Jdi na obsah Jdi na menu

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

 

Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec byla po letech obnovena Zřizovací listinou dne 29. 3. 2009. Od 1. 9. 2009 byla dle nové zřizovací listiny Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec organizační složkou města. Byla zařazena do kategorie JPO V. Současným velitelem jednotky je Lubomír Beran, který byl do funkce jmenován starostou města 1. 4. 2009.
 

29. května 2014 byla Jednotka SDH přeřazena z kategorie JPO V do JPO III/1. Hlavní rozdíl mezi JPO V a JPO III spočívá v tom, že JPO V zasahuje zpravidla jen v katastru (na území) obce - zřizovatele. JPO III zasahuje i mimo územní působnost zřizovatele. Jednotka SDH obce uskutečňuje výjezd z místa dislokace od vyhlášení poplachu jednotce do 10 minut, pokud je složená výlučně z členů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své zaměstnání.
 

Jednotka je schopna zdolávat požáry a provádět záchranné a likvidační práce, je schopna plnit i úkoly civilní ochrany a ochrany obyvatel, například v rámci realizace evakuace obyvatel, humanitární pomoci obyvatelstvu a při zajištění podmínek nouzového přežití obyvatel.
 

Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec jsou pravidelně školeni a připravováni. Jsou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky.