Jdi na obsah Jdi na menu

Školení motorových pil
 

Dne 12. prosince 2015 se uskutečnilo cyklické školení držitelů průkazu Obsluha přenosných motorových řetězových a rozbrušovacích pil zaměřené na obsluhu, bezpečnost práce a údržbu motorových řetězových pil a rozbrušovacích agregátů. Toto školení jsme absolvovali na požární stanici HZS ÚO Jindřichův Hradec. Členové jednotky si vyslechli zajímavý výklad a měli možnost vidět prostřednictvím projekční techniky i velice dobře zpracovaný film řešící problematiku kácení stromů, bezpečnost práce a pracovní postupy při práci s motorovými řetězovými pilami (MŘP). Na závěr školení proběhlo přezkoušení všech držitelů platných průkazů na obsluhu MŘP a rozbrušovacích agregátů, aby jim mohla být prodloužena jejich platnost na další rok. Zkouška byla provedena testovou formou. Po teorii a zkušebním testu měla přijít na řadu praktická zkouška na dvoře areálu HZS. Vzhledem k četným výjezdům profesionálních hasičů včetně instruktora byla praktická zkouška odložena.


Školení se zúčastnili tito členové: L. Bušta, M. Mikulec, J. Neubauer, V. Pavlík, J. Škrabálek


Článek napsal jeden ze školících se členů – Jaroslav Neubauer.

 

Dobrovolníci si osvěžili práci s motorovými pilami


V sobotu 14. listopadu vyjeli zejména členové výjezdové jednotky do Nového Vojířova. Zde měli naplánovaný výcvik s motorovými pilami. Dobrovolní hasiči si vyzkoušeli práci se třemi motorovými pilami, které mají k dispozici. Někteří vyzkoušeli i výškové kácení stromů. K chuti přišly vhod i buřty, které si dobrovolníci opekli.
 

Fotografie zde
 

Školení - Technik ochrany obyvatelstva


Ve dnech 22. a 23. října se člen Michal Kubeš zúčastnil školení s názvem Technik ochrany obyvatelstva. Toto školení proběhlo na územním odboru Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v  Jindřichově Hradci.

 

Další výcvik se Scanií


„Ahoj kamarádi, protože chceme od 1. 11. 2015 mít cisternu na výjezd, navrhuji 4. 10. 2015 výcvik na dvoře HZS. Bylo by to od 16 hodin,“ navrhl velitel jednotky L. Beran. A protože s novou Scanii je pořád co se učit, tak se dobrovolní hasiči sešli v neděli ve své klubovně.
 

Pod vedením hlavního strojníka V. Pavlíka si ostatní vyzkoušeli ovládání čerpadla u nové Scanie. Především ovládání systéme voda - pěna, ovládání navijáku rychlého zásahu a doplňování cisterny pomocí hydrantu.
 

Na druhou část výcviku se přítomní dobrovolní hasiči rozdělili do dvou skupinek. Ty si postupně od velitele tahaly lístečky s konkrétními situacemi, které mohou nastat v běžném životě a ke kterým se dobrovolní hasiči mohou dostat. Skupinka tahající si lísteček měla za úkol připravit ze Scanie vše potřebné k uvedené modelové situaci a popsat, jak by postupovala. Druhá skupinka sledovala výkony svých kolegů. Každá parta plnila tři různé modelové situace.
 

Některé situace dobrovolní hasiči zvládli, u některých je opravil či drobně doplnil velitel jednotky Lubomír Beran. Pro všechny přítomné byl výcvik velkým přínosem. I to potvrdili samotní členové, kteří tuto formu výcviku velice chválili.
 

Fotografie zde
 

Scania prozkoumána a dýchací přístroje vyzkoušeny

 

Teplé a slunečné počasí provázelo dobrovolné hasiče během sobotního výcviku v Dolním Skrýchově. Devatenáctý den v září po obědě se dobrovolníci sešli v klubovně. Poté odjeli svými třemi automobily do Dolního Skrýchova na louku k řece Nežárce.
 

Prvním úkolem, zejména pro členy výjezdové jednotky, bylo zjistit a osvěžit si umístění jednotlivého technického vybavení nové Scanie. Každý šuplík a každá polička byla prozkoumaná. Bylo zjištěno, jak která věc je uložená a připevněná.
 

Výcvik s dýchacími přístroji byl dalším bodem sobotního odpoledne. Hasiči si připravili mini překážkovou dráhu, která každého prověřila. S kompletním dýchacím přístrojem na zádech se dobrovolníci rozběhli od mašiny, od které natáhli hadici „C“, poté několik metrů běželi se dvěmi hadicemi „B“ v ruce. Poslední překážkou byl žebřík, který si musel každý postavit a vylézt po něm. Samozřejmě cílem bylo trasu zdolat i nazpátek. Každý dobrovolný hasič tento výcvik zvládl.
 

Po práci přišla odměna. Dobrovolníci si ke svačině opekli buřty. Tím však sobotní cvičení nekončilo. Jelikož bylo nutné doplnit pohonné hmoty do automobilů, tak zejména řidiči cisternových automobilových stříkaček využili tuto potřebu ke cvičné jízdě, kdy vyjeli ze Skrýchova, přes město k čerpací stanici a zpět do hasičárny. Cvičné jízdy absolvovali novější členové, kteří neřídí často tyto vozy.
 

Fotografie zde

 

Kasalova pila neshořela - námětové cvičení

 

Během úterního odpoledne, dne 28. dubna 2015, se konalo námětové cvičení v jindřichohradecké Kasalově pile v Jarošovské ulici. Za chmurného počasí byl hasičům KOPISem oznámen požár v Jarošovské ulici v Jindřichově Hradci. Dobrovolným hasičům oznamovací SMS přišla ve 13:27. Vyjeli následně po profesionálních hasičích z Jindřichova Hradce. Jejich dojezdový čas byl velice krátký, vždyť stačilo téměř objet jeden kruhový objezd. Do tohoto cvičení se kromě profesionálních hasičů, sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec připojili i podnikoví dobrovolní hasiči z Kasalovy pily.


Na místě hasiči zjistili požár pilnice. Dobrovolníci ze SDH města Jindřichův Hradec během tohoto fiktivního zásahu natáhli tři C proudy. Někteří z řad dobrovolníků a někteří z řad profesionálních hasičů použili dýchací techniku, se kterou se dostali do objektu.Po úspěšném zdolání „požáru“ Kasalovy pily se tři tábory hasičů rozloučili a poděkovali si za spolupráci.


Jindřichohradečtí dobrovolníci vyjeli oběma automobily. Renault Master, osazen šesti dobrovolníky – J. Škrabálek, D. Bušta, L. Bušta, Z. Bušta, J. Dvořák, M. Mikulec, vyjel pár vteřin po Tatře 148. Automobilovou stříkačku řídil M. Bachorík, spolujezdci byli dva nejzkušenější – L. Beran a V. Pavlík. K zásahu dobrovolníci vyjeli bez přívěsu.

 

Fotografie zde

 

Lezecký kurz na Hamerském vrchu

 

I dobrovolný hasič se může dostat do situace, kdy není schopen opustit určité místo stejnou cestou, kterou se na místo dostal. Nejčastěji může jít o situaci spojenou se zásahem a důvodů může být několik – šíření požáru, možnost výbuchu, zřícení. V tomto případě je nutné využít techniku slaňování – a to při záchraně druhé osoby nebo při sebezáchraně.
 

Jindřichohradečtí dobrovolní hasiči si na neděli 12. dubna naplánovali kurz lezení. Ráno v 8 hodin se sešli v klubovně a poté společně odjeli do Hradiště nedaleko Nové Bystřice. Po krátkém stoupání se dobrovolníci nacházeli na Hamerském vrchu a před nimi se rozprostíraly skály. Na úplném vrcholku se sešlo 14 členů.
 

Hlavním školitelem byl Josef Lamač, který okolí dobře zná. Nejprve dobrovolníkům předal informace teoretické. Poté ukázal několik základních uzlů, které jsou nezbytné pro slaňování. Následovalo praktické vyzkoušení této základní činnosti. Po několika desítkách minut se už hasiči chystali na samotné slaňování. Dobrovolníkům odhodlanost a touha zdolat tyto místní skály nechyběla.
 

V desetičlenném školícím se týmu se objevili tací, kteří ještě neprošli žádným lezeckým školením.  Zejména se jednalo o novější členy SDH, i ti postupem času a po natrénování základní techniky, zdolali Hamerské skály.
 

Na závěr si členové vyzkoušeli záchranu osoby. Po velké námaze byla osoba zachráněna a školení úspěšně ukončeno.
 

Do tohoto náročného školení se zapojili i dva nejmladší hasiči – Tobík a Vládík. O něco starší Vládík se zapojil do samotného slaňování. Zvládl stejně náročná místa, jako jeho starší a zkušenější kolegové.
 

Školení se zúčastnili: M. Ambrož, M. Bachorík, J. Bartůšek, D. Bušta, L. Bušta, Z. Bušta, J. Dvořák, M. Mikulec, V. Pavlík,J. Škrabálek. Velitel jednotky L. Beran, školitel J. Lamač. Hasičští benjamínci Tobík a Vládík Pavlíkovi. Fotograf a psychická podpora: Š. Michalová a K. Svobodová.

 

Fotografie zde

 

Školení velitelů družstev
 

Dne 9. března proběhlo školení velitelů družstev. Školení se konalo ve školící místnosti v areálu hasičského záchranného sboru v Jindřichově Hradci. Proškoleni byli L. Beran, M. Kubeš a J. Neubauer.

 

Kurz nositelů dýchací techniky
 

Ve čtvrtek a pátek, tedy 5. a 6. března se uskutečnil kurz Nositelů dýchací techniky. Toto školení obsahuje 8 hodin teorie a 8 hodin praxe. Školení se poprvé zúčastnil Miroslav Bachorík, který sám říká: „Během 8 hodin teorie, které probíhaly v areálu HZS v Jindřichově Hradci, jsme probírali podrobně dýchací techniku. Použili jsme na procvičení dýchací přístroje typu Saturn a Dräger. Na konci nás čekal test, který měl 24 otázek. Dalších 8 hodin praxe jsme absolvovali v areálu HZS v Českých Budějovicích, zde nás čekal známý polygon.“ Náš člen tento dvoudenní kurz úspěšně zvládl a může se zařadit mezi nositele dýchací techniky.