Jdi na obsah Jdi na menu

Školení na novou dýchací techniku Dräger a radiostanice HYT TC 700

Se zakoupením nových věcí pro jednotku SDH byly pořízeny také tři moderní izolované dýchací přístroje Dräger. Jelikož se jedná o zcela odlišné typy dýchacích přístrojů než naše současná technika Saturn S5, bylo nutné se s konstrukcí, ovládáním a samotným užitím nejprve podrobně seznámit. Za tímto účelem proběhlo v sobotu 25. ledna 2014 školení nositelů dýchací techniky v klubovně místního sboru.
Hlavními rozdíly oproti zastaralým Saturnům je samotné řešení vzduchotechniky. Saturn S5 používá systém rovnotlaký, přičemž plicní automatika se nachází na zádovém nosiči a vdechovaný vzduch je veden náchylnou vrapovou hadicí, zatímco Dräger je přístroj přetlakový s plicní automatikou, jenž se pomocí rychloupínacího systému připevňuje rovnou k masce. Již tyto vlastnosti udávají nové technice nesčetné výhody od snazšího, téměř bezodporového dýchání až po lepší izolaci masky. Další výhodou je hmotnost celého přístroje, která vyplývá i z použití extrémně lehké kompozitní tlakové láhve. Pohodlnější usazení na záda nositele a jednoduchý upínací systém. Tyto vlastnosti a konstrukční řešení umožňují maximální flexibilitu hasiče u zásahu. V neposlední řadě je bezesporu výhodou pracovní tlak přístroje Dräger. Láhve jsou zde huštěny o celých 10MPa větším tlakem než přístroje Saturn čímž se prodlužuje celkovou doba jeho použití.

Kromě vyzkoušení všech funkcí a vlastností nového dýchacího přístroje jsme však nemohli opomenout ani námi dosud užívané přístroje Saturn S5. Připomněli jsme si proto jeho konstrukci a vlastnosti a celkově osvěžili zásady, podmínky a možná rizika při použití izolovaného dýchacího přístroje. Školením prošla také jedna žena zařazená do výjezdové činnosti, která působí u naší jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Před zahájením školení byli členové jednotky také seznámeni s novými přenosnými radiostanicemi HYT TC 700, kterými je jednotka od nového roku 2014 vybavena. S používáním nových radiostanic a teorii s volacími znaky a kanály HZS, členy jednotky seznámil p. František Grill. Poté probíhala komunikace mezi členy jednotky pomocí radiostanic HYT TC 700, čímž se většina členů jednotky naučila radiostanice používat a komunikovat s nimi.

Fotografie zde

Výcvik v polygonu a návštěva OPISu KŘ HZS Jčk v Českých Budějovicích

V rámci zdokonalení našich dovedností, jsme v sobotu 8. února 2014 navštívili Krajské ředitelství HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicých, kde jsme provedli výcvik v dýchací technice v polygonu. Tento výcvik se skládá z fyzické zátěže a posléze z prolézání různých překážek, které simulují možné podmínky při zásahu. Tento výcvik se provádí v místnosti kde se nachází soustava klecí, ve kterých na vás čeká spousta překážek. Lezete po žebříku nahoru, pak zase dolu, musíte se plazit zúženými místy, otvíráte a polézáte dvířky a poklopy, narazíte tam na slepé uličky a musíte dávat pozor na další překážky, jako jsou sítě, pneumatiky,apod. a to za tmy. Po ukončení výcviku jsme, navštívili místa, kam se jen tak někdo nedostane. Např. Krajské operační středisko, centrálu tísňové linky 112 atd. Myslím si, že celý tento den nám pomohl rozšířit obzory v našem oboru.

Fotografie zde

Školení velitelů družstev

Dne 11. března 2014 proběhlo pravidelné školení velitelů  jednotek sborů dobrovolných hasičů  obcí  na územním odboru HZS JčK v Jindřichově Hradci…

Na odbornou cyklickou přípravu dle §72 zák.č.133/85 Sb. byli pozváni velitelé z jednotek SDH Kardašova Řečice, Deštná, Nová Včelnice, Nová Bystřice, Stráž nad Nežárkou, České Velenice, Valtínov, Jindřichův Hradec, Kasalova pila Jindřichův Hradec… Školení se uskutečnilo ve školící místnosti ÚO HZS Jindřichův Hradec a zahájil jej velitel IZS mjr. Petr Němeček (má školení na starosti), první lekcí o novinkách v zákonech, Poté jsme se vrátili k tématům školení a probírali různá témata požárů – způsob hašení, včasné a důkladné vypisování (popisování) zpráv o zásahu. Probrali jsme i úkoly velitele družstva po zdolání události – závěrečná opatření u zásahu, předání požářiště a odjezd z místa zásahu. Zopakovali jsme si i základy ze zákona č. 239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému (definice pojmů, oprávnění velitele zásahu, složky IZS, dělení, pravomoci). Zdravotní přípravu – zásady poskytování první pomoci. Následovala témata : Odborná příprava, výcvik nosičů dýchací techniky a péče o dýchací techniku, informace o nových kurzech, bezpečnost a ochrana zdraví hasičů při zásahu – úkoly velitele a pak již samotný závěr školení, jeho celkové zhodnocení, poznatky a dotazy zejména ze strany velitelů SDH obcí, které udělal opět mjr. Petr Němeček.

Z našeho sboru  se zúčastnili tohoto školení členové Jaroslav Neubauer a Michal Kubeš.

Výcvik zásahové jednotky

Dne 6. dubna 2014 proběhl všeobecný praktický výcvik naší zásahové jednotky. Výcvik byl zaměřen o nácviky jednotlivých bojových rozvinutí, výcvik s čerpadly, elektrocentrály, osvětlovací technikou atd… Členové jednotky nacvičovali i výstup do patra pomocí čtyř dílů nastavovacích žebříků, útočné vedení C 52 s kombinovanou proudnicí. Následně jednotka cvičila s přenosnou motorovou stříkačkou PMS 12 zn. TOHATSU s rozvinutím dopravního vedení B 75 k rozdělovači a útočných proudů C 52 s postupným střídáním všech druhů požárních proudnic. Při tomto výcviku se rovněž procvičilo i praktické používání přenosných radiostanic včetně komunikace u zásahu. 

Fotografie zde

Školení a výcvik obsluh motorových řetězových a rozbrušovacích pil

Ve středu 9. dubna 2014 proběhl na požární stanici v Jindřichově Hradci závěreční kvalifikační kurz nových členů JSDH k získání průkazu k obsluze přenosných motorových a rozbrušovacích pil.

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany je důležitou a potřebnou pro zdolávání požárů, technických zásahů při záchraně osob a poslední řadě také při živelních pohromách. Využití motorových pil pro všechny druhy prací, které je možno s nimi vykonávat, klade pochopitelně součastně daleko vyšší nároky na odborné znalosti a fyzickou zdatnost členů jednotky PO. Byly probrány technologické postupy pro práce prováděné přenosnými řetězovými pilami u zásahu a údržba důležitých částí motorové pily. Specificita hasičských kurzů spočívá ve zpracování kalamitní těžby, kdy hrozí nebezpečí z prodlení a v základech stavební konstrukce střech a krovů. Tyto práce jsou mnohdy na okraji zásad bezpečnosti při práci s pilou. Jak je asi všem jasné, hrozí-li nebezpečí z prodlení a musí se rychle a účinně zasáhnout, je nutné předepsanou bezpečnost obejít. proto se také hasiči učí a cvičí s motorovou pilou častěji než ostatní, běžní uživatelé. Hasiči, kteří mají výcvik na pily jsou nedílnou a pevnou součástí každé výjezdové jednotky.

Instruktorem odborné přípravy byl příslušník HZS Jihočeského kraje ÚO Jindřichův Hradec Stanislav Šmíd.

Za naší výjezdovou jednotku kurz úspěšně dokončili členové Mikulec Milan a Bušta Lukáš. Oboum členům blahopřejem.

Lezecký výcvik 

Po dlouhém plánování se nám konečně podařilo uskutečnit lezecké školení pro členy naší výjezdové jednotky. Vedení výcviku se ujal zkušený  instruktor p. Josef Lamač a vybral nám výborné prostředí nedaleko penzionu Dobré časy.

Po nutném probrání teoretických záležitostí jsme se konečně dostali k praktickému výcviku. Při něm jsem si vyzkoušeli různé druhy slaňovacích prostředků, zásady sebezáchrany a pracovního polohování a také různé způsoby výstupů po laně.

Po zvládnutích základních dovedností si pro nás náš instruktor připravil úkol: Měli jsme povést záchranu zraněné osoby uvízlé v nepřístupném terénu pomocí vytažení. I s tímto problémem jsme se zdárně vypořádali, ale nutno dodat že bez odborného vedení by se nám to zřejmě nepodařilo.

I přes lehce nepříznivé počasí se výcvik vydařil a doufám, že se ho příště zúčastníme v hojnějším počtu.

Fotografie zde

Kurz nositelů dýchací techniky (nováčků)

Dne 22. - 23. dubna 2014 se tři členové SDH města Jindřichův Hradec zúčastnily školení nositelů dýchací techniky. Kurz v celkové délce trvání 16 hodin úspěšně zvládli nový členové naší jednotky: Bušta David, Mužík Jakub, Bendová Petra. Kurz byl složen z teoretické a praktické části. Teoretický kurz probíhal ve školící místnosti HZS JčK ÚO Jindřichův Hradec a praktický kurz v polygonu HZS JčK České Budějovice. Frekventanti během kurzu získali teoretické znalosti přetlakových dýchacích přístrojů, naučili se prakticky je používat a zacházet s nimi. Po úspěšném absolvování praktických zkoušek obdrželi "Potvrzení o absolvování kurzu nositelé dýchací techniky".

Nejen při požáru bytu či garáže je nutné chránit hasiče před otravou zplodinami hoření, které vznikají zpravidla nedokonalým hořením, hořením plastů, průmyslových hnojiv, nebezpečných látek, kabelů a podobně. S tímto nebezpečím se tedy řečeno zjednodušeně můžeme potkat u každého typu požárů. Toto nebezpečí bylo v minulosti velmi podceňováno.  V současné době se ale jeví jako nutnost ochrany hasiče před toxickými zplodinami hoření jako prioritní záležitost. Jako ochranný prostředek pro hasiče se převážně používají vzduchové dýchací přístroje. Na trhu a ve výbavě jednotek se objevuje několik typů. Každý dobrovolný hasič, který využívá dýchací přístroj musí nejprve absolvovat odborný kurz "Nositel dýchací techniky (NDT - 16)" v rozsahu 16 hodin. Tyto kurzy zpravidla pro dobrovolné hasiče organizují HZS krajů. Pro hasiče, tedy nositele dýchací techniky ale absolvováním kurzu výcvik nekončí. Vzhledem k tomu, že každé nasazení hasiče u požáru v dýchací technice je velmi rizikové, je nutné, aby hasiči obsluhu tohoto ochranného prostředku znali perfektně. I z tohoto důvodu je tedy nutné s dýchacím přístrojem cvičit a to minimálně 1 krát za 3 měsíce. Tolik nám ukládají předpisy PO.

Školení řidičů

Dne 15. května 2014 proběhlo školení řidičů na Městském úřadě. Tohoto školení se zúčastnili i naši členové

Námětové cvičení - Dálková doprava vody

V pátek 23. května 2014 krátce po 14. hodině vyjeli hasiči k ohlášenému požáru lesa u Kuniferu. Naštěstí se jednalo o taktické cvičení.

Úkolem profesionální a dobrovolné jednotky z Jindřichova Hradce bylo vyzkoušet dálkovou dopravu vody z rybníka Kunifer na požářiště.

Po 16. hodině se na Jindřichohradeckem přehnala silná bouřka a hasiči vyjížděli k zásahům na "ostro".

Fotografie zde

Školení obsluh motorových a rozbrušovacích pil
 

V sobotu 6. prosince 2014 proběhl na požární stanici v Jindřichově Hradci cyklický kurz k obsluze přenosných motorových řetězových a rozbrušovacích pil.

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany je prací důležitou a potřebnou pro zdolávání požárů, technických zásahů při záchraně osob a poslední řadě také při živelních pohromách. Využití motorových pil pro všechny druhy prací, které je možno s nimi vykonávat, klade pochopitelně součastně daleko vyšší nároky na odborné znalosti a fyzickou zdatnost členů jednotky PO.

Na teoretické části, která se konala ve školící místnosti požární stanice, byly probrány technologické postupy pro práce prováděné přenosnými motorovými řetězovými pilami u zásahu a údržba důležitých částí motorové pily. Poté následovala praktická část na dvoře požární stanice.

Specificita hasičských kurzů spočívá ve zpracování kalamitní těžby, kdy hrozí nebezpečí z prodlení a v základech stavební konstrukce střech a krovů. Tyto práce jsou mnohdy na okraji zásad bezpečnosti při práci s pilou. Jak je asi všem jasné, hrozí-li nebezpečí z prodlení a musí se rychle a účinně zasáhnout, je nutné předepsanou bezpečnost obejít.

Proto se také hasiči učí a cvičí s motorovou pilou častěji než ostatní, běžní uživatelé. Hasiči, kteří mají výcvik na pily jsou nedílnou a pevnou součástí každé výjezdové jednotky.

Instruktory odborné přípravy byli příslušníci HZS Jihočeského kraje ÚO Jindřichův Hradec Stanislav Šmíd a Radek Kovář.

Za SDH Jindřichův Hradec se školení zúčastnili : V. Pavlík ml., M. Mikulec, J. Škrabálek, L. Bušta a J. Neubauer.

Fotografie zde

Výcvik s dýchacími přístroji v Jindřichohradeckém bazénu
 

Výcvik s dýchacím přístrojem je pravidelnou součástí školení všech hasičů, kteří jsou proškoleni kurzem „nositel dýchací techniky“. Naše jednotka však zaměnila tradiční např. zakouřené prostředí v polygonu za výcvik v páře v plaveckém bazénu…

V sobotu 13. prosince 2014 jsme se proto vydali s omezenou výbavou bez bot a zásahových oděvů, ale za to v kombinézách s dýchacími přístroji Dräger, které se běžně používají u zásahů do plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci.

Cílem výcviku bylo vyzkoušet si jaké to vůbec je, když se ocitnem v takovém prostředí jako je např. sálavé teplo, hašení na horký předmět atd... Poté byla přidána i zátěž v podobě dřepů atd...

Výcviku se zúčastnilo 12 členů JSDHO Jindřichův Hradec : L. Beran, L. Bušta, M. Bachorik, M. Mikulec, V. Pavlík ml., J. Dvořák, J. Neubauer, M. Kubeš, D. Bušta, D. Beran, Z. Bušta, K. Svobodová. Výcvik všichni zvládli ve zdraví.

Závěrem by jsme chtěli poděkovat panu ing. Ivu Ježkovi – řediteli jindřichohradeckému plaveckého bazénu, za to, že nám umožnil vstup do bazénu s dýchacími přístroji k provedení výcviku.

Fotografie zde