA a k zrušení závodního SDH.

1993 - velké cvičení na státní hranici . Za účasti rakouských hasičů, SDH Slavonice, PÚ J. Hradec a SDH J. Hradec

24. 1. 2002 - slavnostní setkání členů v hotelu Concertino ke 130. výročí SDH. Tento rok zasáhly město velké povodně. 

1. 7. 2003 -  Josef Mihal, dlouholetý člen našeho sboru, je jmenován OSH ČMS J.Hradec. Náměstkem se stává  Václav Sedláček, člen našeho sboru. Po dlouhých letech máme zastoupení v okresním formátu,  a to v OSH ČMS J. Hradec. Je to nástupnické sdružení tehdejší Župy Jindřichohradecké- Jindrovy č. 28.

2005 - Josef Mihal je delegáty shromáždění zvolen starostou OSH ČMS J.Hradec.

2008 - v J. Hradci končí činnost 72. prapor Civilní ochrany Armády ČR, místo něj začíná působit bojový 44. motorizovaný prapor.

2009 - radnice povolává SDH J. Hradec do boje, jak se píše v místním tisku.

1. 4. 2009 - do funkce velitele výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec je jmenován Lubomír Beran, dlouholetý člen SDH. Postupně se formuje jednotka SDH J. Hradec. Nabírá členy, kteří jsou ochotni prát se s ohněm, živelnými pohromami i pracovat s dětmi. Během roku dochází k postupnému vybavení jednotky: plovoucí čerpadlo, žebřík, motorová pila, a zásahové oblečení.

2010 - další zlom v historii sboru. Město pro svoji jednotku kupuje vůz RENAULT MASTER a nákladní přívěs. Zásahové auto i přívěs si členové sboru v rámci brigádnických hodin upravili podle svých potřeb a představ. Profesionální sbor HZS Jihočeského kraje jednotce půjčil TATRU 148 CAS32. Zázemí máme u HZS J. Hradec, kde jsme získali klubovnu a dvě garáže pro techniku. V tomto roce měla jednotka pět výjezdů.

2011 - Starosta sboru Jaroslav Chalupský, pokladník Miroslav Kadeřábek, jednatel Oldřich Pánek, velitel jednotky Lubomír Beran, člen výboru František Grill, člen výboru Václav Sedláček st.

8. 8. 2011 - slavnostní předání přenosné motorové stříkačky TOHATSU zástupcem Jihočeského kraje hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou a starostou města Jindřichův Hradec Ing. Stanislavem Mrvkou a dalšími zástupci města. Po 39 letech máme zase vlastní techniku.

25. 2. 2012 - Fakulta managementu a Národní dobrovolnické centrum HESITIA vyhlásilo možnost nominací dobrovolníků v Jihočeském kraji pro získání ocenění ,,Křesadlo 2011,, a ,,Dobrá parta 2011,, - ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec převzala ocenění Dobrá parta 2011.

2012 - Jednotka si při několika brigádách pro město vydělala finanční hotovost, kterou použila na vzdělávací zájezd do hasičského muzea ve Zbirohu.

15. 5. 2012 - slavnostní předání vozidla TATRA T 148 CAS 32 Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec od HZS ÚO Jindřichův Hradec

30. 6. 2012 - jako každý rok i v tomto roce jsme uspořádali soutěž v požárním útoku ,,O pohár starosty města Jindřichův Hradec,, v Dolním Skrýchově. Tato soutěž se odehrála v duchu oslav 140. výročí SDH Jindřichův Hradec

27. 7. 2012 - odhalení pamětní desky týkající se historie a přestavby domu. A pamětní desky starostů a velitelů v Obchodně-medicínském centru sv. Florián v Růžové ulici 41/I (bývalý hasičský dům)

28. 7. 2012 - oslavy 140. výročí SDH Jindřichův Hradec. Oslavy výročí hasiči zahájili velkolepým průvodem městem s muzikou, hasičskými vozy i historickým hasičským povozem  taženým koňmi, a to na trase od základny v Jarošovské ulici, přes Masarykovo náměstí, Panskou ulicí na náměstí Míru. A právě tady se odehrála drtivá většina programu zahrnující např. vystoupení dechové hasičské kapely z Nové Bystřice, přehlídku požární techniky, ukázky požárních zásahů dobrovolných hasičů z Kamenice nad Lipou, Políkna, Novosedel nad Nežárkou, ukázku HZS Územního odboru Jindřichův Hradec společně s rakouskými hasiči z partnerského města Dobersberg. Členům SDH Jindřichův Hradec byl  slavnostně předán prapor včetně jeho žehnání. O předání a ostužkování praporu jindřichohradeckým dobrovolným hasičům se postaral starosta města Jindřichův Hradec Ing. Stanislav Mrvka za účasti předsedy senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha. Organizátoři oslav měli připravené také jedno velké překvapení. Odehrála se zde opravdová hasičská svatba pod širým nebem. Aby toho nebylo málo na tak významný den, se sbor zúčastnil rekordu, pětilisté růže v modrém poli o průměru 40 metrů sestavená z obyvatel města a přilehlého okolí. Rekord se podařil.

2012 - během tohoto významného roku se sbor a jednotka zúčastnil mnoha kulturních a sportovních událostí. Samozřejmě se nezapomnělo na děti, pro ně se uspořádalo nespočet ukázek a sportovních klání. 

2013 - je to rok, kdy si město Jindřichův Hradec připomnělo 720 let od první zmínky o městu nad Vajgarem. Při těchto oslavách, které se konaly v polovině roku, nechyběly ani hasiči. Tento rok byl opět bohatý jak na kulturní tak sportovní či společenské akce, při nichž nikdy nechyběli hasiči z města nad Vajgarem. Je těžké vypisovat jejich činnost, zde jen pár událostí, které stojí za zmínku:

26. 5. 2013 - zájezd SDH do Prahy na tématický výlet pod názvem „HISTORIE A SOUČASNOST PRAŽSKÝCH HASIČŮ“. Členové zde navštívili Muzeum POLICIE ČR, hasiče na Letišti Václava Havla a na konec hasiče HZS hl. m. Praha stanice 6 Krč.

21. 6. 2013 - byla slavnostně otevřena opravená hasičská zbrojnice v Políkně.


11. 7. 2013 - požár Klenovské hájovny, kde se jednotka podílela na zdolání požáru s veškerou technikou.

24. 7. 2013 - požár skládky komunálního odpadu Fedrpuš.

29. 6. 2013 - Sbor opět pořádal soutěž v požárním útoku „ O POHÁR STAROSTY MĚSTA JINDŘICHŮV  HRADEC. I přes pořádání této soutěže jsme se zúčastnili a skončili jsme šestí z  devatenácti přihlášených družstev. V tomto roce vzniká soutěžní družstvo žen, které se  aktivně zapojuje do soutěží v okrese.

14. 9. 2013 – sbor pořádá jako hlavní pořadatel 3. ročník prezentací složek IZS pod názvem „Zkus být hasičem, policistou, záchranářem.“ Co se týče vybavení jednotky, jsme zase o krok dál. Do výbavy přibyly VDP Dräger, plovoucí čerpadlo PH 1200, nafukovací lávka, suché obleky do vody atd.

2014 - pět let od svého zřízení oslavila 1. dubna 2014 Jednotka sboru dobrovolných hasičů města. K tomuto výročí poděkovali za jejich dosavadní činnost radní města Jindřichův Hradec. Zakládající členové jednotky obdrželi z rukou starosty města Ing. Stanislava Mrvky pamětní list a drobné upomínkové předměty. Pod vedením velitele Lubomíra Berana patří k zásadním složkám ve městě nad rybníkem Vajgar. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec se  roce 2014 zařadila z kategorie JPO V do kategorie JPO III / 1 poplachového plánu Jihočeského kraje.

3. 4. 2014 - podaná žádost na GŘ HZS ČR na reprodukci požární techniky (ta byla úspěšná, město dostalo 2 500 000,-Kč).

10. 4. 2014 - požár zemědělské usedlosti v Jindřiši, kde se na zdolání požáru podílela jednotka s 9 muži a s technikou CAS 32 T 148 a TA Renault Master.

8. 5. 2014 - celodenní výlet na pozvání hasičů z Dobersberga do největší hasičské školy v Horním Rakousku a návštěvu firmy Rosennbauer, která vyrábí hasičskou techniku.

5. 7. 2014 - jako každý rok, tak i letos pořádal sbor soutěž v požárním útoku ,,O pohár starosty města Jindřichův Hradec", kde se soutěžní  družstvo mužů umístilo na krásném druhém místě. První příčku obsadili podnikoví hasiči z Kasalovy pily.

31. 7. 2014 - požár panelového bytu, při kterém došlo k úmrtí nájemníka.

30. 8. 2014 - Sbor uskutečnil zájezd na IV. největší setkání hasičů a požárních automobilů PYROCAR 2014

18. 9. 2014 - v Jindřichově Hradci se uskutečnilo setkání zasloužilých hasičů Jihočeského kraje, nechyběli ani naši dva členové sboru - Ladislav Šenkýř a Josef Mihal.

11. 11.2014 - první schůzka na GŘ HZS ČR

16. 11. 2014 - požár zemědělské usedlosti v Políkně, kde jednotka též aktivně zasahovala. Sbor se aktivně zapojil do kulturních, sportovních a společenských akcí města nad Vajgarem nejen jako pořadatel, tak i jako spolupořadatel.

10. 12. 2014 - Rada města schválila předběžné oznámení veřejné zakázky - pořízení CAS pro jednotku SDH  Jindřichův Hradec

28. 1. 2015 - podaná žádost na Jihočeský kraj na podporu obnovy zásahových požárních automobilů pro jednotky JPO II a JPO III (ta byla úspěšná a město dostalo 700 000,-Kč).

20. 5. 2015 - Rada města schvaluje zadání veřejné zakázky Reprodukce požární techniky pro jednotku požární ochrany - pořízení nové CAS uchazeči WISS CZECH s. r. o. Halenkovice).

13. 6. 2015 - Sbor jako hlavní pořadatel pořádá VI. prezentaci práci složek IZS na místním letišti. Akce je velkolepá a má kladný ohlas u laické veřejnosti.


30. 7. 2015 - Firma WISS CZECH, s. r. o. předává CAS 20 SCANIA 4X4 Městu Jindřichův Hradec

4. 7. 2015 - Sbor opět pořádá soutěž v požárním útoku“ O POHÁR STAROSTY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC“. Vyhrává družstvo Kasalova pila. Druhé kolo je zařazeno do Jindřichohradecké  hasičské ligy.

4. 9. 2015 - slavnostní předání nové CAS 20 SCANIA 4X4 starostou Ing. Stanislavem Mrvkou  jednotce SDH Jindřichův Hradec. Slavnostního předání se zúčastnili  hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, ředitel HZS JčK plk. Ing. Lubomír Bureš, zástupci města, GŘ HZS ČR, složek IZS, firmy WISS CZECH s.r.o. a SCANIA Czech Republic s.r.o. Popřát přijeli i kamarádi z rakouského Dobersbergu a i občané města.

Listopad 2015 - nová CAS 20 SCANIA dána do výjezdu a zapsaná do IZS.

Listopad 2015 - Město prodalo nepotřebnou CAS 32 TATRA  T – 148 obci Lodhéřov

6. 11. 2015 - na návrh výboru SDH Jindřichův Hradec byli navrženi na nejvyšší  vyznamenání, a to titul „ Zasloužilý hasič“, který přebírají Jaroslav Chalupský a Václav Sedláček v hasičském muzeu v Přibyslavi.

13. 12. 2015 - požár skladu slámy na Lišném Dvoře (zde jednotka zasahovala s novou CAS a byl to její první požár)

Rok 2015 - jednotka v roce 2015 zasahovala u 32 událostí jak v katastru města, tak i mimo něj.   

Rok 2016 - tento rok nezačal moc šťastně, jednu hodinu po novoročním obědě vyjížděla jednotka k požáru chalupy do Dolního Žďáru.

11. 2. 2016 - Ladislav Šenkýř, čestný starosta sboru, slaví kulaté životní jubileum 80 let 

Město Jindřichův Hradec podalo žádost GŘ HZS ČR o převod majetku – pozemku a budov, které jsou na základě smlouvy o výpůjčce využívány Jednotkou sboru dobrovolných hasičů.

24. 4. 2016 - dvě hodiny před půlnocí se rozezní houkačky, operační oznamuje požár výrobní haly na výrobu bramborových lupínků v Děbolíně. Požár zdolávalo 8 jednotek profesionálních i dobrovolných. Škoda se vyšplhala na sedm milionů korun.

Před 70 léty - 30. 4. 1946 - se narodil současný starosta sboru Jaroslav Chalupský. Kulaté výročí oslavil jak v kruhu rodinném, tak mezi kamarády hasiči.

Město zadalo zpracování projektové dokumentace projekční firmě na přestavbu stávající klubovny a přilehlého skladu CO na garáže.

U příležitosti svátku svatého Floriána položili členové sboru k památníku sv. Floriána v Obchodně - medicínském centru Sv. Florián květiny. Při této příležitosti předali členové sboru Řád svatého Floriána Josefu Mihalovi  za dlouholetou dobrovolnou práci pro hasičstvo. Aby těch oslav letos nebylo málo tak i Josef Mihal slaví kulaté životní jubileum 70 let, a to dne

16. 12. 2016 (člen sboru a starosta OSH ČMS)

2. 7. 2016 -  sbor pořádá tradiční soutěž v požárním útoku „O  POHÁR STAROSTY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC“. Tentokrát vyhrálo družstvo SDH Deštná.

Jednotka v roce 2016 zasahovala u 30 událostí, jak technického rázu, tak požárů. 

Píše se rok 2017, je to rok 145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec.

25. 4. 2017 - město zakoupilo sportovně zásahovou stříkačku PS - 16 . Je to dárek k našim narozeninám.

1. 7. 2017 -  jako každoročně pořádá sbor soutěž v požárním útoku ,,O pohár starosty města Jindřichův Hradec"  a druhé kolo ,,O pohár SDH" . Obě kola se pořádala na louce v Dolním Skrýchově a nesla se v duchu oslav sboru.

16. 9. 2017 - naše jednotka se zúčastnila výcviku ve Flashower kontejneru u hasičských kamarádů v rakouském Dobbersbergu. Byla to cenná zkušenost.

29. 10. 2017 - přes naše město a okres přehnala větrná smršť Herwart . Zdálo se, že to bude poklidná neděle, ale po 9 hodině se rozezvonily telefony členů jednotky k výjezdům. Nakonec, když se výjezdy sečetly a napsaly se zprávy o zásahu, konečné číslo bylo 16 událostí. Nebyly to jen popadané stromy, ale i jedna dopravní nehoda.

14. 11. 2017 -  do hasičského nebe odešel kamarád, kolega a přítel Václav Sedláček. Bylo mu 68 let. Čest jeho památce.

Tak tu máme za sebou další rok, rok 2018. Zdálo se, že to bude poklidný rok, ale posuďte sami.

Rok 2018 je rok 100. výročí vzniku samostatného československého státu.

1.1.2018 - Jako každoročně město Jindřichův Hradec pořádá novoroční ohňostroj a sbor nechyběl u této podívané, a to při zajištění požární asistence.

I přes suchý rok a na srážky chudý bylo vyhlášeno 19 událostí, z toho 11 požárů, 7 technických pomocí a 1 požární asistence.

17.1.2018 - Požár půdního bytu v Denisově ulici č.p. 497

Město realizuje záměr koupit jednotce dopravní automobil.

27.2.2018 - Požár vesnické usedlosti Lovětín. Mimo náš hasební obvod.

Už loni jsme se těšili na nové zázemí a garáž, mysleli jsme si, že úřednický šiml se unaví v následujícím roce. Bohužel se neunavil, ale musíme být vytrvalí i přes omezený provoz stávající klubovny.

V roce 2018 se sbor a jednotka podíleli na mnoha kulturních a společenských akcích pořádaných městem.

15.6.2018 - Pořádali jsme taktické cvičení na vyhledávání osob v opuštěném objektu Fruty v Kardašově Řečici. Zúčastnili se hasiči z Kardašovy Řečice, Pluhova Žďáru, HZS JčK ÚO Jindřichův Hradec směna ,,B" a my.

16.6.2018 - Dobrovolní hasiči v Dačicích slavnostně otvírají novou zbrojnici. Na velkolepou akci byli pozváni starosta sboru Jaroslav Chalupský a velitel jednotky Lubomír Beran. Akce byla velkolepá a nasbírali jsme mnoho inspirujících poznatků.

30.6.2018 - jako každoročně pořádáme soutěž v požárním útoku ,,O pohár starosty města Jindřichův Hradec"

V tomto kole zvítězilo SDH Horní Pole. Novinkou je druhé kolo ,,Memoriál Václava Sedláčka". Memoriál vyhrálo opět družstvo z Horního Pole a naši kluci skončili na 4. místě. Ceny soutěžícím předala rodina Václava Sedláčka.

4.7.2018 - Neuplynul ani měsíc a do Kardašovy Řečice vyjíždíme znova, a to na požár pily.

27.9.2018 - Záměr o zakoupení dopravního automobilu vyšel. Sen se stal skutečností. Je to Mercedes Benz Sprinter. Podvozek dodala firma Milan Král s.r.o. Litvínovice a nástavbu provedla firma STS Prachatice a.s. Při této slavnostní příležitosti byli vyznamenáni medailí 100 let vzniku republiky JUDr. Jana Říhová, Lubomír Beran, Oldřich Pánek, Miroslav Kadeřábek, Vladimír Pavlík ml., Jiří Škrabálek a Kateřina Svobodová.

26.10.2018 - převzal pan Ladislav Šenkýř z rukou starosty města Jindřichův Hradec Ing. Stanislava Mrvky křišťálovou růži za celoživotní činnost pro město v oblasti požární ochrany v kategorii ostatní.

Na začátku roku se zdálo, že rok 2018 bude rok nudný, ale posuďte sami. Ohni Zmar.
V roce 2019 se stalo pár zajímavých událostí, se kterými se s Vámi podělím.

Co se týče zásahů, těch bylo 29, z toho 15 požárů , 7 technických pomocí, 2 plané poplachy a 5 ostatní pomoc.

Rok se rozjel jako každý jiný, výcviky, školení, ale pořád ve staré zapůjčené klubovně.

8.5.2019  - požár zděné dílny v obci Lodhéřov. Zde jsme zasahovali oběma automobily.

5.7.2019  - pořádáme soutěž v požárním útoku  O POHÁR STAROSTY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC  na louce v Dolním Skrýchově. Přijelo 7 družstev mužů a 2 družstva žen. Naše družstvo skončilo na 3 místě. První skončilo družstvo z Horního Pole.  Druhé kolo byl již druhý ročník MEMORIÁL VÁCLAVA SEDLÁČKA. Vyhrálo družstvo z Mrákotína. Dodatková soutěž byla soutěž o NEJRYCHLEJŠÍHO PROUDAŘE a tam se nám dařilo. S nejlepším časem měl nastříkáno náš Lukáš Bušta.

19.8.2019 - jak jsem psal v minulých letech o  úřednickém šimlu, tak se konečně unavil. Přišel dokument, na který jsme tři roky čekali. Budova a sklad jsou převedeny na město. Zvolejte sláva!!! Ale začíná místní boj, musí se oprášit projekt, který je potřeba doplnit popřípadě změnit. Tři roky jsou tři roky.

13.9.2019 - slaví své životní jubileum 50 let velitel jednotky Lubomír Beran. Hodně zdravíčka do dalších let.

16.11 2019 - oslavujeme další výročí  - 30 let partnerství s kamarády z Dobersbergu. Oslavy se konají zde v Jindřichově Hredci. Ukázka techniky naší a HZS. Seznámení s projektem rekonstrukce klubovny a garáží. Prohlídka Obchodně medicínského centra SVATÝ FLORIÁN s AQUA SHOW. (Zde to před 30 lety začalo, stará hasičárna). Následoval přesun přes historickou část města do restaurace ZLATÁ HUSA,  kde bylo zajištěno pohoštění, předání darů a nemalá debata co nás čeká a trápí . V tomto případě šla stranou i jazyková bariéra. Moc se nám to líbilo a těšíme se na další setkání.

Jinak veškerá síla a elán je směřován do plánů přestavby hasičského zázemí a garáží pro naši techniku.

2020 - Píše se rok 2020, je to rok velkého očekávání, ale také zklamání.

2.3.2020 - Objekt, který dostalo město bezúplatně od státu, se předal firmě ORDYS s.r.o. z Radouňky. Jejím úkolem je vytvořit pro jednotku důstojné zázemí a pro techniku garáže.

Začátek roku nezačal nejšťastněji, začal boj proti koronaviru. Jednotka staví v areálu zdejší nemocnice velkokapacitní stany na odběr vzorku COVID – 19.

6.4.2020 - Požár lesa u obce Světlá u Studené
Byl to požár neobyčejně složitý, jednalo se o požár lesa po těžbě, ve svahu a na dvou lokalitách. Jednotka zde zasahovala s technikou CAS 20 4x4 Scania a DA L1Z MERCEDES BENZ. Tohoto požáru se zúčastnilo několik sborů a trval od 14.30 do 22 hodin.
Samozřejmostí je, že místní jednotka dohlížela na požářiště ještě následující den.

Přes veškerá omezení ohledně COVIDU – 19 se letos nekonaly žádné sportovní soutěže, vše bylo zrušeno.

Členové jednotky rozváží ochranné roušky a dezinfekce po ORP Jindřichův Hradec. Úkolem jednotky je humanitární pomoc.

Na politické scéně se také děly změny, byl odvolán dlouholetý starosta Ing. Stanislav Mrvka. Přátelé hasiči se s bývalým starostou rozloučili na zahradní párty, byly předány dárky jako poděkování za dlouholetou spolupráci. Jednotka z rukou pana Mrvky převzala termokameru  DRÄGER, která byla financována z dotace Jihočeského kraje a města Jindřichův Hradec.

říjnu začala druhá vlna koronaviru.

Členové sboru Lubomír Beran a Kateřina Svobodová dohlížejí na průběh rekonstrukce.

26.10.2020 - firma ORDYS předala požární zbrojnici po rekonstrukci městu Jindřichův Hradec.     
Rekonstrukce vyšla město na 7 430 000 Kč s DPH. Tak už se těšíme.

4.11.2020 - proběhla tak dlouho očekávaná kolaudace. Kolaudace proběhla v pořádku a můžeme se stěhovat.

3.12.2020 - zástupci města předávají hasičům tak dlouho očekávanou požární zbrojnici k užívání. Tak a jsme ve svém. Z důvodu opatření související s koronavirem se jedná o předání komornější, v omezeném počtu.  My hlavu nevěšíme, oslavu si necháme na jaro, pokud to tedy situace dovolí.

Členové jednotky dostali od starosty města Ing. Jana Mlčáka, MBA 12 kusů zásahových přileb ROSENBAUR HEROS TITAN, které byly financovány z dotace Jihočeského kraje a prostředků města.

Ke konci roku měl sbor 41 členů a 16 výjezdových hasičů.

I přes omezení pořádal sbor na konci roku pěší výlety do přírody.

24.12.2020 - výlet okolo Rozhledny U Jakuba ve Valtínově

31.12.2020 - výlet úzkokolejkou do Blažejova a zpět pěšky Jindřišským údolím, kde se zúčastnilo i pět psů

Tak zhodnoťte zda byl rok 2020 úspěšný nebo ne.  

2021- Jsme na počátku nového roku, roku 2021. Uvidíme co nám tento rok přinese dobrého, ale bohužel i zlého. Tak už to bývá, nepředbíhejme a pojďme si přečíst co se událo. 

Na začátku roku se buduje očkovací centrum ve VŠE, samozřejmě u toho nesmíme chybět. Naším úkolem je ze záchytného parkoviště, které se zřídilo na Tyršově stadionu, doprovázet starší ročníky k očkování a zpět. Je to práce nelehká, lidé nevědí co s nimi bude, mají spoustu otázek, na které se snažíme odpovídat. Samozřejmě počasí nám nepřeje, jsou mrazy kdy rtuť teploměru klesla k -17°C. My jsme se ale nedali. 

Máme tu květen a pomalu se dostáváme do normálního stavu, i když máme pořád COVID-19 za zády. 

květen

- úklid a prořezání zeleně na ostrově na rybníce Vajgar.

9.5. - výjezd jednotky na požár lesa u obce Blažejov

5. ročník Jindřichohradeckého půlmaratonu, kde sbor zajištoval technickou část a i přesto se rodinného běhu zúčastnili dva naši členové tohoto klání se svými dětmi, a to Lukáš Bušta a Miroslav Bachorík.

srpen

16.8.  – Město Jindřichův Hradec zorganizovalo setkání pracovníků a organizací, kteří se podíleli na chodu Očkovacího centra. Jako poděkování jsme obdrželi věcný dar, a to ledničku do zásahového auta, který z rukou starosty města převzal velitel jednotky Lubomír Beran. 

Během roku byla spousta akcí, kterých jsme se zúčastnili - kulturní, sportovní i společenské. 

září

4.9. - pořádali jsme tradiční soutěž v požárním útoku O pohár starosty města a Memoriál Václava Sedláčka. Byl to pro nás úspěch, 2x první místo, ale zároveň také zklamání, neboť byl malý počet družstev na startu. Počasí nám ale přálo. 

11.9. - v požární zbrojnici SDH Jindřichův Hradec se uskutečnilo setkání u příležitosti prohlídky zrekonstruovaných prostor. Na 11,00 hodinu byli pozváni samotní členové SDH, od 13,00 hodin patřilo pozvání sborům, partnerům a hostům. Dále byla předána Medaile za mezinárodní spolupráci III. stupně panu Erichu Gugelsbergovi, který se od roku 1989 aktivně podílí na všech společných akcí s hasiči z Jindřichova Hradce a Dobersbergu, ať už se jedná o námětová cvičení, odbornou přípravu, praktické výcviky, kulturní a společenské akce.

Prosinec

- po dlouhé odmlce jsme uspořádali ve spolupráci s městem čertovské odpoledne v sále na Střelnici. Akce se povedla, i když jsme museli dodržovat hygienické podmínky. 

24.12. na sklonku roku jsme se opět tradičně vydali na výšlap na rozhlednu U Jakuba a také ke skalnímu útvaru Ďáblova prdel v České Kanadě

31.12. poslední den roku počasí přálo, tak jsme se vydali opět vláčkem do Blažejova a pěšky zpět ku Hradci přes Jindřišské údolí. Ale tento výšlap byl jiný, ke konci výšlapu na nás čekaly buřtíky na ohni. Oba dva výšlapy se povedly. 

rok 2021 - 11x požár, 12x technická pomoc, 1x planý poplach, 2x záloha na stanici a 3x námětová cvičení

rok 2022  - píše se rok 2022 a je to rok 150. výročí založení sboru 

únor -  požár vietnamského obchodu v Hospřízi

březen – sbor pořádá výlet do Kopřivnice do muzea TATRY

Neuplynulo ani pár dní a dva členové jednotky Lubomír Beran a Vladimír Pavlík společně se dvěma zaměstnanci města se vypravili s humanitární pomocí na Polsko ukrajinskou hranici. Borci za pomoci Mercedesu jednotky a VW Caravelle města naložení materiálem se vypravili na cestu 8. března a návrat byl 10.března .

duben -  jednotka se zúčastňuje na HZS kraje výcviku ve FIRE kontejneru      
červen -  oslavy 150. výročí založení jindřichohradeckého hasičského sboru   

srpen -  je po oslavách a jdeme opět do boje s ohněm. Tentokrát jsme na rozkaz HZS Jihočeského kraje vyjeli na pomoc zdolávat oheň do Hřenska – CHKO České Švýcarsko.

Samozřejmě že jsme během roku  měli čas i na  námětová cvičení, kulturní a společenské akce.                

Máme tu nový rok, rok 2023. Bohužel ani jsme pořádně neukončili Valnou hromadu za rok 2022 a už nám červený kohout kokrhá. 20.1. kohout ničí střechu rodinného domu v ulici Na Hradbách.

leden - jednotka v rámci výcviku s motorovou pilou pomáhá vyřezat dřevité nálety chráněné dílně OKNA.

únor -  jednotka po zkušenostech s lesními požáry uvažuje o velkokapacitní cisterně.

22.2.2023  zastupitelstvo města schválilo nákup cisterny CAS 32 TATRA

březen – 4.březen - velké námětové cvičení s kamarády hasiči z DOBERSBERGU a ze Slavonic. Cvičení se uskutečnilo v podzemí města Slavonic a také jsme vyzkoušeli výstup s dýchací technikou na místní věž. Celá akce se ukončila společným obědem.

duben  -  soutěž v požárním útoku  O pohár starosty města a 5. ročník Memoriálu Václava Sedláčka, tentokrát na půdě HZS z důvodu nepříznivého počasí v týdnu před akcí

květen -   konkrétně 29.5. - předání CAS 32 TATRA od zástupců města výjezdové jednotce. Z rukou starosty Mgr. Ing. Michala Kozára, MBA  převzal hlavní strojník Vladimír Pavlík klíče od CAS 32 TATRA. Během ½ roku kluci dali TATRU do našich představ tak jakou jsme si ji přáli mít . Vozový park naplněn……..

červen -  bohužel povodně v městské části Děbolín

Jako každým rokem se sbor účastní kulturních, sportovních a dětských akcí ve městě nad Vajgarem.  Mimo jiné jednotka také udržuje zeleň na ostrově rybníku Vajgar.

Ke konci roku byl za celoživotní práci oceněn Jaroslav Chalupský, starosta sboru Křišťálovou růží. Ocenění města Jindřichův Hradec převzal z rukou starosty města v sále Kulturního domu Střelnice při slavnostním aktu.

Na konci vyprávění o naší historii se musíme zmínit o třech  velkých požárech, které Jindřichův Hradec zasáhly: 19. 5. 1801 požár domu 158/I na náměstí Míru, kterému padlo za oběť 30 lidí, 3 chrámy, 318 domů. To sbor ještě neexistoval. K druhému došlo 14. 2. 1985 v Sokolské ulici v LSD Jednota. Byl to den, kdy minusové teploty dosahovaly až k -25° C. Zásah velmi komplikovalo počasí, sbor  navíc neměl žádnou techniku. A jsme u posledního, dne 7. 9. 2011 je to požár bývalého pivovaru v Jindřichově Hradci. U tohoto požáru jednotka zasahovala v osmi členech a  s vlastní technikou (po 39 letech s vlastní technikou).

Historie je učitelkou národa. Nechť i tento stručný text budí u dorostu lásku a nadšení k obětavé práci hasičské.    

Vážení OHŇOBIJCI ,

nechť Vás novotvar oslovení provází rokem 2024. Zařadíte-li nové slovo do své květnaté mluvy, přispějete určitě k tomu, že se brzy dostanete do čítanek vedle zavedených pojmů: hasiči a požárníci. Město nad Vajgarem pak vstoupí do dějin jako v případě této historie sboru. Za pomoc nejen při šíření jazyka českého patří poděkování všem  štědrým sponzorům, členům jednotky SDH města  Jindřichův Hradec.

jpg.jpg

                                jpg-2.jpg

jpg-3.jpg

budovy.jpg

budovy-----kopie.jpg

           Od roku 1926 budova v Růžové ulici sloužila sboru dobrovolných hasičů.
           V letech 1972 – 2000 v objektu sídlil profesionální útvar požární ochrany.

hasici-jh.jpg

                          Fotografii "Osvědčení" poskytl pan Jan Nikodém