Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční schůze SDH 2010

Rok utekl jako voda a přišel 14.den měsíce ledna 2011.V tento den se v klubovně SDH konala pravidelná výroční schůze SDH Jindřichův Hradec.Jak se již stalo zvykem,na tuto schůzi zavítal též starosta města Jindřichův Hradec pan Stanislav Mrvka.Samozřejmě nechyběl ani starosta sboru pan Jaroslav Chalupský,velitel JSDH pan Lubomír Beran a na třicet členů SDH.

Úvodem si vzal slovo starosta sboru pan Jaroslav Chalupský,přivítal všechny přítomné a představil hosta.Dále nastínil program schůze.

Program schůze:

  1. Zahájení,přivítání členů a hosta
  2. Zpráva o hospodaření sboru
  3. Zpráva revizní komise
  4. Zpráva o činnosti SDH za rok 2010
  5. Vystoupení starosty města Jindřichův Hradec
  6. Ocenění členů SDH
  7. Diskuze
  8. Usnesení
  9. Občerstvení
  10. Závěr , zábava

Úkolem schůze je zhodnotit uplynulý rok 2010 na poli činnosti SDH Jindřichův Hradec.

Většina akcí , pořádané jindřichohradeckými dobrovolnými hasiči , se podařila.

Ve zprávě pokladníka sboru jsme vyslechli z úst pana Bc.Miroslava Kadeřábka zisky a výdaje našeho sboru za uplynulý rok.

Za revizní komisi promluvil pan Ing.Petr Hejral.

V roce 2010 se družstvo mužů zúčastnilo více soutěží než v roce 2009 , tak se také hodnotila činnost JSDH města Jindřichův Hradec.O soutěžích , tréninku , prvotních potížích projednával samostatný referát , který přednesl velitel jednotky pan Lubomír Beran.

Poté si vzal slovo starosta města Jindřichův Hradec pan Stanislav Mrvka , který vyjádřil poděkování za činnost SDH Jindřichův Hradec a popřál všem úspěšný rok 2011.

Dalším bodem programu bylo některým členům předáno ocenění a dárkové koše.

SDH Jindřichův Hradec zaznamenal nárůst členské základny o jednu členku , což dokládá existenci občanské společnosti v Jindřichově Hradci.Členkou se stala slečna Iveta Maryšková.

Dalším bodem programu byla diskuze.V diskuzi se objevují jak otázky hasičské , (např. přívěs za zásahové vozidlo Renault Master , internetové stránky našeho sboru , pokračující úpravy klubovny SDH , problematika soutěžní činnosti apod.) tak ve větší míře otázky obecní.Diskuze bývá zpravidla bouřlivá a dlouho se debatuje o každém problému.

Po vyčerpání dotazů a odpovědí oficiální program schůze skončil.Poté začala volná zábava.Za zvuků harmoniky , zpěvů písních lidových a hasičských a s půl litrem pěnivého moku na stole pokračovala schůze až do třetí hodiny ranní.Tak naše setkání skončilo a my se těšíme na další rok.

Věříme  , že rok 2011 bude stejně dobrý nebo lepší než rok 2010.

Fotografie z výroční schůze zde

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář