Jdi na obsah Jdi na menu

Každý člen výjezdové jednotky absolvuje ročně desítky hodin školení a odborné přípravy v závislosti na své odborné způsobilosti. Kromě toho musí všichni 1 x za dva roky prokázat zdravotní způsobilost absolvováním prohlídky u lékaře.

Absolventi odborných kurzů 1x za pět let absolvovat zkoušku odborné způsobilosti.

Členové vyškolení pro práci s prostředky chemické služby musí pravidelně absolvovat školení nositelů dýchací techniky. To v našich podmínkách rozšiřujeme o praktický výcvik v protiplynovém polygonu.

Kromě toho absolvují vybraní členové školení pro práci s řetězovou pilou, školení strojníků a školení pro poskytování první pomoci.

Výcviky v roce 2020

Výcviky v letech 2009 - 2019