Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční schůze SDH Jindřichův Hradec za rok 2019

V pátek 17. ledna 2020 se od 18,00 hodin uskutečnila výroční schůze SDH Jindřichův Hradec. Z důvodu plánované rekonstrukce objektu jsme si vypůjčili prostory Spolkového domu Radouňka. Schůzi řídil člen výboru pan Oldřich Pánek. Z řádných 39 členů bylo přítomno 28 členů. V úvodu schůze byli přivítáni hosté, a to starosta města Ing. Stanislav Mrvka a ředitel ÚO HZS JčK Jindřichův Hradec plk. Ing. Lukáš Janko. Minutou ticha jsme uctili památku na zesnulé členy SDH. Následně byl předložen program valné hromady, zvolení členové mandátové a návrhové komise. Starosta sboru přednesl zprávu o činnosti SDH Jindřichův Hradec za uplynulé období, velitel jednotky přednesl plán činnosti na rok 2020, vedoucí sportovního družstva přednesl zprávu o účasti na soutěžích, byla přednesena zpráva o hospodaření, stejně tak zpráva revizora sboru. Dalším bodem schůze byly volby do výboru našeho sboru. Starostou sboru byl zvolen pan Jaroslav Chalupský, jeho náměstkem pan Vladimír Pavlík ml., velitelem Lubomír Beran, hospodářem sboru pan František Grill, jednatelem sboru pan Josef Lamač, dalšími členy výboru byli zvoleni Miroslav Kadeřábek a Jiří Škrabálek. Revizorem sboru byla zvolena Kateřina Svobodová.
U příležitosti jubilea byli věcným darem obdarováni dva členové sboru, a to Vladimír Pavlík st. a Lubomír Beran. Z důvodu ukončení funkce člena výboru na vlastní žádost bylo učiněno poděkování za spolupráci formou věcného daru, a to panu Oldřichu Pánkovi. Následovala diskuse, večeře a volná zábava.