Jdi na obsah Jdi na menu

Již po roce se členové SDH Jindřichův Hradec sešli na výroční valné hromadě, aby se seznámili se zprávami o činnosti sboru, výjezdové jednotky, stanovili úkoly a schválili rozpočet na další rok.

            Schůzi, která se uskutečnila v pátek 18. ledna v klubovně SDH v Jindřichově Hradci, tradičně zahájil starosta sboru – Jaroslav Chalupský. Ten následně přivítal hosty, mezi kterými nechyběl okresní starosta SH ČMS Jindřichův Hradec Josef Mihal, místostarostové města Jindřichův Hradec Ing. Bohumil Komínek a Ing. Pavel Vejvar, ředitel HZS Jčk ÚO Jindřichův Hradec Ing. Jan Všetečka. 

            Postupně byli přítomní seznámeni s činností sboru, výjezdové jednotky za rok 2012. Dále byli členové seznámeni s čerpáním rozpočtu 2012 a se stavem pokladny ke dni konání schůze. Členové byli seznámeni s návrhem úkolů a návrhem rozpočtu na příští rok. Místostarostové města Jindřichův Hradec Ing. Bohumil Komínek a Ing. Pavel Vejvar, omluvili starostu města Ing. Stanislava Mrvku z důvodu nemoci. Velmi ocenili aktivní přístup sboru, který není pouhou zájmovou činností, ale také sportovní aktivitou, mající celospolečenský význam – dokáže zachránit lidský život a pomoci ostatním v nejrozmanitějších situací bez nároku na odměnu. Nově byl zvolen i výbor sboru. Novým pokladníkem se stal Grill František, který nahradí pokladníka Bc. Kadeřábka Miroslava, který na svou žádost končí s činností pokladníka, a stal se tak jen členem výboru sboru. Nově zvolením členem výboru se stal i Pavlík Vladimír ml., který též zastává havního strojníka v Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec. Dále zůstalo složení výboru ve stejném složení které vykonávalo doposud a to: Starosta sboru - Chalupský Jaroslav, Velitel JSDH - Beran Lubomír, Jednatel sboru - Pánek Oldřich.

Do revizní komise byli zvoleni: Předsedkyně - Svobodová Kateřina, Členové - Beran Dušan a Mikulcová Eva.

Několika členům bylo předáno ocenění za aktivní a dlouholetou práci ve sboru. Oceněni byli :

Čestné uznání SDH

Bušta Lukáš, Grill František, Hazuka Aleš, Pavlík Vladimír st.,

Svobodová Kateřina

Čestné uznání OSH + stužka čestného uznání OSH

Neubauer Jaroslav, Pavlík ml.

Čestné uznání KSH + stužka čestného uznání KSH

Bušta Zdeněk, Sedláček Václav st., Mihal Josef

Medaile za věrnost 10 let

Kubeš Michal, Škrabálek Jiří

Stužka za věrnost 20 let

Beran Dušan, Lamač Josef, Neubauer Jaroslav

Stužka za věrnost 30 let

Pánek Oldřich

Stužka za věrnost 40 let

Pulkráb Josef, Oupor Karel

Medaile za Příkladnou práci

Beran Dušan

Medaile za Zásluhy

Beran Lubomír

Medaile za Mezinárodní spolupráci

Šenkýř Ladislav, Chalupský Jaroslav, Pánek Oldřich

Medaile Sv. Floriána

Kadeřábek Miroslav 

Nakonec bylo přijato usnesení a vedena diskuse.        

     V závěru schůze  se všichni členové i hosté shodli na jednom – hasiči dnes nezachraňují pouze lidské životy a majetek při požárech. Hasič se dnes rovná záchranář. Dnes proto zasahují i všude tam, kde je jejich zkušeností a znalostí zapotřebí. Výjimkou tedy nejsou autonehody, výbuchy či sesuvy budov, hledání pohřešovaných osob, pomoc při záplavách či odklízení sněhu ze střech. Přítomní hosté proto hasičům vyjádřili jednoznačnou podporu, zejména pak těm, kteří v Jindřichově Hradci představují ojedinělou a potřebnou činnost. Nepochybně i pro včasný zásah dobrovolných hasičů je město Jindřichův Hradec svými občany vnímáno jako město, ve kterém se dobře žije.

Fotografie zde