Jdi na obsah Jdi na menu

Dne 15. ledna 2016 od 18 hodin se v klubovně Sboru dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec konala Výroční valná hromada.


V 18 hodin zahájil starosta sboru Jaroslav Chalupský setkání členů a přivítal hosty – starostu města Ing. Stanislava Mrvku, ředitele HZS JčK ÚO Jindřichův Hradec Ing. Jana Všetečku.  Dále přivítal člena a zároveň starostu okresního sdružení hasičů ČMS Jindřichův Hradec Josefa Mihala. Později i místostarostu Ing. Bohumila Komínka.


Přítomní byli seznámeni s činností Sboru dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec, s hospodařením SDH za rok 2015. Členka revizní komise podala informace o vedení účtu a stavu pokladny SDH za rok 2015. Dále se přítomní dozvěděli plán činnosti SDH a Plán práce výboru SDH na rok 2016. Nechyběly ani informace o sportovním družstvu.

Daniel Hembera, Michal Ambrož a Zuzana Štěpánková byli představeni a přijati za řádné členy Sboru dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec.

Odsouhlaseni byli delegáti na Shromáždění delegátů  OSHČMS. Těmi jsou Jaroslav Chalupský a Kateřina Svobodová.


Dalším bodem Výroční valné hromady bylo ocenění dlouholeté práce členů:

Václav Sedláček – titul Zasloužilý hasič
Jaroslav Chalupský – titul Zasloužilý hasič
Lubomír Beran – Čestné uznání Krajského hasičského sdružení


Věcné dary u příležitosti životního jubilea převzali: Helena Chalupská, Petr Hejral, Zdeněk Bušta a Pavol Staško.

Vladimír Pavlík ml., Kateřina Svobodová a Šárka Michalová převzali věcné dárky za práci pro Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec.


Posledním bodem Výroční valné hromady byla diskuze. Tu využil starosta města Ing. Stanislav Mrvka a krátkým proslovem poděkoval dobrovolným hasičům za jejich práci. Slova se ujal i Ing. Jan Všetečka, který pochválil spolupráci dobrovolných hasičů s profesionálními hasiči z Jindřichova Hradce.

Po ukončení oficiální části Výroční valné hromady byl pro všechny přítomné připraven guláš a jiné drobné občerstvení.

Fotografie zde