Jdi na obsah Jdi na menu

Již po roce se členové SDH Jindřichův Hradec sešli na výroční valné hromadě, aby se seznámili se zprávami o činnosti sboru, výjezdové jednotky, stanovili úkoly a schválili rozpočet na další rok.

            Schůzi, která se uskutečnila v pátek 17. ledna 2014 v klubovně SDH v Jindřichově Hradci, tradičně zahájil starosta sboru – Jaroslav Chalupský. Ten následně přivítal hosty, mezi kterými nechyběl okresní starosta SH ČMS Jindřichův Hradec Josef Mihal, starosta města Jindřichův Hradec Ing. Stanislav Mrvka, zastupkyně města Jindřichův Hradec – odbor kanceláře starosty JUDr. Jana Říhová, ředitel HZS Jčk ÚO Jindřichův Hradec Ing. Jan Všetečka. 

            Postupně byli přítomní seznámeni s činností sboru, výjezdové jednotky za rok 2013. Ve zprávě pokladníka sboru jsme vyslechli z úst p. Františka Grilla čerpání rozpočtu 2013 a se stavem pokladny ke dni konání schůze. Dále byli přítomní seznámeni s návrhem úkolů a návrhem rozpočtu na příští rok. Za revizní komisi promluvila pí. Kateřina Svobodová. V roce 2013 se družsto mužů a nově založené družstvo žen zúčastnilo soutěží, tak se také hodnotila činnost JSDH města Jindřichův Hradec. O soutěžích, trénincích, ale také o zásazích promluvil velitel jednotky p, Lubomír Beran. Dalším bodem programu bylo předáno čestné uznání p. Jiřímu Škrabálkovi za dobře odvedenou práci ve sportovních družstvech jak mužů tak žen. Vždyť rok 2013 byl úspěšný na poháry. Předání dárkových balíčků za dobře odvedenou práci a zároveň poděkování za hodiny strávené staráním se o členy a členky JSDH převzali z rukou p. Jiřího Škrabálka velitel jednotky p. Lubomír Beran, kuchař týlového zabezpečení p. Dušan Beran a Administrativní pracovnice JSDH pí. Kateřina Svobodová. Nakonec bylo přijato usnesení a vedena diskuse. Zástupkyně města Jindřichův Hradec  - odbor kanceláře starosty JUDr. Jana Říhová a starosta města Ing. Stanislav Mrvka velmi ocenili aktivní přístup sboru, který není pouhou zájmovou činností, ale také sportovní aktivitou, mající celospolečenský význam – dokáže zachránit lidský život a pomoci ostatním v nejrozmanitějších situací bez nároku na odměnu. Po vyčerpání dotazů a odpovědí oficiální program schůze skončil a byla promítnuta prezentace SDH za rok 2012 a rok 2013, která sklidila velký obdiv. Poté začala volná zábava. Za zvuku hudby, zpěvů písních lidových a hasičských a s půlitrem pěnivého moku na stole pokračovala zábava  až do čtvrté hodiny ranní. Tak naše setkání skončilo a my se těšíme na další rok.

Věříme, že rok 2014 bude stejně dobrý nebo ještě lepší než rok 2013.

Fotografie zde