Jdi na obsah Jdi na menu

Nový systém svolávání AMDS

Od 23.3.2009 došlo ke změně při svolávání JSDH II a III u mimořádných událostí. Svolávací systém AMDS už nepracuje na principu rozesílání SMS, ale jednotlivým hasičům předá hlasovou zprávu.
AMDS (Automated Message Delivery System, Automatizovaný systém odesílání hlasových zpráv) je nový automatizovaný systém v HZS pro odesílání hlasových zpráv. Tento systém již neodesílá SMS s informacemi o události, ale jednoduše vám zavolá. Umělý hlas se nejdříve představí a pak sdělí o jakou událost se jedná, kam má jednotka vyjet a jaká technika vyjede.

Jak tuto zprávu urychlit nebo co dělat, když na zásah vyjet nemohu? Jsou tří možnosti:
 1. Jsem doma, na výjezd jedu
  Volá mi ústředna, hovor přijmu (obvykle zeleným tlačítkem). Pak se ozve "Hasičský záchranný sbor, krajské vyrozumívací středisko...". Pokud si chcete poslechnout zprávu zmáčknu "1". Po stisku vám systém přehraje zprávu, o jaký zásah se jedná a jakým autem vyjet. Pokud jsem zprávu zaznamenal, hovor ukončím (obvykle červeným tlačítkem) a dostavím se na hasičárnu.
  Tím, že zmáčknete číslo "1" dáváte systému zprávu, že pojedete k zásahu. 
 2. Jsem v práci nebo mimo oblast bydliště, na výjezd nemohu
  Volá mi ústředna, hovor přijmu (obvykle zeleným tlačítkem). Protože nejsem doma zmáčknu číslo "2". Pak hovor ukončím (obvykle červeným tlačítkem).
  Tím, že zmáčknete číslo 2 dáváte systému zprávu, že nepojedete k zásahu.
 3. Jsem v zahraničí, na výjezd nemohu
  Volá mi ústředna, hovor ukončím (obvykle červeným tlačítkem). Systém mi ovšem zavolá znovu po 15 sekundách, takže opět hovor ukončím (obvykle červeným tlačítkem).

Pokud jste z jakýchkoliv důvodů hovor nestihli (ať už jste doma, v práci nebo zahraničí) nezoufejte, systém se po 15 sekundách bude snažit dovolat znovu. Pak můžete provést požadovanou operaci (viz. výše).
Číslo z kterého vám bude systém volat je 950 230 980.
Nikdy na toto číslo nevolejte zpět, protože tím zablokujete jednu telefonní linku z celkového počtu 30.
Tím že jste zmáčkli tlačítko "1", tlačítko "2", hovor jste položili nebo nepřijali, vidí operátor jestli je jednotka schopná výjezdu.

Svolávací systémy

Použití:
Slouží k vyhlášení poplachu členům jednotky.

U jednotek kategorie JPO II a III existuje v ČR systém svolávání AMDS (Automated Message Delivery System), který využívá jako koncové prvky mobilní telefony. Hasiči jsou o poplachu vyrozuměni automaticky generovanou hlasovou zprávou ve tvaru: typ události – podtyp události – obec – část obce – ulice – číslo popisné – číslo orientační + technika k výjezdu. Velitelé družstev a strojníci obdrží navíc ještě sms zprávu se stejnými informacemi a s případným dopřesněním.

Příklad hlasové zprávy systému AMDS (wav soubor, 620 kB)

Příklad náhradní hlasové zprávy systému AMDS – je vysílána v případě selhání vysílání standartní hlasové informace (wav soubor, 60 kB)