Jdi na obsah Jdi na menu

Pálení klestí

PÁLENÍ KLESTÍ NAHLASTE NA KRAJSKÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU  JIHOČESKÉHO KRAJE  

 

NA TELEFONU :

950 230 105

 

NEBO NA KLIKNUTÍ NA OBRÁZEK :

Pálení klestu

 

KDE VYPLNÍTE FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ PÁLENÍ.

 

ABY SE SPALOVÁNÍ NEVYMKLO KONTROLE

Vypalování porostů a trávy je pod nemalou pokutou zákonem zakázáno. Naproti tomu pálení klestí či shrabaného odpadu je možné, je však nutné respektovat základní pravidla.

  1. Nahlásit pálení na příslušném krajském HZS a dbát pokynů operačního důstojníka HZS.
  2. Nerozdělávat oheň v období extrémního sucha a za silného větru. Při náhlém zhoršení počasí, např. za silného větru, je nutné pálení přerušit a oheň důkladně uhasit.
  3. Ohniště bezpečně oddělit od okolního prostředí (obložením kamenů, pískem, vyhloubenou zeminou - vrchní vrstva musí být odstraněna až na hlínu), větší vatry oddělit metrovým pruhem zbaveným veškerých hořlavin.
  4. Po pálení uhasit ohniště vodou nebo alespoň zeminou. Při odchodu se z ohniště už nesmí kouřit a půda pod ním musí být chladná. Místo po pálení se musí po dobu pěti dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat.
  5. Ohniště nesmí být blíž než 50 metrů od lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov či objektů, které mohou vzplát (jiskry létají daleko). Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem.
  6. Spalování nemůže konat osoba mladší 18 let bez dozoru dospělého, který je zodpovědný za výsledek.