Jdi na obsah Jdi na menu

Již po roce se členové SDH Jindřichův Hradec sešli na výroční valné hromadě, aby se seznámili se zprávami o činnosti sboru, výjezdové jednotky, stanovili úkoly a schválili rozpočet na další rok.

Schůzi, která se uskutečnila v pátek 9. ledna 2015 v klubovně SDH v Jindřichově Hradci, tradičně zahájil starosta sboru – Jaroslav Chalupský. Ten následně přivítal hosty, mezi kterými nechyběl okresní starosta SH ČMS Jindřichův Hradec Josef Mihal, starosta města Jindřichův Hradec Ing. Stanislav Mrvka, místostarostka  města Jindřichův Hradec Ing. Petra Blížilová, zástupkyně města Jindřichův Hradec – odbor kanceláře starosty JUDr. Jana Říhová, ředitel HZS Jčk ÚO Jindřichův Hradec Ing. Jan Všetečka. 

Z důvodu pracovního pozvání do rakouského Zwettlu musel starosta města Jindřichův Hradec Ing. Stanislav Mrvka společně s vedoucí odboru kanceláře starosty JUDr. Janou Říhovou odjet tak se o slovo přihlásili, aby členům výroční valné hromady řekli pár slov. Zástupkyně města Jindřichův Hradec  - odbor kanceláře starosty JUDr. Jana Říhová a starosta města Ing. Stanislav Mrvka velmi ocenili aktivní přístup sboru, který není pouhou zájmovou činností, ale také sportovní aktivitou, mající celospolečenský význam – dokáže zachránit lidský život a pomoci ostatním v nejrozmanitějších situací bez nároku na odměnu. Poté než schůzi opustil starosta města společně s vedoucí odboru kanceláře starosty tak jim byli velitelem jednotky SDH města Jindřichův Hradec Lubomírem Beranem předány pamětní medaile.

Postupně byli přítomní seznámeni s činností sboru, výjezdové jednotky za rok 2014. Dále byli přítomní seznámeni s návrhem úkolů a návrhem rozpočtu na rok 2015. Za revizní komisi promluvila Kateřina Svobodová. V roce 2014 se družstvo mužů a družstvo žen zúčastnilo soutěží, tak se také hodnotila činnost těchto soutěžních družstev SDH města Jindřichův Hradec. O soutěžích, trénincích, promluvil vedoucí soutěžních družstev Jiří Škrabálek. O zásazích a činnost výjezdové jednotky JSDH města Jindřichův Hradec za rok 2014 promluvil velitel jednotky Lubomír Beran, který zároveň přednesl plán činnosti na rok 2015. Přítomní členové a členky výroční valné hromady si zároveň odsouhlasili stávající složení výboru na další čtyři roky. Do SDH města Jindřichův Hradec byli přijati čtyři noví členové a to: Miroslav Bachorík, Tomáš Valda, Martin Hercog a Josef Bartůšek.

Dalším bodem programu bylo předáno ocenění :

Čestné uznání okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Vladimíru Pavlíkovi st. a Kateřině Svobodové. Vladimíru Pavlíkovi st. byl zároveň předán věcný dar, ke svému jubileu 60-ti let které oslavil v roce 2014.

Dále byli oceněni :

Stužku za věrnost 20 let - Ing. Petr Hejral

Stužku za věrnost 30 let - Helena Chalupská a Jaroslav Maryška

Stužku za věrnost 40 let - Pavel Staško a Oldřich Pánek

Stužku za věrnost 50 let - starosta OSH ČMS Josef Mihal

Nakonec bylo přijato usnesení a vedena diskuse. Po vyčerpání dotazů a odpovědí oficiální program schůze skončil a byla promítnuta prezentace SDH za rok 2014, která sklidila velký obdiv. Poté začala volná zábava. Za zvuku hudby, zpěvů písních lidových a hasičských a s půllitrem pěnivého moku na stole pokračovala zábava  až do čtvrté hodiny ranní. Tak naše setkání skončilo a my se těšíme na další rok.

Věříme, že rok 2015 bude stejně dobrý nebo ještě lepší než rok 2014.

Fotografie z výroční schůze zde