Jdi na obsah Jdi na menu

Dne 20. ledna 2023 se od 18 hodin konala v klubovně dobrovolných hasičů Výroční schůze SDH Jindřichův Hradec. Jednání vedl starosta SDH Jindřichův Hradec pan Jaroslav Chalupský.

Na začátku schůze byl přivítán ředitel HZS JčK ÚO Jindřichův Hradec plk. Ing. Lukáš Janko a minutou ticha byla uctěna památka zemřelých členů SDH Jindřichův Hradec.

Následovalo představení nových členů, kterými jsou Václav Brom, Vladimír Pavlík nejml., Tobias Pavlík, Nela Svobodová, Daniela Radvanská a Oliver Hrubý. 


Dále všichni přítomní byli seznámeni slovy pana starosty sboru Jaroslavem Chalupským s činností Sboru dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec,  s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec seznámil přítomné velitel jednotky Lubomír Beran, o hospodaření SDH Jindřichův Hradec přednesla revizní zprávu Kateřina Svobodová a informace, jak si vedlo sportovní družstvo mužů v uplynulém roce podal vedoucí sportovního družstva Jiří Škrabálek. Nechyběl ani plán akcí a činnosti na rok 2023.

Následovalo udělení vyznamenání členům SDH Jindřichův Hradec. Medaili za věrnost 10 let obdrželi členové Lukáš Bušta, František Grill, Milan Mikulec, Eva Mikulcová, Vladimír Pavlík ml. a Kateřina Svobodová. Stužku za věrnost 20 let obdrželi  Michal Ambrož, Zuzana Ambrožová a Jiří Škrabálek. Stužku za věrnost 30 let obdržel Lubomír Beran a Josef Lamač. Stužku za věrnost 40 let obdrželi Zdeněk Bušta, Helena Chalupská, Miroslav Kadeřábek a Miroslava Kadeřábková. Stužku za věrnost 50 let obdrželi Jaroslav Chalupský, Vladimír Pavlík st. a Josef Pulkráb. Stužku za věrnost 60 let obdržel čestný starosta sboru pan Ladislav Šenkýř. 

V 19:00 hodin se na schůzi dostavili zástupci města, starosta města Michal Kozár a JUDr. Jana Říhová. Pan starosta předal hasičům, kteří likvidovali v měsíci srpnu následky požáru v Českém Švýcarku Medaile za pomoc při živelné pohromě, děkovný list a odznak města Jindřichův Hradec. Ocenění převzali Lubomír Beranov, Vladimír Pavlík ml., Jiří Škrabálek, Lukáš Bušta a Jan Zavadil. Dále bylo předáno písemné poděkování od starosty obce Hřensko a hejtmana Ústeckého kraje.  

Během diskuze vystoupili pan Ladislav Šenkýř, ředitel HZS Jihočeského kraje ÚO Jindřichův Hradec, starosta města Jindřichův Hradec a další členové sboru.

Po oficiální části výroční schůze následovala večeře, tentokrát gulášek s karlovarským knedlíkem a volná zábava všech přítomných.

Fotografie zde