Jdi na obsah Jdi na menu

V bývalém oddělení LDN nemocnice J. Hradec zasahovali hasiči - naštěstí jen cvičně

Jednotka hasičů dne 11. prosince večer obsadila bývalé LDN oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec. V kuchyňce oddělení vznikl požár od plotýnkového vařiče a bylo potřeba evakuovat personál i pacienty – vše naštěstí jen cvičně, v rámci hasičského cvičení, jehož cílem bylo prověřit připravenost hasičů na obdobné krizové situace a garantovat tak bezpečí pacientů, návštěvníků i personálu nemocnice.

Akce odstartovala v 17 hodin večer, kdy v kuchyňce fiktivně vznikl požár. V rámci cvičení pak hasiči zajistili místo cvičného požáru, evakuovali přítomné figuranty a cvičně nahlásili požár. Na LDN oddělení se v momentě poplachu nacházeli tři figuranti představující pacienty a jeden figurant v roli údržbáře, který simuloval bezvědomí.

Průběh taktického cvičení : KOPIS HZS JčK vyhlašuje poplach naší jednotce, taktické cvičení – „požár“ na bývalém oddělení LDN nemocnice v Jindřichově Hradci ul. Italských legií č.p. 462. Námětem cvičení byla likvidace požáru, ke kterému došlo vlivem technické závady na plotýnkovém vařiči v prostoru kuchyňky v přízemí objektu. Personál nemocnice nahlásil „požár“ na recepci a zahájil evakuaci pacientů. Na oddělení zasažené požárem se nepodařilo evakuovat ze zakouřeného prostoru 3 pacienty a údržbář nemocnice.. Cvičení proběhlo bez použití vody. Prostor oddělení LDN byl „zakouřen“ pomocí mlhátoru. Jednotka vyjela k zásahu s CAS 20 Scania a DA Mercedes – Benz Sprinter. Po příjezdu na místo zásahu část jednotky vytvořila od CAS 20 Scania dopravní vedení B-75, rozdělovač, C-52 a proudnice venkem kolem objektu. První průzkumná skupina v dýchacích přístrojích s termokamerou na vyhledávání osob a ohniska požáru vybavena vysokotlakem se vydala provézt průzkum vnitřkem přes hlavní vchod do recepce a dále vyhledávala osoby a ohniska požáru. Druhá část průzkumné skupiny vytvořila dvoučlennou skupinu v dýchacích přístrojích na vyhledávání a transport pohřešovaných osob. Čtyři pohřešované osoby byly postupně nalezeny vyneseny na nosítkách mimo objekt, kde byli následně ošetřeny. Po nalezení a „uhašení“ ohniska požáru bylo taktické cvičení ukončeno. Na závěr jednotka objekt odvětral přirozenou cestou a provedla úklid použitého vybavení. Následoval návrat zpět na základnu, kde bylo provedeno vyhodnocení taktického cvičení.

Dobrovolní hasiči děkují za vypůjčené prostory vedení společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec a také figurantům a maskérce za namaskování figurantů. Výcvik se vydařil, cvičení bylo skvěle připraveno.

Fotografie zde

Kurz nositelů dýchací techniky (nováčků)

Dne 18. a 25. září 2021 se tři členové SDH města Jindřichův Hradec zúčastnily školení nositelů dýchací techniky. Kurz v celkové délce trvání 16 hodin úspěšně zvládli nový členové naší jednotky: Martin Babouček, Mgr. Radek Hrubý, Vladimír Hřebíček. Kurz byl složen z teoretické a praktické části. Teoretický kurz probíhal ve školící místnosti HZS JčK ÚO Jindřichův Hradec a praktický kurz v polygonu HZS JčK České Budějovice. Frekventanti během kurzu získali teoretické znalosti přetlakových dýchacích přístrojů, naučili se prakticky je používat a zacházet s nimi. Po úspěšném absolvování praktických zkoušek obdrželi "Potvrzení o absolvování kurzu nositelé dýchací techniky".

Nejen při požáru bytu či garáže je nutné chránit hasiče před otravou zplodinami hoření, které vznikají zpravidla nedokonalým hořením, hořením plastů, průmyslových hnojiv, nebezpečných látek, kabelů a podobně. S tímto nebezpečím se tedy řečeno zjednodušeně můžeme potkat u každého typu požárů. Toto nebezpečí bylo v minulosti velmi podceňováno.  V současné době se ale jeví jako nutnost ochrany hasiče před toxickými zplodinami hoření jako prioritní záležitost. Jako ochranný prostředek pro hasiče se převážně používají vzduchové dýchací přístroje. Na trhu a ve výbavě jednotek se objevuje několik typů. Každý dobrovolný hasič, který využívá dýchací přístroj musí nejprve absolvovat odborný kurz "Nositel dýchací techniky (NDT - 16)" v rozsahu 16 hodin. Tyto kurzy zpravidla pro dobrovolné hasiče organizují HZS krajů. Pro hasiče, tedy nositele dýchací techniky ale absolvováním kurzu výcvik nekončí. Vzhledem k tomu, že každé nasazení hasiče u požáru v dýchací technice je velmi rizikové, je nutné, aby hasiči obsluhu tohoto ochranného prostředku znali perfektně. I z tohoto důvodu je tedy nutné s dýchacím přístrojem cvičit a to minimálně 1 krát za 3 měsíce. Tolik nám ukládají předpisy PO.

Výcvik ve slaňování - Ferrata Hluboká

V sobotu 7. srpna 2021 proběhl výcvik ve slaňování. Ferrata Hluboká se nachází v chráněnné přírodní oblasti Karvanice na skalním útvaru cca 6 km od Hluboké nad Vltavou na levém břehu Vltavy poblíž cyklostezky směr Purkarec. Cesta je přístupná z cyklostezky nebo z mola, určeného pro rekreační plavidla. Jde o nově vybudovanou zajištěnou lezeckou cestu nad hladinou řeky na skalách. V současné době je zpřístupněná její část A o délce 150 m. Náročnost cesty je B/C a doba výstupu je cca 0,5 hodiny. Od roku 2021 funguje i část B, která měří 400 metrů a má náročnost C/D - na tuto část obzvláště doporučujeme rukavice, případně i odsedku pro odpočinek. Výcviku se zúčastnilo 7 členů zásahového družstva. Instruktora a školitele nám dělal náš člen Josef Lamač z ÚO Jindřichův Hradec, který je mimo jiné odborník na práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Počasí nám přálo, všem zúčastněným se výcvik líbil.

Fotografie zde

Výcvik s dýchací technikou v neznámém prostředí

V neděli 11. července 2021 vyjeli členové jednotky do areálu nemocnice, kde měli od 13.00 hodin naplánovaný výcvik s dýchací technikou. 

Tématem výcviku byl tentokrát zásah v dýchací technice v neznámém prostředí. 

Členové jednotky děkují vedení nemocnice Jindřichův Hradec za umožnění výcviku.

Fotografie zde

Dobrovolní hasiči si opět osvěžili znalosti v různých modelových situacích

V neděli 30. května 2021 vyjeli členové JSDH města Jindřichův Hradec na louku do Dolního Skrýchova, kde měli od 13.00 hodin naplánovaný výcvik s technikou v různých modelových situacích.
Na výcviku se přítomní dobrovolní hasiči rozdělili do dvou skupin. Ti si postupně od velitele tahali lístečky s konkrétními situacemi, které mohou nastat v běžném životě. Skupinka tahající si lísteček měla za úkol připravit ze zásahových vozidel vše potřebné k uvedené modelové situaci a popsat, jak by postupovala. Druhá skupinka sledovala výkony svých kolegů. 
Některé situace dobrovolní hasiči zvládli, u některých je opravil či drobně doplnil velitel jednotky Lubomír Beran.
Pro všechny přítomné byl výcvik velkým přínosem. I to potvrdili samotní členové, kteří tuto formu výcviku velice chválili, neboť opakování je matka moudrosti. 

Školení a seznámení z EPS v obchodním domě Kaufland

Dnes (tj. 20. února) v dopoledních hodinách proběhlo další plánované školení JSDH města Jindřichův Hradec. Dnes školení proběhlo v obchodním domě Kaufland. 

Hlavním úkolem tohoto školení bylo seznámit jednotku, jak ovládat EPS (elektronická požární signalizace), kde se nacházejí hydranty, kde jsou všude únikové východy a další důležité informace o budově.

EPS slouží na ochranu objektů před požárem tím, že včas signalizuje buď opticky anebo akusticky vznik a místo požáru v objektu, případně uvádí do činnosti samohasicí zařízení.

EPS mají všechny supermarkety, obchodní domy nebo větší firmy. Jednotka SDH města Jindřichův Hradec spolu s profesionálními hasiči má systém v jindřichohradeckých supermarketech a několika firmách na starosti.

Školitelem byl prokurista firmy SPH Elektro Jan Večeřa, odborník na elektrickou požární signalizaci (EPS).

Děkujeme jak vedení obchodního domu Kaufland za umožnění školení, tak panu Janu Večeřovi za odborný výklad a zaškolení.

Fotografie zde

Výcvik s dýchací technikou v Kardašově Řečici

V měsíci lednu proběhl v odpoledních hodinách výcvik s dýchací technikou, a to v prostorách společnosti FRUKOLIS a.s. Pro dobrovolné hasiče byly připraveny dvě cvičné situace, a to výbuch prachu v provozní hale a  evakuace osoby, která se zřítila do násypky na ovoce při čištění. 
V provozu došlo k výbuchu prachu a jedna osoba byla nezvěstná. Zasahující hasiči použili dýchací techniku Dräger a a termokameru na vyhledávání osob. Dva hasiči na místě provedli průzkum a následně si povolali pomocí vysílačky další dva hasiče s nosítky na evakuaci osoby, která byla v bezvědomí. Po vyproštění byla evakuovaná osoba předána zdravotníkům.
Druhou cvičnou situací byla evakuace osoby, která spadla při čištění do násypky na ovoce. Osoba byla vyproštěna pomocí páteřové desky. Osobě byla poskytnuta předlékařská pomoc a byl nasazen krční límec. 

Dobrovolní hasiči děkují za vypůjčené prostory vedení společnosti a také figurantům. Výcvik se vydařil, cvičné situace byly skvěle připraveny.

Fotografie zde

Jindřichohradečtí dobrovolní hasiči cvičili záchranu na ledu, vyzkoušeli si i sebezáchranu

Ideálních zimních podmínek využili dnes (tj.10. ledna) členové JSDH města Jindřichův Hradec. Teploty pod bodem mrazu umožnily hasičům první letošní výcvik na ledu. Záchranu tonoucí osoby, která se propadla pod led, cvičili na zamrzlém rybníku Vajgar.

Po přípravě nezbytného materiálu si hasiči museli nejprve vysekat otvor do ledu. Teprve potom mohl začít samotný výcvik, při kterém si vyzkoušeli různé postupy pro záchranu osob, které skončily v ledové vodě. Ať se již jednalo o vytažení tonoucího pomocí dílu nastavovacího žebříku, páteřní desky nebo nafukovací matrace.

Jak záchranář, tak zachraňovaný měli na sobě suché obleky a po celou dobu byli jištěni lany. Hasič – záchranář se k figurantovi ve vodě dostával plížením a s využitím jednoduchých pomůcek, pomocí kterých jej vytáhl z vody a následně na břeh.

Hasiči se po zamrzlé hladině pohybovali s největší opatrností, přesto si také vyzkoušeli sebezáchranu po proboření do ledu. Několik hasičů v suchých oblecích si postupně vyzkoušelo jako roli záchranářů, tak zachraňovaných.

Lidé by měli být při pohybu na zamrzlé hladině maximálně opatrní. V případě stojatých vod, jako jsou rybníky, jezera, vodní nádrže nebo přehrady, se doporučuje vstupovat na led až v čase, kdy celodenní teploty klesnou pod bod mrazu po dobu deseti dnů a síla ledu dosahuje minimálně pěti centimetrů.

Tloušťka ledu ale může být rozdílná, je rozdílná v místech přítoků a odtoků. Lidé by neměli vstupovat na zamrzlé tekoucí vody, led na řekách je v místech hlavního proudu zeslaben.

Fotografie zde