Jdi na obsah Jdi na menu

Školení zásahové jednotky

 

V neděli 5. února 2012 se v rámci odborné přípravy jednotky SDH města Jindřichův Hradec uskutečnilo v klubovně SDH školení, které bylo zaměřeno na všeobecné znalosti z požární ochrany. Po napsání testu se členové jednotky přesunuli do garáží, kde se vyzkoušela motorová pila,elektocentrála,kalové a plovoucí čerpadlo a bylo zopakováno několik základních postupů. Poté si někteří členové vyzkoušeli i skluz po tyči.

 

Fotografie zde 

 

Školení řidičů - referentů

 

Ve čtvrtek 22. března 2012 proběhlo v zasedací místnosti městského úřadu v Jindřichově hradci školení řidičů - referentů. Školení probíhalo teoretickou formou. Účastnící školení si obnovili znalosti z pravidel silničního provozu a informovali se o novinkách v zákoně o silničním provozu. Školení se zúčastnili ti řidiči, kteří nevlastní profesní osvědčení a školí se z důvodu, že jezdí s vozilem města Jindřichův Hradec.

 

 

Školení vedoucích a instruktorů mládeže

V sobotu 24. března 2012 se naši vedoucí mládeže a instruktoři zúčastnili školení vedoucích a instruktorů mládeže na HZS v Jindřichově Hradci. Zde absolvovali školení všech disciplín hry Plamen a splnili si zde i odbornosti pro práci s mládeží. Školení vedli členové okresní odborné rady mládeže pro okres Jindřichův Hradec, kteří mají na tuto činnost samozřejmě platné osvětčení. Z našeho sboru se tohoto školení zúčastnili noví instruktoři: Lubomír Beran, Vladimír Pavlík ml., Ing. Radek mayer, Jakub Mužík, Jaroslav Neubauer, Milan Mikulec a noví instruktorky Eva Bradová a Kateřina Svobodová. Témata školení byla následující: pravidla hry Plamen, závod hasičské všestranosti, soutěže CTIF, bezpečnost práce, první pomoc a stanovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Velmi užitečné pro nás bylo detailní vysvětlení jednotlivých disciplín hry Plamen. Obohacením pro většinu z nás byly také rady a ,,vychytávky" starších a zkušenějších vedoucích, jak zlepšovat výkonnost našich svěřenců. Obrovským přínosem pak byly praktické ukázky první pomoci. Po obědě bylo školení zavšeno závěrečným testem, kterým byli zjištěny naše vědomosti. Naše vědomosti a dovednosti prověřoval: Petr Lukačovič a Jiří Valenta. Poté následovala na dvoře v areálu HZS praktický výcvik, při kterém nechyběly ukázky ve vázání uzlů a ukázka závodu soutěže CTIF a Plamen s odborným výkladem. Všichni účastníci školení se shodli na tom, že podobné školení je bohaté nejenom informačně, ale je vhodné i pro seznámení se jednotlivých vedoucích. Výměna zkušeností je totiž hodně cenná a může mít za následek další rozvoj dětského hasičského hnutí na našem okrese.

 

Fotografie zde

 

Školení velitelů a strojníků

Od pondělí 2.4.2012 do 4.4.2012 proběhla odborná příprava velitelů JPO V, která se konala na HZS ÚO Jčk v Jindřichově Hradci. Témata byla zaměřena na spojovou službu, údržbu techniky, bezpečnost při cestě k zásahu, dálková doprava vody, první pomoc a celkové vedení sboru a jednotky. Od úterý 3.4.2012 do 4.4.2012 proběhlo odborné školení strojníků taktéž na HZS ŮO Jčk v Jindřichově Hradci.

Odborné přípravy se za naší jednotku zúčastnili tři členové: Michal Kubeš (velitel družstva), Ing. Radek Mayer a Vít Vopálka (strojníci).