Jdi na obsah Jdi na menu

Školení a seznámení z EPS v obchodním domě Kaufland

Dnes (tj. 20. února) v dopoledních hodinách proběhlo další plánované školení JSDH města Jindřichův Hradec. Dnes školení proběhlo v obchodním domě Kaufland. 

Hlavním úkolem tohoto školení bylo seznámit jednotku, jak ovládat EPS (elektronická požární signalizace), kde se nacházejí hydranty, kde jsou všude únikové východy a další důležité informace o budově.

EPS slouží na ochranu objektů před požárem tím, že včas signalizuje buď opticky anebo akusticky vznik a místo požáru v objektu, případně uvádí do činnosti samohasicí zařízení.

EPS mají všechny supermarkety, obchodní domy nebo větší firmy. Jednotka SDH města Jindřichův Hradec spolu s profesionálními hasiči má systém v jindřichohradeckých supermarketech a několika firmách na starosti.

Školitelem byl prokurista firmy SPH Elektro Jan Večeřa, odborník na elektrickou požární signalizaci (EPS).

Děkujeme jak vedení obchodního domu Kaufland za umožnění školení, tak panu Janu Večeřovi za odborný výklad a zaškolení.

Fotografie zde

Výcvik s dýchací technikou v Kardašově Řečici

V měsíci lednu proběhl v odpoledních hodinách výcvik s dýchací technikou, a to v prostorách společnosti FRUKOLIS a.s. Pro dobrovolné hasiče byly připraveny dvě cvičné situace, a to výbuch prachu v provozní hale a  evakuace osoby, která se zřítila do násypky na ovoce při čištění. 
V provozu došlo k výbuchu prachu a jedna osoba byla nezvěstná. Zasahující hasiči použili dýchací techniku Dräger a a termokameru na vyhledávání osob. Dva hasiči na místě provedli průzkum a následně si povolali pomocí vysílačky další dva hasiče s nosítky na evakuaci osoby, která byla v bezvědomí. Po vyproštění byla evakuovaná osoba předána zdravotníkům.
Druhou cvičnou situací byla evakuace osoby, která spadla při čištění do násypky na ovoce. Osoba byla vyproštěna pomocí páteřové desky. Osobě byla poskytnuta předlékařská pomoc a byl nasazen krční límec. 

Dobrovolní hasiči děkují za vypůjčené prostory vedení společnosti a také figurantům. Výcvik se vydařil, cvičné situace byly skvěle připraveny.

Fotografie zde

Jindřichohradečtí dobrovolní hasiči cvičili záchranu na ledu, vyzkoušeli si i sebezáchranu

Ideálních zimních podmínek využili dnes (tj.10. ledna) členové JSDH města Jindřichův Hradec. Teploty pod bodem mrazu umožnily hasičům první letošní výcvik na ledu. Záchranu tonoucí osoby, která se propadla pod led, cvičili na zamrzlém rybníku Vajgar.

Po přípravě nezbytného materiálu si hasiči museli nejprve vysekat otvor do ledu. Teprve potom mohl začít samotný výcvik, při kterém si vyzkoušeli různé postupy pro záchranu osob, které skončily v ledové vodě. Ať se již jednalo o vytažení tonoucího pomocí dílu nastavovacího žebříku, páteřní desky nebo nafukovací matrace.

Jak záchranář, tak zachraňovaný měli na sobě suché obleky a po celou dobu byli jištěni lany. Hasič – záchranář se k figurantovi ve vodě dostával plížením a s využitím jednoduchých pomůcek, pomocí kterých jej vytáhl z vody a následně na břeh.

Hasiči se po zamrzlé hladině pohybovali s největší opatrností, přesto si také vyzkoušeli sebezáchranu po proboření do ledu. Několik hasičů v suchých oblecích si postupně vyzkoušelo jako roli záchranářů, tak zachraňovaných.

Lidé by měli být při pohybu na zamrzlé hladině maximálně opatrní. V případě stojatých vod, jako jsou rybníky, jezera, vodní nádrže nebo přehrady, se doporučuje vstupovat na led až v čase, kdy celodenní teploty klesnou pod bod mrazu po dobu deseti dnů a síla ledu dosahuje minimálně pěti centimetrů.

Tloušťka ledu ale může být rozdílná, je rozdílná v místech přítoků a odtoků. Lidé by neměli vstupovat na zamrzlé tekoucí vody, led na řekách je v místech hlavního proudu zeslaben.

Fotografie zde